العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

روش‌شناسي مزارشناسان در تعيين شخصيت‌هاي مدفون در بناهاي آرامگاهي

تاريخ انتشار:31/02/1396
سخنراني معاونت پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت، جناب آقاي دكتر بحرالعلوم با موضوع «روش‌شناسي مزارشناسان در تعيين شخصيت‌هاي مدفون در بناهاي آرامگاهي» در پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران زمان: اول خرداد 1396، ساعت 10:30 صبح، سالن قضاوت دانشكده شهرسازي