العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

مساجد مهم جهان اسلام منتشر شد

تاريخ انتشار:18/03/1396
كتاب مساجد مهم جهان اسلام كه به بررسي تحليلي و روايي برخي مساجد مهم همچون مسجد الاقصي، مسجد قبا، مسجد كوفه و مسجد براثا در منابع فريقين مي‌پردازد نوشته آقاي حامد قرائتي است كه با نظارت گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت توسط نشر مشعر در خرداد 1395 منتشر شده است.
كتاب مساجد مهم جهان اسلام كه به بررسي تحليلي و روايي برخي مساجد مهم همچون مسجد الاقصي، مسجد قبا، مسجد كوفه و مسجد براثا در منابع فريقين مي‌پردازد نوشته آقاي حامد قرائتي است كه با نظارت گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت توسط نشر مشعر در خرداد ماه 1395 در 244 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.
مولف كوشيده با تكيه بر منابع تاريخي و حديثي به بررسي جايگاه و اهميت الهي معنوي، پيشينه و سير تطور احداث، توسعه و پيشينه تاريخي و نقش آفريني اين دسته از مساجد در تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي در بستر تاريخي بپردازد.