العربیه| یکشنبه|27 مرداد 1398|16 ذی الحجه 1440

كتاب «هديه‌هاي الهي در رد افكار وهابيت» از مجموعه رد اهل سنت بر وهابيت منتشر شد

تاريخ انتشار:14/03/1396
دهمين جلد از مجموعه "رد اهل سنت بر وهابيت" با عنوان «هديه‌هاي الهي در رد افكار وهابيت» توسط پژوهشكده حج و زيارت منتشر شد.
اين اثر ترجمه كتاب "المنح الالهية في طمس الضلالة الوهابية" نوشته شيخ ابوالفداء اسماعيل بن محمد تميمي مالكي (1765-1832ق.)، از عالمان و نويسندگان اهل سنت تونسي است.
در زمان ابوالفداء و در دوران حاكميت ابومحمد حموده پاشا حسيني در تونس نوشته‌هايي از وهابيت با عنوان «كشف الشبهات» و «الورقة الوهابة الواردة من المشرق» به وسيله حجاج تونسي در ميان مردم تونس منتشر شد و باعث گمراهي آنان گرديد. حاكم تونس از شيخ ابوالفداء درخواست كرد تا به ادعاهاي وهابيان پاسخ دهد. اسماعيل تميمي در پاسخ، كتاب مفصلي با عنوان «المنح الالهية في طمس الضلالة الوهابية» نگاشت.
اين كتاب شامل سه بخش و يك خاتمه است:
بخش اول: در بيان معناي عبادت به لحاظ لغت و شريعت است كه داراي چند فصل است.
بخش دوم: در بيان اينكه اگر دو كار به لحاظ انگيزه يكسان بودند، موجب نمي‌شود كه الزاماً در حكم نيز يكسان باشند كه اين بخش نيز داراي چند فصل است.
بخش سوم: درباره سخناني از احاديث نبوي كه پيش‌تر به آنها پرداخته نشده است.
خاتمه: در بيان حكم شرعي اين فرقه از زندان يا تنبيه بدني در صورت دستگيري و جنگيدن با آنها در صورتي كه با هم متحد شوند.

كتاب «هديه‌هاي الهي در رد افكار وهابيت» ترجمه آقاي كاظم حاتمي طبري است و توسط نشر مشعر در خرداد ماه 1396 در 296 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.