العربیه| یکشنبه|27 مرداد 1398|16 ذی الحجه 1440

كتاب "رهاوردهاي اخلاقي حج" توسط گروه اخلاق پژوهشكده حج و زيارت منتشر شد

تاريخ انتشار:30/03/1396
كتاب «رهاوردهاي اخلاقي حج» نوشته آقاي ناصر علي‌محمدي است و در خرداد ماه 1396 توسط نشر مشعر وارد باز كتاب شده است. اين كتاب در گروه اخلاق و عرفان پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده است.
نويسنده در اين اثر با جستجوي كاركردهاي مختلف حج اعم از فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي به كاركرد اخلاقي حج پرداخته و اين عبادت بزرگ را از بعد اخلاق فردي و اجتماعي بررسي مي‌كند.
به اعتقاد مؤلف با بهره گيري از كاركردهاي مختلف حج مي توان بسياري از مشكلات سياسي، اقتصادي و ... ملت هاي مسلمان را رفع كرد. مي توان از اين مراسم باشكوه نهايت استفاده را كرد و با همفكري و همياري براي حل اين مشكلات، چاره انديشي كرد و از تجربه هاي يكديگر استفاده كرد.