العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

حج و سبك زندگي اسلامي منتشر شد

تاريخ انتشار:12/04/1396
كتاب "حج و سبك زندگي اسلامي" نوشته حجت الاسلام مجتبي حيدري، عضو گروه اخلاق و اسرار پژوهشكده حج و زيارت است كه در تير ماه سال جاري توسط نشر مشعر منتشر شده است.
حج، عبادت جامعي است كه در بردارنده آموزه‌هاي مهمي در رابطه با شيوه زندگي است. آموزه‌هاي سفر حج، از ابتدا تا انتهاي آن، مي‌تواند سرمشقي باشد براي همه مسلمانان، به‌ويژه زائران، تا با فراگيري آنها، زندگي خود را بر اساس دستورات و آداب اسلامي بنا كنند و جامعه‌اي اسلامي داشته باشند؛ بدين ترتيب حج، راهي است به سوي فراگيري سبك زندگي اسلامي و كارگاهي عملي است براي زائران، تا در مدت انجام اين عبادت بزرگ، سبك زندگي اسلامي را دروني‌سازي كنند و پس از بازگشت، شيوه زندگي اسلامي را پيشه خود سازند.
بر اين اساس، نوشتار حاضر، به بررسي سبك زندگي اسلامي، بر اساس آموزه‌هاي حج، مي‌پردازد و درصدد است تا با دقت در تعاليم ديني مربوط به حج، شيوه زندگي اسلامي را براي زائران و علاقه‌مندان بنماياند.