العربیه| یکشنبه|27 مرداد 1398|16 ذی الحجه 1440

انتشار كتاب «احمد بن حنبل و اهل بيت (ع)» توسط پژوهشكده حج و زيارت

تاريخ انتشار:25/11/1396
كتاب «احمد بن حنبل و اهل بيت (ع)» نوشته عليرضا ميرزايي توسط پژوهشكده حج و زيارت منتشر شد. اين اثر با هدف تبيين منزلت، شأن و جايگاه اهل بيتِ پيامبر مكرم اسلام (ص) در نگاه احمد بن حنبل، و نماياندن رويكرد اجلالي اين انديشمند تأثيرگذار در ميان اهل سنت، نگاشته شده است.
از موضوعاتي كه پيروان مذاهب اسلامي از عقيده يكديگر نسبت به آن اطلاع درست و دقيقي ندارند، مسئله جايگاه و فضايل اهل بيت (ع)است. احمد بن حنبل، به عنوان يكي از پيشوايان فكري و ائمه اربعه اهل سنت و سلفي‌ها، در آثار خود نگاهي اجلالي و احترام‌آميز به اهل بيت (ع) دارد و فضايل و مناقب متعددي را از آن حضرات نقل كرده است. او از مقايسه‌هاي نابجا و جدل‌هاي بي‌حاصل فرقه‌اي در اين باره اجتناب كرده و برخي از فضايل اهل بيت (ع) را، بدون گزينش و تأويل ناروا، نقل كرده است.
 
كتاب "احمد بن حنبل و اهل بيت (ع)" با هدف تبيين منزلت، شأن و جايگاه اهل بيتِ پيامبر مكرم اسلام (ص) در نگاه احمد بن حنبل، و نماياندن رويكرد اجلالي اين انديشمند تأثيرگذار در ميان اهل سنت، نگاشته شده است تا در ايجاد رويه مسالمت‌آميز و تلطيف فضاي گفتماني ميان پيروان اهل بيت (ع) و ديگر مسلمانان، گامي برداشته شده باشد.
نويسنده كوشيده است در جهت هم‌گرايي علمي، تا جايي كه امكان دارد، از احاديث كتب شيعه، مضامين و عبارت‌هايي استفاده كند كه مؤيد احاديث كتب احمد بن حنبل است.  وي در اين مسير سعي كرده احمد بن حنبل، به فراتر از مقدورات تفكر كلامي خود تفسير نشود. 
 
در بخش پاياني اين كتاب مي خوانيم: " نگاه احمد بن حنبل به اهل بيت (ع)، اجلالي و توأم با اكرام است. از بررسي و دسته‌بندي روايت‌هاي منقول ايشان، 28 عنوان تجليلي اصطياد شد. منزلت والاي اهل بيت (ع) نزد رهبر فكري حنابله، با توجه به لوازم فكري، عقيدتي و مقدورات كلامي، مورد اهتمام اين كتاب است. هرچند مطالب او در موارد اختلافي، مي‌تواند مورد احتجاج شيعيان باشد، اما مصادره فكري فردي، به صرف اظهار علاقه و احترام به اهل بيت (ع)، كمكي به كشف حقيقت نمي‌كند و ممكن است در گفت‌وگوهاي بين مذاهب اسلامي، ما را به اشتباه در محاسبه دچار كند."
 
كتاب «احمد بن حنبل» نوشته دكتر عليرضا ميرزايي در پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و توسط نشر مشعر در بهمن ماه 1396 منتشر شده است.