العربیه| یکشنبه|30 تير 1398|18 ذی القعده 1440

برائت از مشركان و جايگاه آن در فقه منتشر شد

تاريخ انتشار:28/11/1396
كتاب «برائت از مشركان و جايگاه آن در فقه» نوشته حجت الاسلام حميد كمالي اردكاني در گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در بهمن ماه 1396 توسط نشر مشعر منتشر شده است.
جديدترين كتاب منتشره توسط پژوهشكده حج و زيارت، كتاب «برائت از مشركان و جايگاه آن در فقه» است. 
برائت از مشركان، هم در قرآن كريم مورد تأكيد قرار گرفته، هم در روايات فريقين از آن سخن رفته است. اين حكم اسلامي از جهات اخلاقي، اجتماعي و سياسي، كم و بيش بررسي شده، ولي از نگاه فقهي تحليل چنداني نشده است. به ويژه كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني بر اعلان برائت از مشركان، در ايام حج، تأكيدي ويژه داشتند و آن را واجبي عبادي ـ سياسي برشمردند؛ همان‌طور كه بين مشرك دين‌ستيز دشمن و غير آن تفكيك روشني نشده است.
اين موضوع از طرف فقها، و مفتيان عامّه، و حتي برخي از مجتهدان شيعه، مورد مناقشه قرار گرفته است؛ ولي از جهت فقهي مورد بحث جدي قرار نگرفته و بيشتر با نگاه سياسي بدان توجه شده و به جاي تببين پشتوانه‌هاي فقهي آن، به آثار و نتايج آن پرداخته شده است. براي نمونه در بسياري از استفتائات فقهي اهل سنت، اين عمل، نامشروع و بدعت پنداشته شده ولي از ناحيه انديشمندان شيعه پاسخ درخوري به آن داده نشده است.
بر همين اساس نويسنده در اين كتاب تلاش كرده ضمن بيان معناي دقيق برائت و تفاوت آن با واژه‌هاي همسويي چون لعن و سب، به حكم كلي برائت از مشركان بپردازد. سپس حكم اعلان برائت را عموماً به ويژه در موسم حج بررسي كرده و ادله ‎مشروعيت يا عدم آن، و نيز ادله وجوب برائت در حج را، به ويژه با نگاه حكم حكومتي،  بيان كرده است.
 
كتاب «برائت از مشركان و جايگاه آن در فقه» نوشته آقاي حميد كمالي اردكاني در 272 صفحه و در قطع وزيري در بهمن 1396 توسط نشر مشعر منتشر شده است.