العربیه| جمعه|30 فروردين 1398|13 شعبان 1440

كسب رتبه علمي-پژوهشي براي پژوهشنامه حج و زيارت

تاريخ انتشار:27/12/1396
در آخرين جلسه شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي مركز مديريت حوزه هاي علميه، با اعطاي رتبه علمي-پژوهشي به مجله "پژوهشنامه حج و زيارت" (از نشريات پژوهشكده حج و زيارت) موافقت شد