العربیه| چهارشنبه|30 آبان 1397|12 ربیع الاول 1440

كسب رتبه علمي-پژوهشي براي پژوهشنامه حج و زيارت

تاريخ انتشار:27/12/1396
در آخرين جلسه شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي مركز مديريت حوزه هاي علميه، با اعطاي رتبه علمي-پژوهشي به مجله "پژوهشنامه حج و زيارت" (از نشريات پژوهشكده حج و زيارت) موافقت شد