العربیه| جمعه|30 فروردين 1398|13 شعبان 1440

انتشار يكصد و يكمين شماره نشريه علمي-ترويجي «ميقات حج»

تاريخ انتشار:20/01/1397
صد و يكمين شماره مجله علمي- ترويجي ميقات حج ويژه پاييز 1396 با هفت مقاله در موضوعات مختلف از سوي پژوهشكده حج و زيارت منتشر شد
در شماره 101 اين نشريه هفت مقاله زير آمده است:
- مشروعيت شد رحال براي زيارت قبور (با تأكيد بر مباني فقهي اهل سنت) / مهدي درگاهي
- تقيه مداراتي در سنت و سيره پيشوايان معصوم (ع) / محمدحسن حيدري
- بررسي تطبيقي «شفاعت» از منظر آيات و روايات و دانشمندان فريقين / هاشم انديشه
- تبيين پيمايشي فرصت‌ها، موانع و راهكارهاي نفوذ قدرت نرم نظام جمهوري اسلامي در حج / حميدرضا منيري حمزه كلايي
- حج از نگاه مستشرقان (با تأكيد بر دائرة المعارف لايدن) / محمدجواد اسكندرلو و سيدحسين علوي
- انحرافات وهابيت در توحيد صفات / مهدي نكويي ساماني
- محاسبه هزينه حج از اصل ثلث ماترك ميت در وصيت به حج / احمد صابري مجد

آرشيو مقالات اين نشريه و ارسال مقاله به آن