العربیه| جمعه|30 فروردين 1398|13 شعبان 1440

ويرايش جديد «مناسك همراه» منتشر شد

تاريخ انتشار:10/02/1397
مناسك همراه: گزيده‌اي از مناسك عمره و حج (سال 1397) به كوشش حجت‌الاسلام منصور مظاهري، عضو گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت، منتشر شد.
در اين مناسك همراه كه همراه با تغييرات جديد است، فتاواي چهارده تن از مراجع عظام تقليد، آيات عظام: امام خميني، بهجت، تبريزي، خويي، فاضل لنكراني، گلپايگاني، جوادي آملي، شبيري زنجاني، سبحاني، سيستاني، صافي گلپايگاني، مقام معظم رهبري، مكارم شيرازي، نوري همداني دامت بركاتهم ذكر شده است.
اين اثر به همت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام منصور مظاهري و همكاري دفاتر مراجع عظام تقليد در پژوهشكده حج و زيارت تهيه و تدوين شده و توسط نشر مشعر در ارديبهشت ماه 1397 منتشر شده است.