العربیه| جمعه|30 فروردين 1398|13 شعبان 1440

انتشار «اُحُد در بستر تاريخ» از سوي پژوهشكده حج و زيارت

تاريخ انتشار:18/02/1397
كتاب «احد در بستر تاريخ: پژوهشي در تاريخ، آثار، جنگ و تاريخ نگاري آن» تأليف دو تن از استادان دانشگاه الاسلامية است كه در گروه تاريخ و سيره پژوهشكده ترجمه و توسط نشر مشعر در ارديبهشت ماه 1397 منتشر شده است.
 احد در بستر تاريخ: پژوهشي در تاريخ، آثار، جنگ و تاريخ نگاري آن
نوشته سعود بن عبدالمحيي الصاعدي و يوسف بن مطر المحمدي، ترجمه سيدمرتضي حسيني كمال آبادي، تهيه شده در گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت، نشر مشعر، 1397، 136ص، وزيري.
مؤلفان در اين اثر درصدد ارائه تصويري از تاريخ و آثار موجود در احد و محل استقرار دو گروه مسلمانان و كفار در جنگ احد، با تكيه بر يادداشت‌هاي تاريخي و تحقيقات ميداني هستند. ايشان ذيل اين عناوين مطالب را عرضه كرده اند: آثار كوه احد؛ آثار مجاور احد؛ تأملي بر جهاد اسلامي؛ خلاصه اي از جنگ احد؛ درس ها و عبرت هاي غزوه احد؛ رشادت و فداكاري در ميدان جنگ؛ جلوه هايي درخشنده از جهاد زنان مسلمان در غزوه احد؛ مسائل اعتقادي و فقهي جنگ احد؛ برخي حقايق و تحريفات.