العربیه| جمعه|30 فروردين 1398|13 شعبان 1440

انتشار كتابي در موضوع ازدواج ام كلثوم، دختر حضرت علي (ع)، با عمر بن خطاب

تاريخ انتشار:03/03/1397
كتاب «الزواجُ اللُّغز؛ تزويج عمر من ام كلثوم بنت علي (ع)؟!» توسط پژوهشكده حج و زيارت منتشر شد. اين كتاب كه نوشته حجت الاسلام سيدعلي شهرستاني است در نقد و بررسي شبهه ازدواج ام كلثوم، دختر حضرت علي (ع)، با عمر بن خطاب نوشته شده است.
حادثه تاريخي ازدواج ام كلثوم، دختر حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س)، با عمر بن خطاب در اين كتاب مورد مناقشه قرار گرفته است.  نويسنده با ذكر گزارشهاي تاريخي و روايات از مصادر كهن اهل سنت و شيعه به تشكيك در اين موضوع ميپردازد. او سپس اثبات ميكند كه اين حادثه در صورت وقوع، نهايت مظلوميت اهلبيت و سياستبازي و رفتار ضد اسلامي مخالفان را نشان ميدهد. وي در اين زمينه گزارشهاي ابن سعد، ابن حجر، ابن جوزي، طبري، خطيب، زرندي و يعقوبي را نقد و رد ميكند و حادثه مزبور را از جوانب فقهي، تاريخي، عقيدتي ـ كلامي و حديثي مخدوش اعلام ميدارد. مولف همچنين با ارائه دلايلي در اصل وجود ام كلثوم و اينكه آيا او از دختران واقعي حضرت علي و فاطمه (ع) بوده نيز تشكيك ميكند و معتقد است ولادت ام كلثوم، ازدواج او، فرزندانش، و انتسابش به خاندان وحي مجموعا مبهم و محل سوال است.
كتاب كتاب «الزواج اللغز؛ تزويج عمر من ام كلثوم بنت علي (ع)؟!» در گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در خرداد ماه 1397 توسط نشر مشعر در 320 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.