العربیه| جمعه|30 فروردين 1398|13 شعبان 1440

اميران شيعي حرمين شريفين

تاريخ انتشار:05/04/1397
كتاب "بررسي تاريخي اميران شيعي حرمين شريفين از آغاز تا حكومت آل سعود" نوشته دكتر سيدمحمود ساماني، عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت در خرداد ماه توسط نشر مشعر منتشر شد
 شيعه در حجاز، به عنوان يك اقليت تأثيرگذار، همواره مورد بي‌مهري واقع شده و مؤلفان غير شيعي، همچنين حاكمان معاند با آنان، درصدد ناديده گرفتن يا بسيار كم‌رنگ جلوه دادن نقش شيعيان برآمده‌اند و حتي راه نجات اسلام را در طرد شيعيان، از امت اسلامي، مطرح كرده‌اند. دشمنان شيعه، به ويژه تكفيري‌ها، تمام تلاش خود را به كار بسته‌اند تا با تهمت و افترا به شيعه، سياه‌نمايي كرده و چهره آنان را ميان مسلمانان مخدوش كنند؛ تأليفات متعدد عليه شيعيان و اختصاص سايت‌هاي فراوان در شبكه‌هاي مجازي و تلويزيوني و ديگر رسانه‌ها از آن جمله‌اند.
با تسلط آل سعود بر حجاز و حرمين شريفين، آنان كه وجود شيعه را به هيچ عنوان بر نمي‌تافتند، براي شيعه‌ستيزي و شيعه‌زدايي، حتي تاريخ حضور شيعه را انكار مي‌كردند يا بسي كم‌شمار و بي‌اهميت جلوه مي‌دادند و پيدايش و گسترش آن را به عوامل خارجي و دولت‌هاي شيعي، همانند فاطميان و مهاجران شيعه ايران، پيوند مي‌دادند. امروزه آنان غالباً وجود اميران شيعي را در حرمين منكر شده و حتي به برخي علويان و بازماندگان اشراف (سادات حسني و حسيني)، به عنوان امراي حرمين، در بازه زماني قرن چهارم تا تسلط آل سعود بر حجاز، متوسل شده‌اند تا وانمود كنند كه اشراف، بر مذهب تشيع نبوده‌اند. ازاين‌رو تلاش براي شناساندن شيعيان حاكم بر حرمين، ضروري به نظر مي‌رسد.
در اين تحقيق، صرفاً به آن دسته از اميران حرمين كه در منابع بر تشيع آنان تصريح شده و از شهرت برخوردارند، پرداخته شده است. درحالي‌كه مطابق برخي داده‌هاي تاريخي ـ كه بعداً بدان‌ها پرداخته خواهد شد ـ جز برخي از امرا و اشراف حاكم بر حرمين، بيشتر آنان در بازه زماني 360 تا 1343قمري گرايش‌هاي شيعي داشتند كه با تسلط آل سعود بر حرمين، امارت آنان برچيده شد.
هدف اصلي اين تحقيق، شناسايي اميران شيعي در حرمين شريفين، از آغاز تا تسلط آل سعود بر اين شهرهاي مقدس، است. با توجه به اين هدف، اين تحقيق در پي پاسخگويي به پرسش‌هاي زير است:
ـ اميران شيعي در حرمين، از آغاز تا تسلط آل سعود بر حرمين، چه كساني بودند؟
ـ اميران شيعي در مكه مكرمه، از آغاز تا امارت اشراف حسني، چه كساني بودند؟
 ـ اميران شيعي در مكه مكرمه، از اشراف حسني، چه كساني بودند؟
ـ اميران شيعي در مدينه منوره، از آغاز تا امارت اشراف حسيني، چه كساني بودند؟
ـ اميران شيعي در مدينه منوره، از اشراف حسيني، چه كساني بودند؟
-مذهب اين اميران، زيدي يا امامي بوده است؟