العربیه| یکشنبه|30 تير 1398|18 ذی القعده 1440

سومين جلسه شوراي علمي دانشنامه عتبات عاليات برگزار شد

تاريخ انتشار:16/04/1397
سومين جلسه شوراي علمي دانشنامه عتبات عاليات روز چهارشنبه، سيزدهم تير ماه در سالن جلسات پژوهشكده حج و زيارت با حضور رياست پژوهشكده برگزار شد. در اين جلسه پس از سخنان مديريت دانشنامه، جناب آقاي دكتر ضيائي، درباره رئوس اصلي سياست هاي دانشنامه عتبات عاليات، و شيوه نامه مدخل گزيني اين دانشنامه بحث و بررسي صورت گرفت. گفتني است طرح تدوين دانشنامه عتبات عاليات از سال گذشته در دستور كار پژوهشكده حج و زيارت قرار گرفته و نظام نامه اين دانشنامه در جلسات گذشته شوراي علمي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است.