العربیه| چهارشنبه|30 آبان 1397|12 ربیع الاول 1440

برگزاري نشست علمي «پيامدهاي دنيوي و اخروي ترك حج»

تاريخ انتشار:16/04/1397
نشست علمي «پيامدهاي دنيوي و اخروي ترك حج» با سخنراني آيت الله احمد عابدي، روز چهارشنبه 27 تير ماه 1397 در پژوهشكده حج و زيارت برگزار مي شود