العربیه| چهارشنبه|30 آبان 1397|12 ربیع الاول 1440

نشست علمي «حج و مقاومت» برگزار مي شود

تاريخ انتشار:16/05/1397
نشست علمي «حج و مقاومت» با حضور اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه روز پنج شنبه، 18 مرداد 1397 در پژوهشكده حج و زيارت برگزار مي شود.