العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

نشست علمي "تقابل بني هاشم و بني اميه در ماجراي دفن امام حسن(ع)" برگزار شد

تاريخ انتشار:09/10/1392
نشست علمي گروه تاريخ و سيره  پژوهشكده حج و زيارت  در تاريخ 10/9/ 1391 با موضوع :" تقابل بني هاشم و بني اميه در ماجراي دفن امام حسن(ع)" با سخنراني استاد دكتر محمد الله اكبري، رئيس پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، از ساعت 13 الي 15/30 در كتابخانه  پژوهشكده حج با حضور پژوهشگران اين مركز و برخي ديگر از محققان از مراكز علمي ديگر به طرز با شكوهي برگزار شد. استاد مدعو اين نشست پس از اشارات اجمالي به روش درست فهم و تحليل رخداد هاي تاريخي، در محور هاي ذيل سخنراني خود را ارائه كردند: پيشينه منازعه بني اميه و بني هاشم ؛جريانهاي سياسي_ مذهبي قدرتمند در مكه، حزب عبدري و پيمان حلف الاحلاف ؛ حزب  بني هاشم و پيمان حلف المطيبين؛ تنزل قدرت بني هاشم و تقويت جايگاه سياسي ديگر تيره هاي قريش، رهبري جريان ضد نبوي قريش از سوي امويان، هجرت به مدينه آغاز افزايش كينه بني اميه نسبت به بني هاشم ، فتح مكه و تحقير قريش و افزايش كينه امويان؛ جنگ جمل ميداني جديد براي انتقام گيري اموي؛ شكست صفين و افزايش دشمني  ها و كينه ها ؛ به قدرت رسيدن معاويه  پيروزي نهايي بني اميه و آغاز انتقام گيري نهايي ؛ شهادت امام حسن(ع) زمينه ظهور و بروز كينه ها و يكي از موارد انتقام گيري ؛ نقش عايشه در پيشگيري از دفن امام حسن كنار پيامبر(ص) و منازعه بني اميه و بني هاشم در دفن امام حسن مجتبي(ع).
در پايان اين نسشت نيز استاد الله اكبري به برخي سؤالات حاضرين پاسخ داده شد .