العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440
 
               گروه کلام و معارف
 
 
1. تبيين آموزه‌هاي تشيع و معارف اهل بيت؛
2. پاسخ به پرسش‌هاي زائرين در حوزه حج و زيارت؛
3. تعميق باورها و مباني اعتقادي شيعه؛
4. تعميق وحدت و تبيين هم‌گرايي ميان شيعه و سني؛
5. پاسخگويي به شبهات گروه‌هاي مخالف شيعه؛
6. تهاجم به مباني فکري و رفتاري مخالفان تشيع
 
 
 
 
 
 
 
سال 1388
 1. آنگاه که اهل بیت را شناختم، علی باقر شیخانی، 180ص، رقعی.
 2. ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت، رحیم پارسا، 102ص، پالتویی.
 3. الأمة الإسلامیة و التحدیات الکبیرة، محمد مهدی الآصفی‏، 80ص، رقعی.
 4. تاریخ وهابیان، ایوب صبری پاشا، ترجمه علی اکبر مهدی پور، 216ص، رقعی.
 5. چوپان، گنج، خدا، مرتضی عبدالوهابی، 137ص، پالتویی.
 6. حقیقت شرک (پژوهش قرآنی): تلخیص کتاب شرک و بت پرستی در قرآن، سیدعباس سیدکریمی، 182ص، رقعی.
 7. حوارات فی اصل العقیدة، سعید حمید، 171ص، رقعی.
 8. زلال هدایت: دست‌مایه‌‌ی حاجیان بیت‌الله الحرام برای پاسخگویی به شبهات وهابیت، سیدحسین اسحاقی، 191ص، پالتویی.
 9. شناخت سلفیه : معنا‌شناسی، تاریخچه پیدایش و تحولات آن، علی الله بداشتی، 72ص، پالتویی.
 10. نسیم بیداری، سید حسین اسحاقی، 202ص، پالتویی.
 11. الوهابیة فرقة للتفرقة بین المسلمین: دراسة تاریخیة شاملة، و مواثیق و مستندات عن دورها الخیانی فی هزائم الامة الاسلامیة، حامد ابراهیم عبدالله، 168ص، جیبی.
 
سال 1389
 1. بازگشت خورشید برای امیرالمومنین 7، محمدجواد محمودی،  208ص، رقعی.
 2. بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسلامی، حسین رجبی، 84ص، پالتویی.
 3. محمد بن عبدالوهاب: بنیانگذار وهابیت، علی اصغر رضوانی، 88ص.
 4. هشدار در خصوص تکفیرهای بی‌رویه، محمد بن علوی مالکی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 104ص، رقعی.
 
سال 1390
 1. ائمة الوهابیة، صالح الوردانی، 1390. 170ص، وزیری.
 2. ابن تیمیه از دیدگاه اهل سنت، علی اصغر رضوانی، 116ص، رقعی.
 3. ارت: آسیب‌ها، آثار، شبهات، محمدرضا احمدی ندوشن، 111ص، رقعی.
 4. استمداد از اولیاء، علی اصغر رضوانی، 176ص، رقعی.
 5. اکاذیب الوهابیه، صالح الوردانی، 189ص، وزیری.
 6. البانی و بن‌باز محدث و مفتی وهابیان، علی اصغر رضوانی، 225ص، رقعی.
 7. بدعت چیست، علی اصغر رضوانی، 100ص، رقعی.
 8. بدعت و احکام آن، وهبی سلیمان غاوجی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 137ص، رقعی.
 9. بدعت: معیارها و پیامدها، جعفر البیاتی، ترجمه کاظم حاتمی طبری، 168ص، رقعی.
 10. بررسی احادیث توسل و زیارت، محمود سعید ممدوح، ترجمه عباس جلالی، 376ص، رقعی.
 11. بناء‌ القبور و زیارتها: رؤیة شرعیة، ترجمه به عربی صادق البصری، 128ص، رقعی.
 12. بناء‌ القبور و زیارتها: رویه شرعیه، عباسعلی زارعی سبزواری، ترجمه به عربی صادق البصری، 128ص، رقعی.
 13. پاسخ به پندارهای توسل، محمد زاهد کوثری، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 134ص، رقعی.
 14. پرهیز از اندیشه‌های تکفیری، ترجمه تطهیر المنهاج من التکفیر، عبدالله دشتی، ترجمه کاظم حاتمی طبری، 96ص، رقعی.
 15. تأویل صفات خدا، علی اصغر رضوانی، 101ص، رقعی.
 16. التوحید عند مذهب اهل البیت :، علا الحسون، 316ص، وزیری.
 17. توحید و ش‍رک‌ در ن‍گ‍اه‌ شیعه‌ و وه‍ابیت: ب‍ررسی و ن‍ق‍د اف‍ت‍رائات‌ دک‍ت‍ر قفاری ب‍ر م‍ذه‍ب‌ شیعه، احمد عابدی، 452ص، وزیری.
 18. توسل در یک نگاه، محمد عبابد سندی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 67ص، رقعی.
 19. توسل و رد شبهات، یوسف احمد دجوی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 119ص، رقعی.
 20. ثقافة الارهاب فی کتاب الوهابیة، صالح الوردانی، 224ص، وزیری.
 21. جدال احسن: نقد و بررسی شبهات وهابیان، جعفر سبحانی، 328ص، رقعی.
 22. حقیقه المهدویة والغیبة دراسة تاصیلیة نقدیة لشبهات‌الدکتور ناصر بن‌ عبدالله القفاری فی کتابه اصول مذهب‌الشیعة‏‫، یحیی عبدالحسین دوخی، 291ص، وزیری.
 23. خدای مجسم وهابیان، علی اصغر رضوانی، 108ص، رقعی.
 24. دشمنی ابن‌تیمیه با اهل بیت، علی اصغر رضوانی، 172ص، رقعی.
 25. راز ستاره‌ها: پاسخ به شبهات جدید وهابیت در قالب سفرنامه عمره دانشجویی، مهدی عزیزان، 224ص، رقعی.
 26. راه وحدت امت اسلامی، سیدعبدالحسین شرف الدین، ترجمه و تعلیق احمد صادقی اردستانی، 283ص، وزیری.
 27. رفتار وهابیان با مسلمانان، علی اصغر رضوانی، 155ص، رقعی.
 28. زیارت پیامبر ٩ بدعت یا عبادت، محمد بن علوی مالکی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 251ص، رقعی.
 29. زیارت پیامبر و اولیا، علی اصغر رضوانی، 177ص، رقعی.
 30. سلفی‌گری در بوته نقد، علی اصغر رضوانی، 198ص، رقعی.
 31. شفاءالسقام فی زیارة خیرالانام ٩، تالیف علی ‌بن ‌عبدالکافی‌ بن ‌علی‌ تقی‌الدین ‌ابوالحسن الانصاری‌ الخزرجی‌ المصری‌ الشافی، به کوشش سید محمدرضا حسینی جلالی، 432ص، وزیری.
 32. عبدالله بن سبأ واقعیت یا خیال، علی آل محسن، ترجمه سید ابوالقاسم غضنفری، 156ص، رقعی.
 33. عقل از منظر وهابیان، علی اصغر رضوانی، 91ص، رقعی.
 34. علم و سلطه غیبی اولیاء، علی اصغر رضوانی، 168ص، رقعی.
 35. فدک: دراسة تحقیقیة ناظرة الی الشبهات التی طرحها احسان الهی ظهیر فی کتابه (الشیعة و اهل البیت) حول مسألة فدک، سیدجاسم هاتو موسوی، 212ص، وزیری.
 36. فقد الاعتدال فی نقد الرجال: دراسة تحلیلیة لشرطیة عدالة الراوی عند الجمهور، محمد کروی (القیسی)، 160ص، وزیری.
 37. کالبد شکافی عقاید وهابیت، رحمت الله ضیائی، با همکاری حمید الله رفیعی، 266ص، رقعی.
 38. گفتم، گفت، جواد محدثی، 48ص، پالتویی.
 39. المشاهد المشرفة والوهابیون، محمدعلی سنقری حائری، تحقیق سید محمدرضا حسینی جلالی، 128ص، وزیری.
 40. منهج ابن‌تیمیه فی التوحید: قراءه نقدیه مقارنه، یحیی عبدالحسین دوخی، 371ص، وزیری.
 41. نظام واسطه در خلقت، علی اصغر رضوانی، 145ص، رقعی.
 42. نقد وهابیت از برون: دیدگاه دانشمندان اهل سنت، علی اصغر رضوانی، 163ص، رقعی.
 43. وهابیان تکفیری، علی اصغر رضوانی، 168ص، رقعی.
 44. وهابیت در ترازوی نقد، ترجمه صفر سفیدرو، 232ص، رقعی.
 45. وهابیت در ترازوی نقد، ترجمه صفر سفیدرو، نجم­الدین طبسی، 232ص، رقعی.
 46. وهابیت در یک نگاه، عبدالله علی بخشی، 90ص، پالتویی.
 47. وهابیت و تبرک، علی اصغر رضوانی، 158ص، رقعی.
 48. وهابیت و تقریب مذاهب، علی اصغر رضوانی، 97ص، رقعی.
 49. وهابیت و توجه به اولیاء(قسم، دعا، نذر و قربانی)، علی اصغر رضوانی، 97ص، رقعی.
 50. وهابیت و توحید، علی اصغر رضوانی، 192ص، رقعی.
 51. وهابیت و توسل، علی اصغر رضوانی، 288ص، رقعی.
 52. وهابیت و شرک، علی اصغر رضوانی، 196ص، رقعی.
 53. وهابیت و شفاعت، علی اصغر رضوانی، 146ص، رقعی.
 54. وهابیت و عالم برزخ، علی اصغر رضوانی، 97ص، رقعی.
 55. وهابیت و غلو،علی اصغر رضوانی، 119ص، رقعی.
 56. وهابیت و مسئله قبور 1.بنای قبور 2.زیارت قبور 3.نماز و دعا در کنار قبور، علی اصغر رضوانی، 373ص.
 
سال 1391
 1. آرای وهابیت در ترازوی قرآن و سنت، احمد حسن فلاحی، 243ص.
 2. اجوبة الشبهات حول شعائر الحسینی، علی‌حمود العبادی، 200ص، رقعی.
 3. تعظیم اولیاء الله، یعقوب جعفری، تعریب اسعد الکعبی، 96ص، رقعی.
 4. پاسخ‌های روشنگرانه: در نقد کتاب سؤالهایی که باعث هدایت جوانان شد، محمدعلی حسین¬زاده، 356ص، وزیری.
 5. بحث فی الخمس: دراسة لبیان مسالة الخمس ..، تعریب جعفر الجزایری، 64ص، رقعی.
 6. التشیع والنص: دراسة تحقیقیة ناظرة للشبهات التی طرحها بعض کتاب الوهابیة حول تاریخ ظهور التشیع، السید جاسم هاتو الموسوی، 336ص، وزیری.
 7. التوحید عند الشیخ ابن تیمیة، سید کمال حیدری، به کوشش خلیل العاملی، 532 ص، وزیری.
 8. التوسل وصلته بالتوحید، تعریب اسعد الکعبی، 68ص.
 9. حقیقت کجاست؟ : نقد کتاب راهی دیگر برای کشف حقیقت، سیدمحمدحسن علوی، 131 ص، پالتویی.
 10. حوار مع الشیخ صالح الدرویش حول کتابه التراحم بین آل البیت النبی و بین بقیة الصحابة، جعفر سبحانی تبریزی، ترجمه عبدالرضا شالچیان، 152ص، جیبی.
 11. دفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلک الی الامام احمد، ابوبکر بن محمد حصنی، تحقیق جماعة من العلماء، به اشراف سیدمحمدرضا حسینی جلالی، 256ص، وزیری.
 12. دلایل عصمت امام از دیدگاه عقل و نقل، حجت منگنه چی، 183 ص، رقعی.
 13. شیعه در گذر تاریخ، نوشته جعفر سبحانی تبریزی، ترجمه عبدالحسین بینش، 171 ص، رقعی.
 14. شکست اوهام : پاسخ به شبهات وهابیت، رحمت الله ضیائی، 299ص، وزیری.
 15. صلح الامام الحسن بین الواقع وظلم التاریخ: دراسة تحلیلیة، یحیی عبدالحسین دوخی، 135ص، رقعی.
 16. عرشیان فرش نشین: نقدی بر کتاب «آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه»، محمود زمانی، 172ص، رقعی.
 17. غلو، حقیقت و اقسام آن: ترجمه الغلو، حقیقته و اقسامه، نوشته سید کمال حیدری، ترجمه پژوهشکده حج و زیارت، 104 ص، رقعی.
 18. فصل الخطاب من کتاب الله وحدیث الرسول وکلام العلماء فی مذهب ابن عبد الوهاب، سلیمان بن عبدالوهاب نجدی، 176ص، وزیری.
 19. کاوشی در اصول عقاید: ترجمه اصول العقیدة، محمد سعید طباطبائی حکیم، ترجمه محمدمهدی رضایی، 420ص، وزیری.
 20. مختصر فضائل الخمسة من الصحاح الستة و غیرها من الکتب المعتبرة عند اهل السنة والجماعة، سید مرتضی حسینی فیروزآبادی، تلخیص و تحقیق طالب الخزاعی، 200ص، وزیری.
 21. کشف حقایق: نقدی بر کتاب هذه نصیحتی إلی کلّ شیعتی، علی آل محسن، ترجمه اکبر ترابی شهرضایی، 260 ص، وزیری.
 22. المقتطفات من کتاب فضائل الصحابة، سعود بن عید بن عمر الصاعدی، اعداد ابومحمد احمد، 508ص، وزیری.
 23. نور هدایت: در نقد کتاب آنگاه که صحابه را شناختم، سیدمحمد نجفی یزدی، 311ص، رقعی.
 24. وهابیت و تعظیم شعائر، علی اصغر رضوانی، 203ص، رقعی.
 
سال 1392
 
 
 
 1. مقارنه و تطبیق بین مبانی اندیشه امامیه و وهابیت
 2. توحید عبادی از نگاه شیعه و وهابیت
 3. روش‌شناسی سلفیه در شبه قاره هند
 4. تحلیل و نقد مبانی ادله قرآنی اهل سنت در موضوع خلافت
 5. مهدویت بر‌ترین حقیقت تاریخ
 6. ولایت در کتاب و سنت
 7. امامت در سپهر اندیشه شیعه
 8. مجموعه مقالات شفاعت
 9. مجموعه مقالات زیارت
 10. مجموعه مقالات تبرک
 
1.نشست علمی «بایسته ها و آسیب شناسی پژوهش  در حوزه وهابیت»
گزارش نشست                     گزارش تصویری