العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440
 
                    گروه مطالعات اجتماعي                               
 
 
1. تبيين و بررسي ابعاد سياسي و اجتماعي حج؛
2. تبيين جامعه‌شناسانه احکام و موضوعات حج و زيارت؛
3. آشنايي زائران با فضاي سياسي و اجتماعي کشورهاي زيارتي؛
4. تبيين سياسي و اجتماعي تاريخ اسلام
 
 
 
 
 
سال 1389
 1. راه وحدت امت اسلامی، سیدعبدالحسین شرف الدین، ترجمه و تعلیق احمد صادقی اردستانی، 283ص، وزیری.
 2. موسم بیداری: گذری بر خاطرات سفر حج، سیدمهدی علیزاده موسوی، 236ص، رقعی.
 
سال 1391
 1. آموزه‌ها و آثار اجتماعی حج، حسین بافکار، 156ص، پالتویی.
 2. تعاون و همکاری در حج و زیارت، حسین بافکار، 84ص، پالتویی
 3. حج و بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)، محسن محمدی، 100ص، رقعی.
 
سال 1392
 
 
 
 1. ره توشه مبلغ
 2. آشنایی اجمالی با وضعیت سیاسی-اجتماعی عراق
 3. حج در اندیشه سیاسی-اجتماعی مقام معظم رهبری
 4. مطالعه تطبیقی بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری در خصوص حج با تأکید بر بیداری اسلامی
 5. حج و بیداری اسلامی
 6. حج و تقریب مذاهب اسلامی