العربیه| یکشنبه|27 مرداد 1398|16 ذی الحجه 1440
اباذر نصر اصفهاني
سمت: عضو گروه تاريخ و سيره
تولد:۱۳۵۸
تحصيلات
کارشناسی ارشد 
 
موضوع پايان نامه
 
 
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
۱. کتاب‌شناسی کاظمین: فهرستواره آثار منتشر شده درباره امام کاظم و امام جواد (ع)، تهزان، نشر مشعر، ۱۳۹۴
۲. کتاب‌شناسی تکفیر،قم، موسسه دارالاعلام (کنگره حطر جریانهای تکفیری)، ۱۳۹۳. 
۳. ببلیوغرافیا التکفیر [ترجمه عربی «کتاب‌شناسی تکفیر»]،ترجمه حسین صافی، قم، موسسه دارالاعلام (کنگره حطر جریانهای تکفیری)، ۱۳۹۳. 
۴. کتاب‌شناسی نقد وهابیت، تهران، نشر مشعر، ۱۳۹۲. 
۵. آینه آثار: معرفی آثار منتشر شد ه پژوهشکده حج و زیارت،قم، پژوهشکده حج و زیارت، ۱۳۹۲. 
۶. فهرستواره مقاله‌های هند‌شناسی: مقاله‌های هندپژوهی در مجله‌های ایرانی، قم، نشر مجمع ذخائر اسلامی، با همکاری مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ، ۱۳۹۲، ۱۸۳ص. 
۷. کتاب‌شناسی حج و زیارت، تهران، نشر مشعر، ۱۳۹۰.
 
ب: مقاله
۱.  «گزارشي از فهرست مستند اسامي نويسندگان عربستان»، آينه پژوهش، شماره ۱۲۶ ، اسفند  ۱۳۸۹.
۲. «گزارشي از اسناد وقف (مرکز اسناد فرايبورگ)»، وقف ميراث جاويدان، شماره  ۷۲، زمستان  ۱۳۸۹.
۳.  «جايگاه مديريت شهري در بهره ­دهي موقوفات»، وقف ميراث جاويدان، شماره ۷۱، پاييز  ۱۳۸۹.
۴. «كتابشناسي سفرنامه­ ها و خاطرات حج زنان»، آينه پژوهش، شماره  ۱۲۹،‌ مرداد و شهريور  ۱۳۹۰.
۵.  «کتابشناسي شفاعت»، سراج منير، شماره  ۴، زمستان  ۱۳۹۰.
۶.  «کتابشناسي تکفير»، سراج منير، شماره ۶، تابستان  ۱۳۹۱.
۷.  «معرفي آثار منتشر شده علماي اهل سنت در سده 12 و 13 قمري در نقد فرقه وهابيت»، سراج منير، شماره  ۷، پاييز و زمستان  ۱۳۹۱.
۸.  «کتابشناسي توسل»، ويژه نامه سراج منير، بهار   ۱۳۹۲.
۹. «گزارشي از پايان‌نامه هاي حج»، ميقات حج، شماره  ۸۰، تابستان  ۱۳۹۱.
۱۰. «گزارشی ار کتابشناسی های حج و زیارت»،‌ آینه پژوهش، شماره ۱۴۱، مرداد و شهریور   ۱۳۹۲.
۱۱.گزارشهاي فصلي از آثار منتشر شده پژوهشکده حج و زيارت،‌ مجله ميقات حج، از شماره  ۸۰  به یعد.
۱۲. «فهرستواره سفرنامه‌ها و خاطرات حج ایرانیان»، آینه پژوهش، شماره ۱۴۸، مهر و آبان ۱۳۹۳. 
۱۳. «فهرستواره پایان نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت»، سراج منیر، ش ۱۴، تابستان ۱۳۹۳.
۱۴. «مأخذ‌شناسی اربعین»، فرهنگ زیارت، ‌ش ۱۹-۲۰، تابستان و پاییز ۱۳۹۳.
۱۵. «کتاب‌شناسی امام کاظم (ع)»، مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه حضرت امام موسی کاظم (ع) (قم، انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم، ۱۳۹۲)
۱۶. «کتابشناسی فدک»،آینه پژوهش، ش ۱۵۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴.