العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440
حسن تركاشوند
سمت: عضو گروه كلام و معارف
تولد:۱۳۵۶
تحصيلات
خارج فقه و اصول؛ سطح سه حوزه علمیه قم در رشته کلام اسلامی
 
موضوع پايان نامه
بررسی مبانی فکری و اعتقادی معاویه
 
 
همکاری با مراکز و نهادها
- معاون آموزش مرکز تخصصی علم کلام حوزه علمیه قم (1385 تاکنون)
 
 
 
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
‎کاوشی در عقاید و آراء معاویه، قم، بوستان کتاب، 1391.
 
ب: مقاله
- «پیامبر و اقلیتهای دینی»، بازتاب اندیشه،‌شماره 77، شهریور 1385. 
- مدخل زیدیه  در دانشنامه کلام اسلامی
 
 
سوابق آموزشي
- تدریس «کلام اسلامی» در جامعة الزهرا قم و جامعة المصطفی العالمیه (1385 تا کنون)
- تدریس «فرق و مذاهب کلامی» در جامعة المصطفی العالمیه و مرکز تخصصی کلام حوزه علمیه قم  (1385 تا کنون)
- تدریس «آشنایی با ادیان» در حوزه علمیه قم  (1389)
- تدریس «منطق» و «کلام اسلامی» در مدارس حوزه علمیه قم (1384 تاکنون)