لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
امروزشنبه04 فروردين 1397 هجري شمسيبرابر با07 رجب 1439 هجري قمريو24 March 2018 ميلادي|8:31 AM

تاریخ قمري

 • تولد ابوالفَرَج مُعافي نَهرَواني در سال 305 هجري قمري
    ابوالفَرَج مُعافي نَهرَواني مشهور به ابن طرارا محدث، اديب و فقيه عرب در سال 305 هجري قمري متولد شد. ابن طرارا در تمام عمر فقط يكبار از بغداد خارج شد و هميشه در اين شهر به تحصيل علم مشغول بود. معافي احاديث شيعي فراواني نقل كرده كه در كتب اهل سنت و شيعه آمده است.
    ابن طرارا آثار متعددي در زمينه فقه تأليف كرده است كه از آن ميان «التّحريرُ و النَّقدُ وَ الحُدودُ وَ العُقود» را مي توان نام برد. او قريحه شاعري هم داشت و برخي از سروده هايش در منابع موجود است.
    مهمترين اثر ادبي ابن طرارا «الجَليسُ الصّالحُ الكافي» است كه از 100 مجلس تشكيل شده و برخي از آنها با ذكر يك حديث نَبَوي آغاز شده است. اين كتاب منبعي تاريخي براي مطالعه عصر اموي است.
   
 • آغاز حكومت محمد ميرزا پسر عباس ميرزا در سال 1250 هجري قمري
   
    محمد ميرزا پسر عباس ميرزا در سال 1250 هجري قمري در مقام سومين شاه سلسله قاجار حكومت خود را آغاز كرد. محمد ميرزا بلافاصله پس از بدست گرفتن قدرت، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني از مردان بزرگ و با تدبير عرصه سياست ايران را از ميان برداشت و رشته امور به حاج ميرزا آغاسي مهره سرسپرده بيگانه سپرد. دوران سلطنت محمد شاه مقارن با آشكار شدن نتيجه شوم عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي بود.
    در اين دوره همچنين عوارض جنگهاي نافرجام استعماري بر سر كسب نفوذ در ايران شدت يافت و آشوب و هرج و مرج سراسر ايران را فرا گرفت. محمد شاه به اميد حمايت روسها به هرات لشكر كشيد اما درنهايت روسها با او همكاري نكردند و از طرفي مأموران انگليسي نيز بر ضد محمد شاه فعاليتهايي كردند و بدين ترتيب افغانستان از ايران جدا شد.
    بعد از مرگ محمد شاه، فرزندش ناصرالدين ميرزا جاي او را گرفت.
   
 • انعقاد معاهده پاريس ميان سفير كبير ايران و سفير انگلستان در پاريس در سال 1273 هجري قمري
    معاهده پاريس ميان فرخ خان امين الملك سفير كبير ايران و لرد كولي سفير انگلستان در سال 1273هجري قمري در پاريس منعقد شد. معاهده پاريس در 15 فصل به امضاء نمايندگان ايران و انگليس رسيد و نسخه هاي امضاء شده آن براي تصويب دو دولت به لندن و تهران فرستاده شد. گفتني است كه عهدنامه پاريس بر پيكره استقلال سياسي و اقتصادي ايران ضربه شديدي وارد آورد.
    به موجب معاهده پاريس بود كه هرات به كلي از ايران جدا شد و افغانستان تحت عنوان استقلال كاملا از حمايت ايران خارج شد. 
   

تاریخ شمسی


  تاریخ ميلادی

  • _
   كشف عامل بيماري سل توسط روبرت كخ دانشمند و محقق آلماني در سال 1882 ميلادي روبرت كخ دانشمند و محقق آلماني عامل بيماري سل را در سال 1882 ميلادي كشف كرد. اين پزشك برجسته ده سال براي كشف علت اين بيماري مطالعه و تحقيق كرد و سرانجام موفق به كشف عامل بيماري سل شد. به پاس خدمات ارزنده وي عامل بيماري سل را باسيل كخ ناميدند. روبرت كخ در سال 1905 ميلادي جايزه نوبل را در فيزيولوژي و طب دريافت كرد.   درگذشت «ژول ورن» نويسنده خيالپرداز و داستان نويس فرانسوي در سال 1905 ميلادي «ژول ورن» نويسنده خيالپرداز و داستان نويس فرانسوي در سال 1905 ميلادي درگذشت. از بيشتر آثار جذاب و خواندني ژول ورن فيلم‏هاي ديدني تهيه شده است. از اين آثار بيست هزار فرسنگ زير دريا، دور دنيا در هشتاد روز، و جزيره اسرار آميز را مي‏توان برشمرد.   بازگشايي مسجد جامع گنجه در آذربايجان شوروي سابق پس از هفتاد سال در سال 1989 ميلادي پس از هفتاد سال مسجد جامع گنجه در آذربايجان شوروي سابق باز سازي و مجدداً بازگشايي شد. مسجد جامع گنجه از بناهاي تاريخي جمهوري آذربايجان به شمار مي‏رود. گفتني است كه از سال 1985 ميلادي بيش از سي مسجد پس از تغييرات فضاي سياسي شوروي سابق در اين سرزمين بازگشايي شده‏اند و مسلمانان در اين مساجد به عبادت و اداي فريضه نماز مي‏پرداختند.