لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
امروزیکشنبه28 بهمن 1397 هجري شمسيبرابر با11 جمادی الثانی 1440 هجري قمريو17 February 2019 ميلادي|5:37 PM

تاریخ قمري

 • درگذشت احمد بن حسين معروف به بَديعُ الزّمان همداني اديب و شاعر در سال 398 هجري قمري
  «احمد بن حسين» معروف به «بَديعُ الزّمان همداني» اديب و شاعر ايراني در سال 398 هجري قمري بر اثر سكته قلبي دارفاني را وداع گفت. بديع الزّمان همداني از اديبان بزرگ مسلمان بود و در نظم و نثر عربي از افراد كم نظير روزگارش بشمار مي رفت. او حافظه اي قوي داشت و در بديهه گويي بسيار توانا و مورد توجه عموم و افراد صاحبنظر بود، «بديعُ الزّمان و ديوان اشعار» از جلمه آثار بجاي مانده از اين اديب و شاعر ايراني است. همچنين «رَسائِل، مكاتيب و مُنشآت» او نيز بنام رسائل بديعُ الزّمان بارها چاپ شده اند.
 • كشته شدن نادرقلي بيگ مؤسس سلسله افشاريه در سال 1160 هجري قمري
     نادرقلي بيگ مؤسس سلسله افشاريه در سال 1160 هجري قمري در فتح آباد قوچان بدست صالح بيگ افشار كشته شد و در مشهد بخاك سپرده شد. نادر در محرم سال 1100 هجري قمري در قصبه دستگرد بدنيا آمد و پس از آنكه به منزلتي رسيد مولود خانه اي در حومه قصبه دستگرد بنا كرد. نادر در شوال سال 1148 هجري قمري بنام نادرشاه افشار بر تخت نشست و زمام حكومت را بدست گرفت.
    از جمله اقدامات او لشكركشي 100 هزار نفري به هندوستان بود. گفته اند كه نادر دو سوم عمر خود را بر روي زين اسب گذرانيد و لشكركشي پي در پي او را از امور داخلي كشور غافل كرد بطوريكه تصميمات غير منطقي نادر و مجازاتهاي شديدي كه او معمول كرده بود و همچنين تحميل مالياتهاي سنگين بر بعضي از مناطق كشور از جمله اقدامات بدون تدبير نادر در زمان حكومتش بوده است. نادر همچون ديگر حاكمان انديشه كشورگشايي داشت و در اين راه جان ميليونها انسان را فداي آمال خود كرد.
   

تاریخ شمسی

 • پايان اعتصاب صدها هزار تن از كارگران، كارمندان و نظاميان به فرمان امام خميني(ره) در سال 1357 هجري شمسي
  صدها هزار تن از كارگران، كارمندان و نظاميان اعتصابي در سال 1357 هجري شمسي   به فرمان حضرت امام خميني (ره) به اعتصاب خود پايان دادند. بدين ترتيب به فرمان حضرت امام كليه كاركنان وزارت دارايي، شركت پست و مخابرات، ماموران اداره راهنمايي و رانندگي، قواي ارتش و كارمندان شركت هواپيمايي در محل كار خود حضور يافتند. همچنين در اين روز دولتهاي فرانسه، لهستان، مصر، برزيل و بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي حكومت اسلامي ايران را به رسميت شناختند.
 • شهادت شيخ راغِب حَرب امام جمعه شهرك جَبشيت در سال 1362 هجري شمسي
  شيخ راغِب حَرب امام جمعه شهرك جَبشيت در سال 1362 هجري شمسي در منطقه بَنَطيّه به دست نيروهاي اشغالگر قدس به شهادت رسيد. وي كه از روحانيان مبارز و فعال اين منطقه بود قبل از شهادت نيز به علت موضع جهادگرانه در دعوت مردم جنوب لبنان به قيام بر ضد رژيم صهيونيستي بدست عمال صهيونيست دستگير شده بود. اما با اعتصاب و تحصن گسترده مردم جبل عامل آزاد شد. هنگام تشييع پيكر شيخ راغب حرب درگيريهاي شديدي ميان جوانان شهرك جبشيت و نيروهاي رژيم اشغالگر قدس روي داد كه به كشته يا زخمي شدن عده اي از مردم لبنان منجر شد.

تاریخ ميلادی

 • _
  تصويب معاهده تأسيس مضرب بزرگ عربي در سال 1989 ميلادي معاهده تأسيس مضرب بزرگ عربي در سال 1989 ميلادي با حضور رؤساي كشورهاي شمال آفريقا در مراكش به تصويب رسيد. كشورهاي ليبي، الجزاير، تونس، موريتاني و مراكش هدفشان را از تشكيل مضرب عربي ايجاد منطقه اي توأم با صلح، برادري و عدالت ذكر كردند. كشورهاي عضو مضرب عربي در استفاده از منابع طبيعي در امر توسعه و عمران اشتراك منافع داشتند.   درگذشت ژان هانري پستالوزي دانشمند سوييسي در سال 1814 ميلادي ژان هانري پستالوزي دانشمند سوييسي در علوم تربيتي و از مشوقان جدّيِ گسترش تعليم و تربيت در جهان در سال 1814 ميلادي درگذشت. او به اكثر زبانهاي دنيا مسلط بود. و همه آموخته هايش را به كودكان آموزش مي داد. پستالوزي پيش از شروع تحقيق و مطالعه در هر علمي، ابتدا تلاش مي كرد كه به ساده ترين زبان، آن علم را براي كودكان بازگو كند.