العربیه| شنبه|29 دي 1397|12 جمادی الاولی 1440
کتابشناسی حج و زیارت
سفرنامه ها و خاطرات
رديفعنواننویسندهدیگر پدیدآورندگانناشر/نشریهتاریخ نشرنوع
1بعثتي هميشه جاري، خاطرات سفر حج--------پيام هاجر، ش 84مرداد 1363؛‌ شهريور 1363مقاله
2بزرگ ترين سفرنامه حج مغربيرسول جعفريانكتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش 111مرداد 1386مقاله
3برگ سبزي از سفر حج (خاطره)شكوه تقدسيانرشد معلم، ش 148اسفند 1378مقاله
4براي خودمان هم سوغات ببريم (يادگاري هاي حج 81)مجيد اخشابيمهر،‌ش 35بهمن 1382مقاله
5بدون ويرايش: حج نمايش انسان بودن (يادگارهاي حج 81)حميد باباوندمهر، ش 33دي 1382مقاله
6بدون ويرايش: اينجا سرزمين هيچ كس هاست (يادگارهاي حج 81)سيد رضا ميركريميمهر ، ش 37بهمن 1382مقاله
7با هم به ميهماني الله مي‏رويمسيد رضا هاشمي نجف‏آباديصف، ش 11مهر 1359مقاله
8با قاريان در ديار وحي (خاطرات)سيد محمد باقر حجتيميقات حج، ش 6زمستان 1372مقاله
9با «تحفة الحرمين» در سفر حجاسرا دوغانترجمه سجاد اصفهانيآينه پژوهش، ش 87مرداد و شهريور 1383مقاله
10اينجا سرزمين مكاشفه استمحبوبه زارعراه قرآن، ش 27فروردين 1389مقاله
11اين ارض مقدس است فَاخْلَع نَعْلَيك (خاطرات)عباس مهيارميقات حج، ش 39بهار 1381مقاله
12امتيازات سفر حج (از آنچه در حج ديدم)سيد علي اكبر واعظ موسوينامه آستان قدس، ش 9آذر 1340مقاله
13از هندوستان تا حريم يار (خاطرات)علامه مير حامدحسينترجمه و تحقيق محمدعلي مقداديميقات حج، ش 14زمستان 1374كتاب
14از همان راه كه رسول خدا از مدينه به تبوك رفتمحمدحسين مشايخ فريدنيميقات حج، ش 1زمستان 1371مقاله
15از مدينه تا ام القراي جهان اسلام(خاطرات)سيد محمدباقر حجتيميقات حج، ش 14زمستان 1374مقاله
16از فرودگاه مهرآباد تا مدينه (خاطرات)سيد محمد باقر حجتيميقات حج، ش 13پاييز 1374مقاله
17از صفا تا فدكمسيح مهاجريميقات حج، ش 64تابستان 1387مقاله
18از تاتارستان تا خانه خدا (سفرنامه حج حميدالله الموشيف)ابوذر ابراهيمي تركمانبا همكاري زينب مؤذن زادهميقات حج، ش 76تابستان 1390مقاله
19خاطراتهادي فرهنگ ( انصاري )‏ميقات حج‏، ش 18زمستان 1375‏مقاله
20يافته‌هايي از حجكريم يزدي‌نژادشاملو1388كتاب
21يار كجاست‌؟: سفرنامه‌ حج‌رحيم مخدوميمؤسسه‌ فرهنگي‌ قدر ولايت‌1383كتاب
22يادداشتهاي‌ سفر حج‌عبدالحميد حسين‌نيانوپردازان‌1377كتاب
23يادداشت‌هاي‌ زائر ۱۸۶محسن رضاييمحسن‌ رضايي‌1383كتاب
24يادداشتهاي‌ روزانه‌: خاطراتي‌ از دوران‌ جواني‌، سفر حج‌، دادگاه‌ها و زندان‌ سياسي‌مهدي بازرگانبه كوشش عبدالعلي بازرگانقلم‌1376كتاب
25همراه خويشتن، چهل منزل تا خويشتن: دل‌نوشته‌ها و خاطرات سفر به مكه مكرمه و مدينه منوره، با نامه‌اي از جلال رفيع،مرتضي‌ فربهي‌همراهان جوان1388كتاب
26همراه‌ با خليل‌: گزارش‌ سفر حج‌ مرحوم‌ آيت‌الله‌ كاشاني‌ در سال‌ ۱۳۳۱سيدعلي قاضي عسكرنشر مشعر‏‫1384كتاب
27همخانه‌! عاشقان‌: خاطرات‌ اولين‌ عمره‌ مفرده‌ دانش‌آموزي‌ استان‌ بوشهر سال‌ ۱۳۸۲ماشاء‌الله عالي‌ حسيني‌ماشاء‌الله‌ عالي‌ حسيني‌1384كتاب
28هداية الحجاج: سفرنامه مكه (۱۲۹۶ ـ ۱۲۹۷ ق / ۱۲۵۸ ـ ۱۲۵۹ ش)محمدرضا بن‌ عبدالجليل‌ طباطبايي‌ تبريزتصحيح رسول جعفرياندليل ما؛ مورخ1386كتاب
29وصالي‌ دوباره‌نادر عطايي‌ميسعيدي‌ فراهاني‌1382كتاب
30و خدايي كه در اين نزديكيست: سفرنامه حج عمره تابستان ۸۱احسان دلاويزمتن‌گستران آريا‏‫1386كتاب
31نوشته‌هاي‌ خيس‌: يادداشت‌هاي‌ سفر به‌ قبله‌ ۱۳۷۹ ـ ۱۳۸۰جمشيد اثني عشريآسوريك‌1384كتاب
32نمي‌از يمحسين مواجيانزيتون سبز‏‫1388كتاب
33نمي‌‌از يم: سفرنامه حجمحمدتقي فرجي‌محمدتقي فرجي‌1372كتاب
34نگاه‌ دوم‌رضا پورزاهدمهر تابان‌ تهران‌1382كتاب
35نشان‌ كعبه‌ ره‌آورد حج‌ميمنت‌قندهاري فريدوني‌بازنوشتِ جهانگير زمانيآرون1384كتاب
36نسيم‌ حرم‌گروه‌ مؤلفان‌ستاد عمره‌ دانشجوييفقه1382كتاب
37نايب ـ سفرنامه حجعليرضا محمدزادهستاد عمره دانشجويينشر معارف1386كتاب
38ناودان طلا: خاطرات و نكاتي از عمرهٔ دانشجوييسيدامين موسوي‌زادهبا همكاري نگار پرنيانسروش ملل1387كتاب
39ناودان طلا: خاطرات و نكته‌هايي از عمرهٔ دانشجوييفاطمه كهرباييسروش‌ملل1386كتاب
40نامحرمي در حرم: سفرنامه بيت الله الحرامحبيب‌الله مرزوقي-------1377كتاب
41ميقات‌ عشق‌: سفرنامه‌ منظوم‌ حج‌نجفعلي عباسي‌نشر جليل1382كتاب
42ميعادگاه‌ عاشقان‌مژگان‌ اميريان‌ زاده‌با همكاري فاطمه‌ محمديفرامتن‌1384كتاب
43ميعاد با كعبه: خاطرات سفر حج حسين مظفري‌مجدحسين مظفري‌مجدحسين مظفري‌مجد1386كتاب
44مهمان‌ كعبه‌: سفرنامه‌ حج‌محمدحسن‌ مقيسه‌بازنويسي رحيم‌ مخدوميسازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌1373كتاب
45مهمان‌ خانه‌ خداحسام‌الدين‌ ترابي‌آرون‌1380كتاب
46ملاقات در شب آفتابي: سفرنامه حجمحمدجواد جزينيفرانديش1385كتاب
47مكه و مدينه از ديدگاه جهانگردان اروپاييجعفر الخليليترجمه محمدرضا فرهنگنشر مشعر1376كتاب
48مقالات تاريخي: ۱ ـ تير اجل در صدمات راه جبل ۲ ـ سفرنامه مكه، شام، مصر و عراق ۳ ـ شناخت‌نامه...رسول جعفرياندليل ما1381كتاب
49مشكين مهرصادق همايونينويد شيراز1387كتاب
50مشتاقي‌ و مهجوري‌: بخشي از مكاتبات‌ عرفاني‌ حاج‌ سيد‌محمود شرفي‌ به‌ ضميمه‌ خاطرات‌ حج‌محمود شرفي (۱۲۹۱ ـ ۱۳۷۰)نشر احسان‌1385كتاب
51مرآة الحرمين‌: سفرنامه‌ مكه‌ايوب صبري‌پاشا (درگذشت ۱۸۹۰)ترجمه عبدالرسول‌ منشي‌؛ به كوشش جمشيد كيانفردفتر نشر ميراث‌ مكتوب‌1382كتاب
52مرآة ‌الحرمين شامل سفرنامه حجاز و تاريخ و جغرافياي راه‌ها و بقاع متبركه آنابراهيم رفعت پاشاترجمه هادي انصارينشر مشعر1377كتاب
53لبيك دوست: خاطرات عمره مفرده از دو نگاه،مهين مجتهدي و مصطفي وزينيكرشمه1382كتاب
54گم‌گشته‌اي‌ در ديار عشق: ‌ خاطراتي‌ از مدينه‌ منوره‌ و مكه‌ مكرمه‌اصغر محمدي‌ همداني‌گلزار كتاب1384كتاب
55گل‌ريزان‌ معشوق‌ و اشك‌ريزان‌ عاشق‌عصمت عربفرزانگان تهرا ن1385كتاب
56گزارش حج‌الوداع: گزارش لحظه به لحظه سفر حج پيامبر (ص) از مدينه تا مدينهمحمدباقر انصاريدليل ما1387كتاب
57كعبه در زنجيرمحمد‌حسن حاج عليمحمديسروش1362كتاب
58كلوخ‌هاي بلورسيدمجيد حسينيمقدمه سيدمهدي شجاعيفرهنگسراي پايداري؛ انتشارات مستند1386كتاب
59كتاب‌ سفرنامه‌قاسمعلي فرخپور يعقوبي‌قاسمعلي‌ فرخپور همدان1364كتاب
60قرار بي‌قرارانمحرم عبدالله‌زادهسازمان دانش‌آموزي استان آذربايجان غربي1388كتاب
61فرصت پرواز: دل‌نوشته‌ها و شوق‌نامه‌هاي عمره‌گزاران دانشجورحيم كارگرستاد عمره دانشجوييدفتر نشر معارف‏‫1388كتاب
62غوغاي غبار: يادداشت‌هاي سفر حجگلعلي باباييسوره مهر‏‫1388كتاب
63العمره المفرده في سطورالسيدعادل العلويالموسسه الاسلاميه العامه للتبليغ والارشاد‏‫1390كتاب
64عمره را آن‌گونه كه ديدم به انضمام ادعيه و مناسك عمره و حجفريدون سپرياحسان1388كتاب
65عبور از متن‌ برهوت‌مجيد روشنگرمرواريد1385كتاب
66عبوديت‌ در پرتو حج‌فضل‌الله‌ منصوري‌گلستان اد1381كتاب
67طوافنامه: ۳۰۰ كيلومتر طوافمرتضي باقري‌فردمرتضي باقري‌فرد1388كتاب
68طواف معشوقاحمد احمدياننوآور1388كتاب
69طواف‌ عشق‌لعيا بغداديمشهد1383كتاب
70طواف عشق: مجموعه خاطرات دانش‌آموزان از سفر مكه معظمه و مدينه منوره تابستان ۱۳۸۵سازمان دانش‌آموزيسازمان دانش‌آموزي1386كتاب
71طواف‌ در باران‌: مجموعه‌ي‌ خاطرات‌ سفرهاي‌ متعدد حج‌ بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌هاشم‌ رضوي‌كاتبان‌1378كتاب
72طلوع شمسشمسي ناصحبهجت1388كتاب
73طلوع شمسشمسي ناصحبهجت1388كتاب
74صفا در صفا: يادداشت‌هاي سفر حج با هيات پزشكي،سيدمنصور گتميرينشر مشعر1385كتاب
75صدايي به بلنداي هفت‌آسمان: سفرنامه سردار شهيد اسلام سيدمحمد نژاد‌غفاري،عيسي خليلي‌نشر شاهد‏‫1387كتاب
76صبح‌ وصال‌مهدي مسجديان‌نشر بن‌1383كتاب
77صبح‌ انديشه‌حسين رمضاني ‌فرخاني‌نشر مشعر‏‫‏‏1384كتاب
78شوق‌ ديدارعبدالحميد هاشمزهي‌حرمين1384كتاب
79شوق ديدار: دل‌نوشته‌ها و شوق‌نامه‌هاي عمره‌گزاران دانشجوستاد عمره دانشجوييدفتر نشر معارف‏‫1388كتاب
80شميم‌ حج‌جامعه‌ اسلامي‌ دانشجويان‌ دانشگاه آزادزعيم1379كتاب
81شب‏هاي مكهحسن ابطحيبطحا1379كتاب
82شبهاي‌ حجازاميرمحمد اسماعيل طالب‌ شهرستاني‌جهان‌ رايانه‌1378كتاب
83شبستان دل: سفرنامه حج تمتع، سال ۱۳۷۲زهرا زواريانانتشارات مدرسه1378كتاب
84سه‌ اثر از نجم‌الدوله‌: رساله‌ تطبيقيه، رساله‌ تشخيص‌ نفوس‌ دارالخلافه‌ و سفرنامه‌ حج‌،عبدالغفار بن‌ علي‌ محمد نجم‌ الدوله (۱۲۵۵ ـ ۱۳۲۶ق)تنظيم‌، تحشيه‌ و تعليقات‌ احمد كتابيپژوهشگاه‌ علوم‌ انساني‌ و مطالعات‌ فرهنگي‌1384كتاب
85سفري‌ به‌ قيامت‌علي اسكندريپويندگان‌ دانشگاه‌1383كتاب
86سوغات حجكاظم ارفعنشر تربت1375كتاب
87سنگ در سرزمين آينه‌ها: يادداشتهاي سفر حجآرش شفاعي بجستانيسوره مهر‏‫1388كتاب
88سكوت بقيع: سفرنامه حجرحيم‌ مخدومي‌ملك اعظم‏‫1387كتاب
89سفينه نورفاطمه‌ قرآني‌وليعصر توس1388كتاب
90سفيدپوش‌ سياه‌روي‌: ذكر خاطرات‌ حج‌ عمره‌ مفرده‌ دانشجوييمهدي شايان‌مهدي‌ شايان‌‏‫‏‏1383كتاب
91سفري‌ به‌ سايه‌ عرش‌طيبه احتشاميخاتم‌الانبياء1384كتاب
92سفري از برون به درونمحمد گل‌پرورآواي كلار1390كتاب
93سفرنامه‌ي‌ حج‌: درازناي‌ شبي‌ در مزدلفه‌عباس‌ مهيارمهر تابان‌1382كتاب
94سفرنامه‌هاي‌ ديار عقيق‌سعيده‌السادات‌ فرخيان‌به كوشش ربابه‌ فرخيان‌ و زهرا سلمانعشق‌ دانش‌1382كتاب
95سفرنامه: ارمغان حجاحد رازاختر1385كتاب
96سفرنامه‌ نورمحمدعلي حسين‌زاده‌زعيم‌1382كتاب
97سفرنامه‌ ميرزا محمدحسين‌ حسيني‌ فراهاني‌: ۱۳۰۲ ـ ۱۳۰۳ ه. ق‌.محمدحسين ‌بن‌ مهدي فراهاني‌به كوشش مسعود گلزاري13621362كتاب
98سفرنامه ميرزا داوود وزير وظايفميرزا داود حسيني (وزير وظايف)به كوشش سيدعلي قاضي عسكرنشر مشعر1379كتاب
99سفرنامه منظوم حج: هزار و دويست بيتبانويي اصفهانيبه كوشش رسول جعفرياننشر مشعر1374كتاب
100سفر سبز: خاطرات حج يك زن، سراينده يك بانوي اصفهانيشهربانو بيگم (درگذشت ۱۱۲۰ق)برگردان به نثر حاجيه همدم‌ كفشگرپويان‌مهر1386كتاب
101سفرنامه منظوم حج (همراه با نقشه‌ها و تصاوير) سراينده بانوي اصفهانيشهربانو بيگم (درگذشت ۱۱۲۰ق)به كوشش رسول جعفريانسازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح1386كتاب
102سفرنامه مكه معظمه (۱۲۹۹ ـ ۱۳۰۰ق) (۱۲۶۱ ـ ۱۲۶۲ش)ميرزا عبدالحسين خان افشار اروميبه كوشش رسول جعفريانعلم1386كتاب
103سفرنامه مكه (سال ۱۲۹۹ق) به ضميمه سفرنامه منظوم مكه (حوالي۱۲۶۰ق)ميرزا جلايربه كوشش رسول جعفرياندليل ما1384كتاب
104سفرنامه‌ مصور حج‌فرهنگ‌خاكنژادمؤسسه‌ فرهنگي‌ نشر آيندگان‌1380كتاب
105سفرنامه فرهاد ميرزافرهاد ميرزا قاجار (۱۲۳۳ ـ ۱۳۰۵ق)تصحيح و تحشيه غلامرضا طباطباييمؤسسه مطبوعاتي علمي1366كتاب
106سفرنامه علويه همايونيزينب‌السادات علويه‌همايونيگلبهار1387كتاب
107سفرنامه‌ عشق‌محمدحسن‌ صحرائيان‌نويد شيراز1376كتاب
108سفرنامه عشق يا حج منظومرجبعلي معلمي گناباديرجبعلي معلمي گنابادي1377كتاب
109سفرنامه‌ عبدالمجيد ملك‌الكلام‌ مجدي‌ شاعر و اديب‌ نامدار كردعبدالمجيد ملك‌الكلام‌ مجدي‌به ‌كوشش‌ محمدطاهر سيدزاده‌ هاشمي‌توكلي‌1382كتاب
110سفرنامه‌ سيف‌الدوله‌ معروف‌ به‌ سفرنامه‌ مكهسلطان ‌محمد ميرزا قاجار (۱۲۲۷ ـ ۱۲۸۸ق‌)تصحيح‌ و تحشيه‌ علي‌اكبر خداپرست‌نشر ني1364كتاب
111سفرنامه‌ حجاز يا الرحلة الحجازيةمحمدلبيب بتنوني‌ترجمه هادي‌ انصارينشر مشعر1381كتاب
112سفرنامه حجمهرانگيز كوفگرالباب1378كتاب
113سفرنامه‌ حج‌مدينه ‌صالح‌زاده‌انعام1382كتاب
114سفرنامه حجمحمود صادقيراز قلم1388كتاب
115سفرنامه حجلطف الله صافي گلپايگانيدفتر انتشارات اسلامي1364كتاب
116سفرنامه‌ حج‌عبدالمجيد علوي‌ شوشتريمعتبر1383كتاب
117سفرنامه‌ حج‌ابراهيم‌ قهرمانزاده‌آبيار1383كتاب
118سفرنامه‌ حج‌: لحظه‌هاي‌ غنيمت‌رضا بنده‌خداحوزه هنري1375كتاب
119سفرنامه‌ حج‌: شنيدني‌هاي‌ سفر حج‌محمد دشتي‌مؤسسه‌ اميرالمومنين (ع)1382كتاب
120سفرنامه حج: حضوري كوتاه در سرزميني بلندمحمدتقي يونسي‌رستميواران‏‫1389كتاب
121سفرنامه‌ حج‌: پرستو در قاف‌عليرضا قزوه‌حوزه‌ هنري‌‏‫1375كتاب
122سفرنامه‌ حج‌: اشعار مذهبيمحمد فاطمي‌ استهباني‌نويد شيراز1382كتاب
123سفرنامه حج منصور ۱۲۸۶ ـ ۱۲۸۵ ق.يعقوب منصور تبريزي (درگذشت ۱۳۲۷ق)به كوشش رسول جعفريانعلم1388كتاب
124سفرنامه حج عمره مفرده: (ابعاده سياسي و اجتماعي)مهرداد رهنمونسبز رايان گستر1392كتاب
125سفرنامه حاج علي خان اعتماد السلطنه،علي ‌بن‌ حسين‌ حاجب‌الدوله‌ (درگذشت ۱۲۸۵ق)به كوشش سيدعلي قاضي‌عسكرنشر مشعر1379كتاب
126سفرنامه تحقيقي ـ توصيفي حج (عمره مفرده): در بزم وصالسيروس خيري‌مهد آزادي1388كتاب
127سفرنامه‌ بياد آنروز‌هابهار راشدمحقق1382كتاب
128سفرنامه بهاءالتوليهداوود بهاءالتوليهبه كوشش و تصحيح برات شمسابرات شمسا1380كتاب
129سفرنامه از قمشه (شهرضا) تا مكهمسيح‌الله جماليكتابخانه صاحب‌الزمان1363كتاب
130سفرنامه‌ آخرين‌ حج‌ پيامبر (ص)جلال‌ سبحاني‌مؤسسه‌ ياران‌ امين1384كتاب
131سفرنامچه حجمحمد‌تقي ثابت‌اقليديبا همكاري فرشته افضلينويد شيراز1390كتاب
132س‍ف‍ر م‍ك‍ه‌،اح‍م‍د ه‍داي‍ت‍ي‌با همكاري م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ه‍داي‍ت‍ي‌-------1343كتاب
133سفر معنوي: حج تمتعاحسان‌اله شهرزادشوكا1390كتاب
134سفر غريب: سفرنامه حجمجتبي رحماندوستسوره مهر1385كتاب
135سفر عشق: خاطرات دانشجويي از سفر عمرهستاد عمره دانشجويينشر مشعر1380كتاب
136سفر عشق‌: خاطرات‌ دانشجويان‌ از عمره‌ مفرده‌،ستاد عمره‌ دانشجويي‌ستاد عمره‌ دانشجويي‌1380كتاب
137سفر سبز: قصه‌واره‌ اي‌ از سفر به‌ حج‌ابراهيم‌ حسن‌بيگي‌نشر مشعر‏‫‏‏1384كتاب
138سفر در تحير: يادداشت‌هاي‌ سفر به‌ حج‌ابراهيم‌ مهرابي‌مؤسسه‌ فرهنگي‌ همسايه‌1377كتاب
139سفر جاودانه: سفر‌نامه حجحسين مظفر‌‌پور ‌نوري‏حسين مظفر‌‌پور ‌نوري‏1388كتاب
140سفر به وادي وحي (مكه رفته و كعبه ديده آمده باز)‏‫احمدعلي افتخارياحمد‌علي افتخاري1391كتاب
141سفر به وادي وحيسيد مصطفي هاشمي طبابا همكاري سيدمسيح هاشمي و داريوش شاهينوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي1381كتاب
142سفر به قبلهحسين لطفي چهاردهانتشارات بلور،1387كتاب
143سفر به قبله: يادداشت‌هاي سفر حج ۱۳۷۰هدايت‌الله بهبوديسوره مهر1387كتاب
144سفر به‌ قبله عشاق‌: سفرنامه‌ حج‌ تمتع‌ سال‌ ۱۳۷۷محسن‌ يزدي‌خواه‌مؤسسه‌ انتشارات‌ ستايش‌1379كتاب
145سفر به شهر آرزو‌ها: سفرنامه دريايي به شهرهاي مكه و مدينهتقي نجف‌زادهعلم سعادت1380كتاب
146سفر به سرزمين وحياقدس اوصياشلفين1387كتاب
147سفر به‌ سرزمين‌ نورسيدمرتضي آوينيروايت‌ فتح1384كتاب
148سفر به سرزمين عشق: يادداشت‏هاي سفر حجمحمد حسين عباسپور تميجانيآينده سازان1382كتاب
149سفر به ديار معرفت (مكه و مدينه) ‏‫: سفرنامه عمره مفرده با رويكرد آموزشيشكرالله دانشنواي قلم1388كتاب
150سفر به خانه آزاد شده: طواف كنند گرد آن خانه كه از دعوي جباران آزاد استابراهيم نبويجامعه ايرانيان1378كتاب
151سفر به اولين خانه: مجموعه خاطرات سفر حجمرجان هرندي‌زادهبا همكاري نفيسه نفيسينشر نهفت1388كتاب
152سرزمين‌ نور: خاطرات‌ دانشجويان‌ از سفر حج‌ستاد عمره دانشجويي‌نشر مشعر1381كتاب
153سرزمين آسماني: يادنگار سفر عمره دانشجوييمحسن باقريزعيم1385كتاب
154سراي عشق: خاطرات سفر به حجمحمدمهدي عباسيموعود اسلام1387كتاب
155سايه‌ هيچ‌: يادداشت‌ها و خاطرات‌ سفر حجمحمدحميد يزدان پرست لاريجانياطلاعات1383كتاب
156زمزمه‌هاي عارفانه: زمزمه‌ها و مناجات‌هاي دانشجويان در سرزمين وحي، تابستان ۱۳۸۲عين‌الله عابديدفتر نشر معارف1383كتاب
157زائري در وادي ايمن: سفرنامهسيدعلي محموديبوستان توحيد1378كتاب
158زائر پير: گذري برنيم قرن تغيير و تحول مكه و مدينه از زبان حاج مصطفي رشيدياسماعيل رشيديبا همكاري محمّد نظريميرزاي شيرازي1386كتاب
159ز ملك تا ملكوت: سفرنامه حجاسدالله بقاييفرزانه سازان1375كتاب
160ره‌آوردمهدي كريميسنا1377كتاب
161ره‌آورد سفر حج: سفرنامهعلي‌اكبر يلفانيكتاب شمس1388كتاب
162ره‌آورد سرزمين وحيگنبددردي اعظمي‌رادگنبددردي اعظمي‌راد1387كتاب
163ره‌آورد حجاز: سفرنامه‌ حج‌حبيب‌الله‌ صابري‌پيام‌ عدالت‌1372كتاب
164روايتي از سفر حج تمتع: ميخانه و پيمانهاحمد جعفري‌ چمازكتي‌آبارون‌1383كتاب
165روايت مشرقي: گزيده‏اي از خاطرات مديران، معاونين و روحانيون كاروان‏هاي عمره دانشجوييميترا صادقيدفتر نشر معارف1386كتاب
166روايت‌ رويت‌: يادنگار سفر عمره‌حسين انتظاميمقدمه‌ سيدمهدي‌ شجاعي‌تبارك1380كتاب
167روايت دعوت: واگويه‌هاي نخبگان و دانشجويان كاروان كوثر (عمره دانشجويي ۸۸)‬دانشجويان عمره گذارمهر و ماه نو1388كتاب
168رايحهٔ ذكر: ره‌آورد سفر عمرهٔ دانش‌آموزيمحمدكاظم اتابكدستغيبي1386كتاب
169راهيان حج: ديدار با معبودزهرا احمدي معافيشميم كوثر1387كتاب
170راهي ديار دوست!: قطره‌اي از درياي بي‌كران حجمصطفي همايونيطرح جامع پارسيان‏‫1390كتاب
171راهي به سوي خدا: يادداشت‌هايي درباره حج و مشاهداتي از آن سفربتول جامع نائينيتسنيم1385كتاب
172راهنماي حاج و سفر‌نامه حجحسين ذوالقدر شجاعيشركت نسبي اقبال و شركاء‏‫1335كتاب
173راز مسجد شجرهجلال جامعيلوزا1387كتاب
174ذكريات‌ علي‌ تلال‌ مكه‌بنت‌الهدي صدردار الكتاب‌ الاسلامي‌1383كتاب
175ذكريات ‌الحج‌: عن‌ لسان‌ حفاه ‌الميقاتمحمد آخونديترجمه محمدصادق‌ الحسينيشباب اليوم‏‫‏1383كتاب
176ديدار جانان‌،حبيب يغمائيسروا1384كتاب
177ديدار با امام زمان (عج) در مكه و مدينهمحمد حسن ضرابيهاتف1375كتاب
178ديار يار: سفرنامه‌ي‌ حج‌ بهار ۱۳۸۲مرجان‌ علي‌ميرزائي‌نيايش1385كتاب
179ديار زمزم‌ و زمزمه‌علي هاديانآريا زمين1385كتاب
180ديار خاطره‌ها: سفرنامه‌ حج‌امرالله‌نصيري‌دفتر انتشارات‌ اسلامي1380كتاب
181دو شهر عشق‌: سفرنامه‌ حج‌محمدحسين‌ قدمي‌سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌1373كتاب
182دو سفرنامه حجرسول جعفرياننشر مشعر1387كتاب
183دو بهشت‌: يادداشت‌هاي سفر حج‌ بيت‌الله‌ الحرام‌عاطفه‌ ثقفي‌بضعة‌ الرسول (ص)1380كتاب
184دلنوشته‌هاي آسماني: قطره‌اي از اقيانوس: دو سفرنامه عمره دانشجوييآتنه حاتميمعصومه شجاعدفتر نشر معار1389كتاب
185دل‌باختگان ديار نور: خلاصه خاطرات دانش‌آموزي سفر عمرهسمانه تقوي ميلاني،نشر مشعر1385كتاب
186دعوت ابراهيمحسن سبحانينگاه دانش1391كتاب
187در همسايگي خدا ره‌آوردي از حجحميدرضا زاهدياطلاعات1389كتاب
188در ملكوت‌ زمين‌: گزارش دو سفر حج‌جواد محقق‌ نيشابوري‌آهنگ قلم1380كتاب
189در كوي دوست (سفرنامه‌اي واكاوانه از حج)محمدجعفر ناظم‌الساداتنويد شيراز1390كتاب
190در كوچه‌هاي مكه و مدينه: سفرنامه حجعباسعلي كامرانياننور قرآن و اهل‌بيت (ع)1387كتاب
191در شعاع‌ انس‌: سفرنامه‌ حج‌احمد راسخي‌ لنگرودي‌نداي‌ انديشه‌1383كتاب
192در راه‌ خانه‌ خداعزالدين‌قلوزتحرير و مقدمه‌ از سيدجعفر شهيدينشر مشعر1383كتاب
193در ديار دوست: سفرنامهٔ حجغلامرضا صمديانيآهنگ قلم1384كتاب
194در حريم يارميرهادي موسوي‏نيامطبوعات ديني1385كتاب
195در حريم يارقدير حسينيعشق دانش1386كتاب
196در حريم‌ كعبه‌سيدمحمدباقر حجتي‌نشر مشعر1380كتاب
197در حريم‌ دوست‌افسانه‌ رضايي‌رشاد1384كتاب
198در حريم حرم، سفرنامه حج سال ۱۳۷۴ شمسيجواد محدثينشر مشعر1375كتاب
199در حريم‌ حرم‌ دوستحسينعلي ‌سبحاني‌مكنون‌1382كتاب
200دانستنيهاي سفر حجمحمدعلي بسطامي-----1342كتاب
201داستانهاي‌ حج‌مرتضي عطائي‌نشر الف‌1373كتاب
202داستان‌ها و حكايت‌هاي حجرحيم كارگر محمد ياري،نشر مشعر1384كتاب
203داستان اشتياق: خاطرات دانشجويان عمره‌گزارجمعي از دانشجويان عمره‌گزاردفتر نشر معارف1391كتاب
204خسي در ميقاتجلال آل احمدمعيار علم1385كتاب
205خسي با اخص (ره آورد يك سفر معنوي)هاشم محمديبهمن‌آرا‏‫1391كتاب
206خس چل ساله: سفرنامه حجمحمد بيطرفپازينه1388كتاب
207خانه‌ي دوست‌ به‌ روايت‌ حج‌گزاران‌سيدحسين‌حسيني‌نژادلوح‌ زرين‌‏‫1384كتاب
208خانه عشقداوود يوسف‌زادههفتواد1386كتاب
209خانه دوستمهين‌دخت شريل‌ليمهين شريل‌لي1386كتاب
210خانه دوست اينجاستمرضيه داوودپورپاژ1386كتاب
211خاطرات و نكته‌هايي از عمرهٔ دانشجويفاطمه كهرباييسروش ملل1390كتاب
212خاطرات سفري ناشناختهمريم‌ گوينده‌آهنگ‌ قلم‌1383كتاب
213خاطرات سفر حجسلطان حسين تابندهحقيقت1388كتاب
214خاطرات سفر به خانه دوست: يادادشت‌هاي سفر حج عمرهمنوچهر انتظارمهد آزادي1384كتاب
215خاطرات زيارت خانه خدا و عتبات عاليات در خدمت راهنمامحمد رضا خانيبه كوششِ سيدمحمود موسوي سعيدي----1366كتاب
216خاطرات حجمحمد عظيميدهخدا1363كتاب
217خاطرات‌ حج‌ عمره‌زهرا رزاق‌پومختومقلي‌ فراغي1385كتاب
218خاطرات‌ حج‌ از زبان‌ پابرهنگان‌ ميقات‌محمد آخونديجوان‌ امروز1382كتاب
219خار مغيلان در حريم عشق: سفرنامه حج و عتبات ۱۲۹۹ ھ. ش.اح‍م‍د ه‍داي‍ت‍ي‌ و محمدعلي ه‍داي‍ت‍ي‌به كوشش و تصحيح علي اربابيورجاوند1389كتاب
220حكايات قبرستان بقيع: كرامات ولي خدا، خاطراتي از فاضلي گرانمايه و عارفي بلندپايه عبدالكريم علامه حاج شيخ عبدالرحيم صاحب‌الفصول ‌حائريمحمد محققبا همكاري شهرام قراگوزلورسپينا1388كتاب
221حريم يارحسن تهرانيفيض‌كاشاني1386كتاب
222حريم عشق: سفرنامه مكه و مدينهابراهيم ابراهيمينشر تامين1383كتاب
223حريم عشق: روايتي از سفر حج ۱۳۸۴جهانبخش ثواقبنويد شيراز1386;jhf
224حديث‌ نامكرر عشق‌: سفرنامه‌ تازه‌ مسلماني‌ اروپايي‌ به‌ مكه‌محمد اخگريمقدمه‌ آنه‌ماري‌ شيملآوينا1382كتاب
225حديث‌ ميقات‌ عشق‌ابوالفضل‌ گلزاري‌مشهد1383كتاب
226حديث‌ قافله‌هاسيدعلي قاضي عسكرنشر مشعر1382كتاب
227حديث ديدار‌ها: ديدار در مكهمجتبي بحرينيمنير1386كتاب
228حج‌نامه: سفرنامه حج از سال ۱۳۱۰ ـ ۱۳۱۱هجري قمريسليم خان تكابيبه كوشش رسول جعفريانمور1388كتاب
229حج‌گزاري ايرانيان در دوره قاجار (۱۲۱۰ ـ ۱۳۴۴)رسول جعفريان-----1379كتاب
230حجيوسف رضائي‌نشر مشعر1385كتاب
231حج‌ وداع‌: رفت‌ و آمد مهمانان‌ خارجي‌ و هيئتهاي‌ اعزامي‌ تكميل‌ دين‌ و انتقال‌ عهد و ولايت‌،عبدالكريم بي‏آزار شيرازيدفتر نشر فرهنگ‌ اسلامي‌1370كتاب
232حج‌ و نيايش‌ الهي‌: حج‌ برنامه‌ و روشي‌ موثر در هدايت‌، تربيت‌، مديريت‌ و نيايش‌ با خداوند؛ به‌ انضمام‌ نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ عربستان‌احمد صافي‌كارين‌1384كتاب
233حج تجلي‌گاه عشق و ايثاريدالله واعظيعود1385كتاب
234حج به نيابتسيدمحمد تقي بني الحسينيبه كوشش عباس دهقانيانپرشكوه1386كتاب
235حاجي‌ بعد از اين‌ساده‌حمزه‌شولا1381كتاب
236چيزي شبيه كعبهعلي‌رضا كيهانافق پرواز1388كتاب
237چراغستان خاموش و مسجد بي‌محراب: خاطره‏‌ها و برداشت‌هايي از سفر حجازحسن‏رضا رفيعيسوره مهر1386كتاب
238جنايت‌ وهابيت‌حسن ميردامادي‌حوزه‌ نمايندگي‌ ولي‌ فقيه‌ در امور حج‌ و زيارت‌1369كتاب
239جرعه‌اي از زمزم: خاطرات نصرالله شفيعي از سفر به سرزمين وحينصرالله شفيعيموعود اسلام‏‫1390كتاب
240جاي‌ پاي‌ ابراهيم‌: سفرنامه‌ حج‌محمد ناصري‌سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌1372كتاب
241تولد سوي‌: سفرنامه‌ حج‌محمدرضا تقوي‌ فرد،هم‌ قلم‌1382كتاب
242تولد دوباره‌: سفرنامه ‌حج‌محمدرضا يكتاييفارابي1384كتاب
243تذكرة الطريق في مصائب حجاج بيت‌الله العتيقمحمد عبدالحسين كربلايي كرناتكي هنديرسول جعفريان و اسرا دوغاناسرا دوغان1386كتاب
244تذكرات سليماني و چند زيارتحسين سليمانيصحفي1392كتاب
245سفرنامه مكهنايب‌الصدر شيرازيبه‌كوشش‌ هارون‌ وهومن‌پانيذ1383كتاب
246تحفةالحرمين‌: سفرنامه‌ نايب‌الصدر شيرازي‌ در زيارت‌ مكه‌ و سياست‌ ايران‌ و هندنايب‌الصدر شيرازيبابك1362كتاب
247تبصره‌الزائرين‏‫: سفرنامه حاج‌مصطفي‌خان سورتيج (۱۲۶۲هجري قمري)مصطفي‌خان سورتيجتصحيح سامان سورتيجيشلفين1390كتاب
248تا قاف‌ با عشق‌غلام‌رضا عمراني‌لوح‌ زرين‌‏‫1384كتاب
249تا صور اسرافيلفائزه ساساني‌خواهسفينه1388كتاب
250پروازي به ديار عشقفضل‏الله عالي‏پورنعمات1385كتاب
251پروازگه‌ جبرئيل‌احمد تلافيان‌محب‌1379كتاب
252پرواز در بهشت‌: سفرنامه‌ مدينه‌ منوره‌ و مكه‌ مكرمه‌همايون عليدوستآصف1382
253پرسه: چهل يادداشت فرهنگي در مكه و مدينهسيدعلي كاشفي خوانساريحوا1386كتاب
254پابرهنه در بقيع: يادداشت‌هاي سفر حجعلي‌اصغر عنابستانيآهنگ قلم1388كتاب
255پا به‌ پاي‌ ابراهيم‌: يادداشت‌هاي‌ سفر حج‌مجتبي تونه‌اي‌شمس‌ طيار1380كتاب
256بي‌تاب‌تر از پرنده: دريافتي از دعاي عرفه‏‫محمدعلي شامانينسيما1391كتاب
257بهشت منع، زمين تمتع: سفرنامه حجاحترام ملكيان نايينيتوكا1386كتاب
258بهشت دلدادگيناهيد علي‌اكبريسفير‌اردهال1390كتاب
259به مهماني دوستمهدي اقبالضريح آفتاب1387كتاب
260به‌ سوي‌ كعبه‌مهدي ناظميان‌ناظميان1384كتاب
261ب‍س‍وي‌ خ‍دا م‍ي‌روي‍م‌ ب‍ا ح‍ج‌سيدم‍ح‍م‍ود طال‍ق‍ان‍ي‌-------------كتاب
262به سوي‌ام القري: سفرنامه حج سال ۱۳۷۳ش.رسول جعفرياننشر مشعر1373كتاب
263بطواف‌ كعبه‌ رفتم‌محمدعلي ‌ضميري‌لوكس‌ (نويد)1362كتاب
264ب‍س‍وي‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍دا: گ‍زارش‌ م‍ش‍روح‌ س‍ف‍ر ب‍ه‌ ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودي‌ و ان‍ج‍ام‌ م‍ن‍اس‍ك‌ع‌. ده‍ق‍ان‌چاپ آذين1354كتاب
265برگزيده‌هايي از سفر حجبختيار بيگ‌زادهبشاشه1388كتاب
266بركات‌ سرزمين‌ وحيمحمد محمدي ري شهرينشر مشعر1380كتاب
267بر لب دريا: حسب حال حجكوروش عبداللهي‌فردمهرنامگ1387كتاب
268بام‌ پرواز: سفرنامه‌ حج‌ عمره‌حسين‌ صالحي‌ قهفرخي‌آصف‌1380كتاب
269باغ‌ سبز عشق‌: خاطره‌ حج‌قربانعلي ‌سامعي‌مركز نشر هنر اسلامي‌1373كتاب
270باران شوق: خاطرات دانشجويان عمره‌گزارجمعي از دانشجويان عمره‌گزاردفتر نشر معارف‏‫1389كتاب
271با هاشمي‌رفسنجاني تا خانه خدا: به بهانه همراهي با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در سفر عمره شهريور ۱۳۸۴ ـ شعبان ۱۴۲۶مسح مهاجريروزنامه جمهوري اسلامي1387كتاب
272با كاروان‌ عمره‌: سفرنامه‌ حج‌غلامحسين‌ عربشاهي‌عقيق‌ آران‌1378كتاب
273با كاروان طاهر: سفرنامهٔ حجروح‌اله رسوليمعصومين (ع)1390كتاب
274با دانشجويان‌ در خانه‌ دوست‌مصطفي سليمي‌فرنشر موحد1380كتاب
275اين‌جا مكه استسيدمجتبي بحرينيمنير1387كتاب
276اين‌جا مدينه استسيدمجتبي بحرينيمنير1387كتاب
277اينجا مشاعر استسيدمجتبي بحرينيمنير1387352
278اولين نگاه: احساسات و عواطف دانشجويان عمره‌گزار در مكه و مدينهجمعي از دانشجويان عمره گزاردفتر نشر معارف‏‫1391كتاب
279اولين كاروان عمره دانش‌آموزي استان كهگيلويه و بويراحمدسيدعلي‌محمد بزرگواريچويل1386كتاب
280اول قدم (سفر به سرزمين وحي)مهدي محمد‌زادهمجلسي1389كتاب
281اوج بندگي: ره‌آورد سفر به سرزمين وحيميثم نمكينشر ياران مهدي‏‫ (عج)1389كتاب
282او و ديگر هيچسعيد طاهرياننشر مشعر1385كتاب
283اومجيد ايزدخواهمسير دانشگاه1390كتاب
284السلام و عليك يا خدا...: (سفرنامه طنز خانه خدا)علي فروتنيوسف زهرا (س) ‏‫1390كتاب
285اعترافات شهر خدا: خرده روايت‌هاي متن، حاشيه و امير از سفر به حجاز و رياضسيدمجيد حسينيسوره مهر1392كتاب
286اسمع‌ يا اخي‌ او في‌ الطريق‌ الي‌ الميثاق‌كمال‌ سيدانصاريان1382كتاب
287از ميقات تا ميعاد: سفرنامه حجلفته منصورينداي مهرآفرين1386كتاب
288از هجر تا حجر: سفر حجقنبرعلي كرمانيراه دانش1390كتاب
289از ميقات تا عرفات: سفرنامه حجمحمدتقي فرجي‌نيكتاب‏‫1388كتاب
290از مدينه تا كربلا: عاشقانه‌هايي در حج و زيارت از ۵/۶/۱۳۷۷ تا ۱۴/۱۱/۱۳۸۱فريدون يگانهكلاسيك؛ زند1388كتاب
291از كعبه‌ عالم‌ تا كعبه‌ي‌ آدم‌: سفرنامه‌سعيد وزيريواج1381كتاب
292از فرود تا فرازحسام حيدريسام آرام1388كتاب
293از عرش كسي نام مرا مي‌خواند: سفرنامه حجفرخ‌لقا بهرامي‌پورسازمان بسيج دانشجويي‏‫1391كتاب
294از صفا تا مروه: گزارش سفر به مدينه منوره و مكه معظمه، سفرنامه عمره مفردهسيدعباس هاشميآبگينه كوير1383كتاب
295از صفا تا فدك: گزارش سفر به عربستان به همراه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجانيمسيح‌ مهاجري‌روزنامه جمهوري اسلامي‏‫1387كتاب
296از دنا تا حراامرالله قاسميسام آرام1387كتاب
297از دانشگاه‌ تا كعبه‌: سفرنامه‌ عمره‌ مفرده‌بهزاد قرباني‌بصائر1379كتاب
298از خانه‌ خود تا خانه‌ خدا: يادداشت‌هاي‌ سفر حج‌علي دارابي‌شوراي‌ هماهنگي‌ تبليغات‌ اسلامي‌1374كتاب
299از خانه تا خانه: (دل‌نوشته‌هاي سفر حج)ايرج عربرسانش1390كتاب
300از بروكسل تا مكهعلي اعلا امجديعامري1386كتاب
301از اين خانه به آن خانه: سفرنامه حجيحيي يثربينشر قو1387كتاب
302آيا شما سرگذشت سفر مرا مي‌دانيد؟سيدحسن ابطحيوليعصر1361كتاب
303آواي حق خانه كعبه: مجموعه شعرحسن مالميرشاهزيديسپهر نو1387كتاب
304آواز پر ملائكاكبر يمانيسام آرام1387كتاب
305آنگاه كه اهل‌بيت عليهم السلام را شناختمعلي‌باقر شيخانينشر مشعر‏‫1388كتاب
306آفتاب‌ عشق‌: خاطرات‌ سفر حجازايراندخت ‌رضايي‌نشر اوحدي‌1379كتاب