العربیه| جمعه|01 شهريور 1398|21 ذی الحجه 1440

تولد سوي‌: سفرنامه‌ حج‌

محمدرضا تقوي‌ فرد، تهران‌، هم‌ قلم‌، چاپ ۱، ۱۳۸۲، ۲۰۰ص.
گزارش از سفر نويسنده به حج است. ايشان حج را تولد مجدد انسان توصيف مي‌كند؛ زيرا با ورود انسان به حرم خداوند و ديدن كعبه احساس جديدي به انسان دست مي‌دهد و خود را در حريم الهي تصور مي‌كند كه قرب الهي برايش مي‌سر است. از اينرو بايد از مذمومات اخلاقي و رفتارهاي ناشايست پرهيز كند و تلاش كند به محاسن اخلاقي و روابط مثبت اجتماعي برسد.