العربیه| یکشنبه|01 ارديبهشت 1398|15 شعبان 1440

كتاب بشارت هاي پيامبران گذشته به ظهور پيامبر اسلام منتشر شد

تاريخ انتشار:20/09/1395
كتاب بشارت هاي پيامبران گذشته به ظهور پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله از سوي انتشارات بوستان كتاب منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، كتاب بشارت هاي پيامبران گذشته به ظهور پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله نوشته محمدعلي شهرياري فرد از سوي انتشارات مؤسسه بوستان كتاب چاپ و روانه بازار شد.
 
در مقدمه اين كتاب آمده است: به اعتقاد مسلمانان پيامبران الهي همچون ابراهيم، موسي و عيسي، دين و آيين الهي را به ارمغان آوردند و با آمدن هر پيامبر نيز دين قبلي از اعتبار مي افتد؛ زيرا پيامبران الهي در يك مسير حركت مي كنند.
 
سؤال اصلي اين است: همان طور كه مسلمانان به پيامبران گذشته ايمان دارند و برنامه آنها را در طول برنامه پيامبرشان مي دانند، آيا پيامبران گذشته نيز مژده به ظهور آخرين پيامبر داده اند؟ آيا مي توانيم در اين باره شواهدي در متون كنوني اديان بيابيم؟ اگر بگوييم: اين موضوع تحريف شده است، آيا مي توان با نمونه هايي تحريف را اثبات كرد؟ و اگر موضوعي با اين اهميت وجود داشته باشد، بايد در تاريخ شواهدي از دين داران وجود داشته باشد، آيا تاريخ نيز گواهي مي دهد؟
 
ما با اديان ديگر، مناظرات مختلفي داريم. براي نمونه، در كتاب هاي مقدس يهوديان و مسيحيان، بشارت هاي ظهور پيامبر خاتم صلي الهه عليه و آله آورده نشده يا تحريف شده است كه اگر معتقدان مسيحي و يهودي به آن پي مي بردند، حقيقت را همان گونه كه هست، مي پذيرفتند، مانند اثر بشارت عهدين كه در مقدمه آن داستان هايي از مطالعه كنندگان اين نوشته از چاپ هاي قبلي به چشم مي خورد.
 
اين كتاب در چهار فصل با عناويني همچون «كليات»، «بشارت هاي اديان»، «حكايت تاريخ» و «دعوي اسلام بر بشارت پيامبران گذشته» تهيه و تنظيم شده است.
 
 
«يهوديت»، «مسيحيت»، «كتاب مقدس»، «برنابا»، «بشارت»، «بشارت هاي كتاب مقدس(عهد جديد و قديم)»، «بشارت هاي برنابا»، «حكايت هاي قبل از اسلام»، «حكايت هاي بعد از اسلام»، «آيات مدعي بشارت» و «بشارت هاي موجود در منابع» از موضوعاتي هستند كه در فصل هاي چهارگانه اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته اند.
 
در عصر جديد عالمان يهودي و مسيحي نشانه هايي از كتاب هاي مقدسشان از پيامبر خاتم حضرت محمد صلي الله عليه و آله يافتند و به دين اسلام گرويدند و برخي از آنان، كتاب هايي در اين باره و دفاع از حقانيت اسلام نگاشتند.
 
اثر حاضر در پي آن است كه بشارت هاي پيامبران گذشته از جمله حضرت موسي و عيسي عليهم السلام را درباره حضرت خاتم صلي الله عليه و آله بررسي كند. منبع اصلي اين كاوش، كتاب مقدس رسمي به زبان فارسي است تا نشان دهد كه در ظاهر همين كتاب مقدس نيز نشانه هايي از بشارت ها باقي مانده است.
 
كتاب بشارت هاي پيامبران گذشته به ظهور پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله نوشته محمدعلي شهرياري فرد با شمارگان 1150 جلد و به قيمت11000 تومان در 215 صفحه از سوي انتشارات مؤسسه بوستان كتاب منتشر شده است.