العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440

پژوهشي در مسير امام علي ‌(ع) به صفين و محل جنگ صفين

 
احمد خامه يار 
عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت
پژوهش نامه علوي، دوره 2، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 42-72
 
چكيده
جنگ صفين، كه در 36 ق ميان امام علي ‌(ع) و معاويه درگرفت، نقطۀ عطف و واقعه‌اي بسيار مهم در تاريخ اسلام به‌شمار مي‌آيد. در منابع گوناگون تاريخي، از قبيل وقعة صفين نصر ‌بن مزاحم، گزارش‌هاي مفصلي دربارۀ اين جنگ و سير حوادث آن و اسامي كشته‌هاي طرفين ثبت شده است، اما دربارة برخي مباحث مربوط به آن، ازجمله مسير امام علي‌ (ع) به صفين، اطلاعات چنداني در دست نيست. اين نوشتار بر آن است تا با استناد به گزارش‌هاي پراكندة موجود در منابع تاريخي و با بهره‌جويي از منابع جغرافيايي، مسير تقريبي امام علي ‌(ع) به صفين و مسير بازگشت آن حضرت به كوفه و نيز موقعيت جغرافيايي محل وقوع اين جنگ را شناسايي كند. همچنين تلاش شده تا نقاط و زيارتگاه‌هاي منتسب به امام علي ‌(ع)، كه در طول اين مسير قرار داشته است، معرفي شود
كليدواژگان
امام علي (ع)؛ جنگ صفين؛ (منطقۀ) صفين؛ فرات؛ جغرافياي تاريخي؛ زيارتگاه‌هاي اسلامي
عنوان مقاله [ENGLISH]
A Study of Imam Ali's Path to Saffayn and Saffayn Battlefield
چكيده [ENGLISH]
The Battle of Saffayn between Imam Ali (pbuh) and Mu'awiyah occurred in 36 AH Lunar. This battle was a very important event in the history of Islam. In various historical sources such as Waq'at Saffayn, detailed reports have been included about this battle, development of various events in it, and names of the slain of two parties of the battle. About some details including Imam Ali's path to Saffayn, however, there is not much information. Relying on dispersed reports existing in the historical sources and employing geographical sources, the present writing seeks to depict Imam Ali's approximate path to and from Saffayn to Kufa as well as the geographical location of the battle. Also, the author has tried to introduce points and sanctuaries located in this path and attributed to Imam Ali (pbuh).
كليدواژگان [ENGLISH]
Imam Ali (PBUH), Saffayn Battle, Saffayn (region), Euphrates, historical geography, Islamic Sanctuaries