لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتويات جدول حج در حدیث ابرار

سال 92 هجري شمسي، 1434 هجري قمري

و الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيدالانبياءوالمرسلين وعلي اله الطيبين الطاهرين المنتجبين
فرارسيدن موسم حج را بايد عيد بزرگ امت اسلامي به شمار آورد . فرصت مغتنمي كه اين روزهاي گرانبها در همه ي سالها براي مسلمانان جهان پديد ميآورد،كيمياي معجزه گري است، كه اگر قدر آن را شناخته و چنانكه شايسته است به كار گرفته شود بسياري از آسيب ها و آسيب پذيري هاي دنياي اسلام علاج خواهد شد .
حج، چشمه ي جوشان فيض الهي است . يكايك شما حاجيان سعادتمند،اكنون اين اقبال بلند را به دست آورده ايد كه در اين اعمال و مناسكِ آكنده از صفا و معنويت ،دل و جان را شستشويي بسزا داده ، از اين منبع رحمت و عزت و قدرت ، ذخيره اي براي همه عمر خويش برداريد . خشوع و تسليم در برابر خداي رحيم ،تعهد به وظايفي كه بر دوش مسلمانان نهاده شده است ؛نشاط و حركت و اقدام در كار دين و دنيا ؛ رحم و گذشت در تعامل با برادران ؛ جرات و اعتماد به نفس در برابر حوادث دشوار ؛ اميد به كمك و دستگيري خداوند در همه جا وهمه چيز ؛و كوتاه سخن ،ساخت و پرداخت انساني در طراز مسلماني را دراين عرصه الهيِ آموزش و پرورش ،مي توانيد براي خويش تدارك ببينيدو خودِ آراسته به اين زيورها و بهره يافته از اين ذخيره ها را براي كشور خويش و ملت خويش ،و در نهايت براي امت اسلامي ،سوغات بريد .
امت اسلامي امروز بيش از هر چيز به انسان هايي نياز دارد كه انديشه و عمل را در كنار ايمان و صفا و اخلاص و مقاومت در برابر دشمنان كينه ورز در كنار خودسازي معنوي و روحي ، فراهم سازند. اين يگانه راه نجات جامعه بزرگ مسلمانان از گرفتاري هايي است كه يا آشكارا به دست دشمن و يا با سستيِ عزم و ايمان و بصيرت ،از زمان هاي دور در آنها فرو افتاده است .
بي شك دوران كنوني ٰدوران بيداري و هويت يابي مسلمانان است ؛اين حقيقت را از خلال چالشهايي كه كشورهاي مسلمان با آن روبرو شده اند نيز به روشني مي توان دريافت . درست در همين شرايط است كه عزم و اراده متكي به ايمان و توكل و بصيرت و تدبير، مي تواند ملتهاي مسلمان را در اين چالش ها به پيروزي و سرافرازي برساند و عزت و كرامت را در سرنوشت آنان رقم زند جبهه مقابل كه بيداري و عزت مسلمانان را بر نمي تابد با همه ي توان به ميدان آمده  و از همه ي ابزارهاي امنيتي ، رواني ، نظامي ،اقتصادي و تبليغاتي براي انفعال و سركوب مسلمانان و به خود مشغول ساختنِ آنان بهره مي گيرد. نگاهي به وضعيت كشورهاي غرب آسيا از پاكِستان و افغانستان تا سوريه و عراق و فلسطين و كشورهاي خليج فارس و نيز كشورهاي شمال آفريقا از ليبي و مصر و تونِس تا سودان و برخي كشورهاي ديگر ، حقايق بسياري را روشن مي سازد. جنگ هاي داخلي ،عصبيت هاي كور ديني و مذهبي؛ بي ثباتي هاي سياسي؛رواج تروريسم قساوت آميز؛ ظهور گروهها و جريان هاي افراط گر كه به شيوه اقوام وحشي تاريخ، سينه انسان ها را مي شكافند و قلب آنان را با دندان مي درند؛ مسلّحيني كه كودكان و زنان را مي كشند و مردان را سر مي برند و به نواميس تجاوز مي كنند و حتي در مواردي اين جنايات شرم آور و مشمئز كننده را به نام و زير پرچم دين مرتكب مي شوند ، همه و همه محصول نقشه شيطاني و استكباري سرويس هاي امنيتي بيگانگان و عوامل حكومتي همدست آنان در منطقه است كه در زمينه هاي مستعدّ داخلي كشورها امكان وقوع مي يابد و روز ملت ها را سياه و كام آنان را تلخ مي كنند. يقيناً در چنين اوضاع و احوالي نمي توان انتظار داشت كه كشورهاي مسلمان، خلاء هاي مادي و معنوي خود را ترميم كنند و به امنيت و رفاه و پيشرفت علمي و اقتدار بين المللي كه بركات بيداري و هويت يابي است ، دست يابند. اين اوضاع محنت بار ، مي تواند بيداري اسلامي را عقيم و آمادگي هاي روحي پديد آمده در دنياي اسلام را ضايع سازد و بار ديگر ،سالهاي دراز ،ملت هاي مسلمان را به ركود و انزوا و انحطاط بكشاند و مسائل اساسي و مهم آنان همچون نجات فلسطين و نجات ملت هاي مسلمان از دست اندازي آمريكاو صهيونيسم را به دست فراموشي بسپارد.
علاج بنياني و اساسي را ميتوان در دو جمله ي كليدي خلاصه كرد كه هر دو از بارزترين درس هاي حج است:
اول: اتحاد و برادري مسلمانان در زير لواي توحيد
 و دوم: شناخت دشمن و مقابله با نقشه ها و شيوه هاي او
تقويت روح اخوت و همدلي درس بزرگ حج است. در اينجا حتي جِدال و درشت گويي با ديگران ممنوع است. پوشش يكسان و اعمال يكسان و حركات يكسان و رفتار مهربان در اينجا به معني برابري و برادري همه ي آن كساني است كه به اين كانون توحيد معتقد و دلبسته اند . اين پاسخ صريح اسلام به هر آن فكر و عقيده و دعوتي است كه گروهي از مسلمانان و معتقدان به كعبه و توحيد را از دائره ي اسلام بيرون بداند.عناصر تكفيري كه امروز بازيچه صهيونيست هاي غدار و حاميان غربي آنان شده و دست به جنايت هاي سهمگين مي زنند و خون مسلمانان و بي گناهان را مي ريزند و كساني از مدعيان دينداري و ملبسين به لباس روحانيت كه در آتش اختلافات شيعه و سني و امثال آن مي دمند ، بدانند كه نفس مراسم حج، باطل كننده مدعاي آنان است .
اينجانب همچون بسياري از علماي اسلام و دلسوزان امت اسلامي بار ديگر اعلام مي كنم كه هر گفته و عملي كه موجب برافروختن آتش اختلافات ميان مسلمانان شود و نيز اهانت به مقدسات هريك از گروههاي مسلمان يا تكفير يكي از مذاهب اسلامي، خدمت به اردوگاه كفر و شرك و خيانت به اسلام ،و حرام شرعي است .
شناخت دشمن و شيوه هاي او نيز دومين ركن است. اولا وجود دشمن كين توز را نبايد به دست غفلت و فراموشي سپرد و مراسم چند باره رمي جمرات در حج، نشانه ي نمادين اين حضور ذهنِ هميشگي است. ثانياً در شناخت دشمن اصلي كه امروزه همان جبهه استكبار جهاني و شبكه جنايتكار صهيونيسم است، نبايد دچار خطا شد، و ثالثاً شيوه هاي اين دشمن عنود را كه تفرقه افكني ميان مسلمانان و ترويج فساد سياسي و اخلاقي، و تهديد و تطميع نخبگان،و فشار اقتصادي بر ملتها، و ايجاد ترديد در باورهاي اسلامي است، بايد به خوبي تشخيص داد و وابستگان و ايادي دانسته و نادانسته ي آنان را از اين راه شناسايي كرد.
دولت هاي استكباري و پيشاپيش آنان آمريكا، به كمك ابزارهاي رسانه اي فراگير و پيشرفته ، چهره واقعي خود را مي پوشانند و با دعوي طرفداري از حقوق بشر و دموكراسي، رفتاري خدعه آميز در برابر افكار عمومي ملت ها در پيش مي گيرند . آنان در حالي دم از حقوق ملت ها مي زنند كه ملت هاي مسلمان ، هر روز بيشتر از گذشته ، آتش فتنه هاي آنان را با جسم و جان خود لمس مي كنند . يك نگاه به ملت مظلوم فلسطين كه دهها سال است روزانه زخم جنايات رژيم صهيونيستي و حاميانش را دريافت مي كند؛ يا به كشورهاي افغانستان و پاكِستان و عراق كه تروريسم زائيده ي سياست هاي استكبار و ايادي منطقه اي آنان ، زندگي را به كام ملت هاي آنان تلخ كرده است، يا به سوريه كه به جرم پشتيباني از جريان مقاومت ضد صهيونيستي ،آماج كينه ي سلطه گران بين المللي و كارگزاران منطقه ا ي آنان شده و به جنگ خونين داخلي گرفتار آمده است،يا به بحرين يا به ميانمار كه هر يك به نحوي ، مسلمانان محنت زده مغفول و دشمنانشان مورد حمايت اند يا به ملت هاي ديگري كه از سوي آمريكا و متحدانش ، پي در پي به تهاجم نظامي و يا تحريم اقتصادي يا خرابكاري امنيت تهديد مي شوند ، مي تواند چهره واقعي اين سردمداران نظام سلطه را به همه نشان دهد .
نخبگان سياسي و فرهنگي و ديني در همه جاي جهان اسلام بايد خود را به افشاي اين حقايق ، متعهد بدانند اين وظيفه ي اخلاقي و ديني همه ي ما است. كشورهاي شمال آفريقا كه متاسفانه امروز در معرض اختلافات عميق داخلي قرار گرفته اند بيش از همه بايد به اين مسئوليت عظيم ، يعني شناخت دشمن و شيوه ها و ترفندهايش ، توجه كنند. ادامه ي اختلافات ميان جريان هاي ملي و غفلت از خطر جنگ خانگي در اين كشورها ، خطر بزرگي است كه خسارت آن براي امت اسلامي به اين زودي ها جبران نخواهد شد.
ما البته ترديد نداريم كه ملت هاي به پا خاسته ي آن منطقه كه بيداري اسلامي را تجسم بخشيدند باذن الله اجازه نخواهند داد كه عقربه ي زمان به عقب برگردد و دوران زمامداران فاسد و وابسته و ديكتاتور تكرار شود، ليكن غفلت از نقش قدرتهاي استكباري در فتنه انگيزي و دخالتهاي ويرانگر، كار آنان را دشوار خواهد كرد و دوران عزت و امنيت و رفاه را سالها به عقب خواهد افكند . ما به توانايي ملت ها و قدرتي كه خداوند حكيم در عزم و ايمان و بصيرت توده هاي مردم قرار داده است ، از اعماق دل باور داريم و آن را در بيش از سه دهه در جمهوري اسلامي ايران ، به چشم خود ديده و با همه ي وجود خود آزموده ايم ؛ همت ما، فراخوان  همه ي ملت هاي مسلمان به اين تجربه برادرانشان در اين كشور سرافراز و خستگي ناپذير است.
از خداوند متعال صلاح حال مسلمانان و دفع كيد دشمنان را خواستارم و حج مقبول و سلامت جسم و جان و ذخيره ي سرشار معنوي را براي شما حجاج بِيت الله الحرام مسالت مي كنم.
والسلام عليكم و رحمة الله
سيّد علي خامنه اي
پنجم  ذي الحجه 1434 مصادف با 19 مهر ماه 1392