العربیه| یکشنبه|29 بهمن 1396|02 جمادی الثانی 1439
رضا عندليبي
سمت: مدیر گروه فقه و حقوق
تولد: 1361
 
تحصيلات
 سطح چهار فقه و مبانی اصول
 
موضوع پايان نامه
سطح سه: خمس مال مخلوط به حرام
سطح چهار: بررسي فقهي ناپديد شدن شوهر
 
همکاری با مراکز و نهادها
- مسؤول واحد پژوهش دوره فقه و اصول مدرسة شهدین در سال 1392
- همكاري با دانشنامه حج و حرمين شريفين 
- همكاري با مركز جهاني شيعه شناسي
 
 
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- ‎فقه زیارت، تهران، نشر مشعر، 1395.
- حجرالاسود و جایگاه آن در فقه، نشر مشعر، 1395.
- مناسک همراه: گزیده مناسک حج 1394
- حکم حکومتی در حج، با همکاری مهدی درگاهی، تهران، نشر مشعر، 1393 
- مقام ابراهیم و جایگاه آن در فقه، با همکاری مهدی درگاهی، تهران، نشر مشعر، 1393 
- حج و ولایت فقیه، تهران، نشر مشعر، 1394  
تالیف و ترجمه چندین عنوان کتاب در زمینه شیعه شناسی ،برای مرکز جهان شیعه شناسی (در حال آماده سازی)
 
 
ب: مقاله
 
- «ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره 1، پاييز 1393. (علمی-پژوهشی)
- «تعلیق و تعطیل حج از سوی حاکم اسلامی»، حکومت اسلامی، شماره 73، پاییز 1373. (علمی-پژوهشی)
- «اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی حجه»، پژوهش های فقهی دانشگاه تهران، شماره 11، بهار 1394. (علمی-پژوهشی)
- «بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه»، پژوهشنامه حج و زیارت، شماره 1، بهار و تابستان 1395.(علمی-تخصصی)
- «بررسی فقهی مکان نماز در کنار قبور معصومین (ع)»، پژوهشنامه حج و زیارت، شماره 2، پاییز و زمستان 1396»(علمی-تخصصی)
- «نقش مقام ابراهیم در طواف»، پژوهشهای فقهی دانشگاه تهران، پذیرفته شده برای چاپ. (علمی-پژوهشی)
- «نقش مقام ابراهیم در نماز طواف»، میقات حج، تابستان 95، شماره 96.(علمی-ترویجی)
- «بررسی فقهی پیاده روی اربعین»، فرهنگ زیارت، تابستان 95، شماره 27
- «بررسي وثاقت مشايخ نجاشيِ»، مجله نگاه، شماره 1، زمستان 1392. 
- تألیف مقالات «حج بذلی»، «حج قضاء»، «حصاة، «خمس»، «سرمه کشیدن»، «روغن مالیدن» و «حنفیه» و «عقد» و «صروره» و «صید» در دانشنامه حج و حرمین شریفین
 
 
 
سوابق آموزشي
 
- تدریس «مکاسب» در مدرسه امام کاظم (ع) (1396-1397)
- تدریس «رسائل» در مدرسه شهیدین (1395-1396)
- تدریس «مکاسب» در مسجد امام خمینی پردیسان (1394-1395)
- تدریس «لمعه» در مدرسه شهیدین (1391-1392)
- تدریس «رسائل» در موسسه امام خمینی (ره) (  1392-1393)