العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440
حمید کمالی اردکانی
 سمت: عضو گروه فقه و حقوق
تولد: 1358
 
تحصيلات
خارج فقه و اصول؛‌ سطح چهار حوزه در رشته فقه  و اصول
 
موضوع پايان نامه
سطح سه: غروب شرعی
سطح چهار: شرطیت ایمان در امام جماعت
 
همکاری با مراکز ونهادها
- همکاری با دانشنامه حج و حرمین شریفین
 
 
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- ‎غروب شرعی از دیدگاه فریقین، تهران، نشر مشعر، 1393.
- توصیه ها و هشدارهای شهید مطهری، قم، نشر بهار دلها، 1391، 2 جلد.
- پرسشهای قرآنی پاسخهای مطهریٰ، قمٰ، نشر خادم الرضا (ع)، 1390.
- پرسش و پاسخهای عاشورایی در کلام رهبری و شهید مطهریٰ،قمٰ، نشر خادم الرضا (ع)، 1391. 
- طواف نساء و جایگاه آن در فقه، تهران، نشر مشعر، 1394 (در دست چاپ)
- پژوهشی فقهی پیرامون اقتدا به عامه، تهران، نشر مشعر، 1394 (در حال آماده سازی)
- مبانی فقهی برائت از مشرکین (در حال انجام)
 
ب: مقاله
- «غروب شرعی»، پژوهشنامه فقهی جامعة المصطفی، 1391
- «دندان کشیدن»، دانشنامه حج و حرمین شریفین
 
 
سوابق آموزشي
- تدریس ادبیات، فقه و اصولٰ تفسیر و روش تحقیق در مدرسه علمیه شهیدین (1378 تا 1393)
- تدری روش تحقیق در معاونت پژوهش حوزه علمیه قم (1392)
-تدریس ادبیات، فقه و اصولٰ تفسیر و روش تحقیق در جامعة الزهرا (س) (1380 تا 1393)
- استاد راهنما و مشاور و داور پایان نامه های حوزوی