العربیه| چهارشنبه|02 اسفند 1396|05 جمادی الثانی 1439
تعداد بازديد:437

متوليان فدك در عصر عباسيان / محمد مهدي فقيه (بحرالعلوم)

تاريخ انتشار:07/07/1393
نوشته محمدمهدي فقيه (بحرالعلوم)، مجموعه مقالات فدك (نشر مشعر، ۱۳۹۳)، ‌صفحه۱۱۹-۱۳۹.
بخش نخست اين نوشته (اينجا) به سرگذشت فدك و متوليان آن، پس از رحلت حضرت رسول (ص) پرداخت و در آن اشاره شد كه پس از آن حضرت، فدك در دست خليفة اول تا سوم بود تا اينكه در اختيار و توليت اميرمؤمنان، علي(ع) قرار گرفت و سپس معاويه و بعد از او، آل مروان متصرف شدند و بعد از سپري شدن دوره امويان، عمر اشرف برآن مسلط شد و از آن پس به دست عبدالله الباهر افتاد.
اكنون در بخش دوم، به شرح چگونگي توليت علويان بر فدك در عصر خلفاي عباسي از جمله مأمون، معتصم، واثق، متوكل، معتمد، معتضد خواهيم ­پرداخت.