العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:657

ماهيت قيام امام حسين(ع) از منظر عالمان اهل‌سنت چگونه است؟ / محمدرضا زارع خورميزي

تاريخ انتشار:23/07/1393
نوشته محمدرضا زارع خورميزي 
منبع: پاسخ به پرسشهاي كلامي، تاريخي و فقهي (نشر مشعر، ۱۳۹۳)، صفحه ۴۴۹ تا ۴۸۳. 
 
اين نوشتار خلاصه‌اي از مهم‌ترين نكات درباره شخصيت امام حسين (ع) و قيام عاشورا را از ديدگاه محدثان و عالمان اهل تسنن بيان كرده است. نويسنده مطالبش را در چند گفتار با اين عناوين آورده است: گفتار اول: پيشينه پژوهش؛ گفتار دوم: قيام امام حسين (ع) از منظر صحابه و تابعين؛ گفتار سوم: ‌ قيام امام حسين (ع) از منظر محدثان و مورخان اهل سنت؛ گفتار چهارم: قيام امام حسين (ع) از منظر فقيهان اهل سنت؛ ‌ گفتار پنجم: فلسفه قيام عاشورا از ديدگاه انديشمندان معاصر اهل تسنن؛ گفتار ششم: مشروعيت خلافت يزيد و مسئله لعن او از ديدگاه اهل تسنن.