العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:655

حديث لانورث ما تركنا صدقه / سيدجاسم موسوي

تاريخ انتشار:26/08/1393
در جريان غصب فدك (باغي پرمحصول كه در دست حضرت زهرا(عليها السلام)بود) يكي از احاديثي كه ابوبكر براي مشروعيت بخشيدين به كارش استناد مي كرد «حديث لانورث ما تركنا صدقة» بود. ابوبكر به عنوان جانشين پيامبر(صلي الله عليه و سلم)و حاكم جامعه اسلامي بعد از ايشان ادعا مي كرد پيامبر در حديثي فرموده است «ما پيامبران اموالي را به ارث نمي گذاريم و اموال بر جاي مانده بعد از مرگ ما صدقه است». وي به اين بهانه مي خواست گرفتن باغ فدك را طبق حديث پيامبر قلمداد كند.
مقاله حاضر با بررسي حديث «لا نورث» اثبات مي كند چنين حديثي صحت ندارد زيرا مخالف قرآن و سنت نبوي است و امكان ندارد پيامبر چنين مطلبي را فرموده باشد.