العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:635

تحليل فرهنگي راهبردي سايتها و پايگاه هاي اطلاعاتي حج و عمره /غلامرضا سلگي و مهدي ناظمي

تاريخ انتشار:11/09/1393
نوشته غلامرضا سلگي و مهدي ناظمي
منبع: دو فصلنامه پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي، سال سوم، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صص ۱۵۱-۱۷۳.
 
چكيده: بسياري از وزارتخانه‌ها، سازمانهاي رسمي، سازمانهاي مردم نهاد و دفترهاي سياحتي و زيارتي در داخل و خارج از كشور به راه اندازي پايگاه اطلاعاتي و سايتهايي به منظور انعكاس و ارائه فعاليت‌ها و خدمات خود حول محور حج و عمره اقدام كرده‌اند؛ اما با نگاهي دقيق به اين سايت‌ها بخوبي مي‌توان دريافت كه حوزه فعاليت آن‌ها در سطح ملي است و در سطح بين ا لمللي وارد نشده‌اند، در واقع هر يك از آنان به وضع موجود مسئله حج بسنده نموده‌اند و پرداختن به مسائل راهبردي و عميق را از دستور كار خود خارج كرده‌اند. 
در اين تحقيق جامعه آماري شامل تمام سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي حج و عمره در فضاي اينترنت است كه دست اندركار امور حج و عمره هستند. براي نمونه آماري نيز پس از غربالگري، نمونه آماري با روش نمونه گيري وضعي شامل صفحه اول ۱۱۲عنوان وب سايت سازمان‌ها، مراكز اطلاع رساني و موسسه‌هاي فعال و دست اول در حوزه حج و عمره در داخل و خارج كشور به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي و تركي است كه با روش تحقيق پيمايشي توصيفي/ تحليلي و از نوع كاربردي مورد بررسي قرار گرفته‌اند؛ هم چنين براي تحليل وب سايت‌ها و تحليل محتوا از روش تخصصي و مرسوم وب‌شناسي (Webology) استفاده شده است. 
با بررسي نتايج از تجزيه و تحليل داده‌ها با شيوه وب‌شناسي مي‌توان نتيجه گرفت در حال حاضر سايتهاي حج و عمره كه در سطح ملي و بين المللي به فعاليت پرداخته‌اند، هيچ يك رسالت خود را به سطح راهبردي و بين المللي تعميم نداده‌اند كه اين خود با موضوع مورد پژوهش – حج ابراهيمي - با آن ظرفيت، وسعت و عظمت جهاني كه دارد به هيچ رو تناسب ندارد. 
كليدواژگان: حج و عمره، سايتهاي حج و عمره، راهبردهاي حج عمره، غني سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي حج و عمره، پايگاه‌هاي اطلاعاتي حج و عمره