العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:707

كتابشناسي اربعين / اباذر نصر اصفهاني

تاريخ انتشار:18/09/1393
نوشته اباذر نصراصفهاني
فرهنگ زيارت، ‌شماره ۱۹-۲۰، تابستان و پاييز ۱۳۹۳، صص ۴۱۹-۴۲۸
 
مقدمه
اربعين امام حسين(عليه السلام)در فرهنگ شيعي جايگاه بسيار والا و ارزشمندي دارد چون يك بار ديگر خاطرات و حوادث روز عاشورا در اين روز زنده شده و به نوعي نقطه عطفي در تاريخ اسلام و تشيع گرديده است. واژه اربعين مبناي فرهنگي نيز دارد يعني در فرهنگ اسلامي بر عدد ۴۰ بسيار تأكيد و سفارش شده و در مناسبت‌هاي مختلف بر آن تكيه شده، يكي از آن‌ها زيارت اربعين امام حسين
(عليه السلام) است، و نيز استحباب اين زيارت از جمله مواردي است كه اهميت عدد چهل را در فرهنگ اسلامي و معارف شيعي مي‌رساند. دو مناسبت در اين روز وجود دارد، يكي آمدن جابر بن عبداللّه انصاري براي زيارت امام حسين(عليه السلام) از مدينه به كربلا در بيستم صفر سال ۶۱ هجري و بنابر مشهور، رسيدن اهل بيت(عليهم السلام)در اين روز به كربلا و ديگري تعليم حديثي از امام صادق(عليه السلام) به صفوان بن مهران جمال، براي زيارت امام حسين(عليه السلام) در روز اربعين است. 
اين نوشتار گزارشي از تأليفات پژوهشگران ارجمند درباره اين موضوع است. در اين مأخذ‌شناسي تلاش كرده‌ايم تمامي آثاري كه درباره اربعين و زيارت اربعين به صورت كتاب، مقاله (مقالات مجلات) و يا پايان نامه منتشر شده‌اند، معرفي شوند. البته اين گزارش تنها به ذكر اطلاعات مأخذ‌شناسي آثار بسنده كرده و پروژه‌اي در زمينه كتاب‌شناسي توصيفي اربعين در گروه تاريخ پژوهشكده حج و زيارت در دست اجرا است. 
 
الف- كتاب
۱.     آه از غروب فراق: نجواي خاموش جابر با مولايش حسين(عليه السلام).
سعيد مقدس، تهران، مكيال، ۱۳۸۱، ۶۴ص. 
 
۲.     اربعين.
رسول جعفريان، تهيه شده در معاونت امور فرهنگي، مديريت آموزش، تهران، نشر مشعر‏‫، ۱۳۹۰، ۳۳ص. 
 
۳.     الارب‍ع‍ي‍ن‌ ال‍ح‍س‍ي‍ن‍ي‍ة‌. 
م‍ح‍م‍د اش‍راق‍ي‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ ارب‍اب‌، ت‍ه‍ران‌، سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه‏‫، ۱۳۷۹، ۳۵۰ص.
 
۴.     ارب‍ع‍ي‍ن‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ي‍ن‌(عليه السلام)
ح‍س‍ن‌ ن‍م‍ازي‌ ش‍اه‍رودي‌، ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍وران‌، ۱۳۷۸، ۱۶ص. 
 
۵.     ارب‍ع‍ي‍ن‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌: پ‍ژوه‍ش‍ي‌ در ب‍ازگ‍ش‍ت‌ اه‍ل‌ ب‍ي‍ت‌(عليهم السلام)از ش‍ام‌ ب‍ه‌ ك‍رب‍لا.
م‍ح‍م‍دام‍ي‍ن‌ پ‍ورام‍ي‍ن‍ي‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‌، ق‍م‌، ح‍س‍ي‍ن‌ (ع‌)، ۱۳۸۲، ۱۲۴ص. 
 
۶.     ارب‍ع‍ي‍ن‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌.
ت‍ه‍ي‍ه‌ و ت‍ن‍طي‍م‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ رض‍ا ت‍ق‍وي‌ دام‍غ‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، م‍رك‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر‏‫، ۱۳۶۸. 
 
۷.     اربعين در فرهنگ شيعه.
محمد‌محسن حسيني‌طهراني، قم، عرش انديشه‏‫، ۱۴۲۶ق‬‏‫= ۱۳۸۴، ۱۱۷ص؛ قم، مكتب وحي‏‫، ۱۴۳۲ق‬‏‫= ۱۳۹۰، ۱۱۷ص. 
 
۸.     ارب‍ع‍ي‍ن‌ س‍ي‍د ش‍ه‍ي‍دان‌ ك‍رب‍لا.
اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دي‌ه‍م‍دان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، گلزار كتاب‏‫، ۱۳۸۶، ۸۱ص. 
 
۹.     الاربعين في التراث الشيعي. 
محمد محسن حسيني طهراني، بيروت، دار المحجة البيضاء؛ تهران، مكتب وحي، ۱۴۳۱ق.، ۱۵۱ص. 
 
۱۰.     اربعين و چهل درس از كاروان آزادي‌آفرين كربلا.
مرتضي مهدوي‌يگانه، تهران، جمهوري‏‫، ۱۳۸۷، ۱۲۳ص. 
 
۱۱.     اربعينية الامام الحسين(عليه السلام)في وجدان الاسلام.
عدنان عبدالنبي البلداوي، بغداد، ۲۰۰۹م.، ۲۳ص. 
 
۱۲.     از عاشورا تا اربعين.
محمد سرخوش، بوشهر، انتشارات بوشهر‏‫‏، ۱۳۸۸، ۱۳۱ص. 
 
۱۳.     از كربلا تا مدينه محرق القلوب (اقتباس از كتاب محرق القلوب مهدي نراقى). 
احمد بحريني دشتي، قم، موسسه انتشارات عصر ظهور، ۱۳۸۴، ۳۵۲ص. 
 
۱۴.     ب‍ا خ‍ان‍دان‌ وح‍ي‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌.
ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ب‍ري‌ ه‍م‍دان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، ام‍ي‍رك‍ب‍ي‍ر، ۱۳۷۹، ۱۷۳ص. 
 
۱۵.     ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ درب‍اره‌ اول‌ ارب‍ع‍ي‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ي‍دال‍ش‍ه‍داء(عليه السلام).
م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ق‍اض‍ي‌ طب‍اطب‍ائ‍ي‌، ق‍م‌، ب‍ن‍ي‍اد ع‍ل‍م‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ي‍د آي‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ي‌ طب‍اطب‍ائ‍ي‌، ۱۳۶۸، ۹۶۳ص؛ ت‍ه‍ران‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۳، ۴۸۸ص. 
 
۱۶.     ثارالله خون حسين(عليه السلام)در رگ‌هاي اسلام به ضميمه تحقيقي درباره اربعين حسيني.
حسين عندليب‌همداني، قم، مسجد مقدس جمكران‏‫، ‏‫۱۳۹۲، ۵۱۹ص. 
 
۱۷.     چله وصل (اسرار اربعين).
سيدعليرضا موسوي، اصفهان، انتشارات ذكري‌القلوب‏‫‬٬ ۱۳۹۳، ۱۱۰ص. 
 
۱۸.     چ‍ه‍ل‌ روز ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌.
م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ن‍گ‍ري‌، ت‍ه‍ران‌، ك‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ري‌ ك‍ودك‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌‏‫، ۱۳۸۱، ۱۴۳ص. 
 
۱۹.     الخبر اليقين في رجوع السبايا لزيارة الاربعين: تاريخيا و فقهيا.
حسن البدوي، بيروت، دار الولاء، ۲۰۱۳م.، ۲۹۵ص. 
 
۲۰.     خطوات المتقين في ثمار زيارة الاربعين. 
هادي الشيخ طه، كربلا، العتبة العباسية المقدسة، ۱۴۳۱ق.، ۳۰ص. 
 
۲۱.     درسنامه اربعين.
مجيد جعفر‌پور، قم، بيت‌الاحزان‏‫، ۱۳۹۰، ۲۵۶ص. 
 
۲۲.     ديوان اربعين الامام‌الحسين(عليه السلام).
ام‌سرور، قم، انتشارات حضرت عباس عليه‌السلام‏‫، ۱۴۳۲ ق. ‬‏‫= ۱۳۹۰، ۲۰۰ص. 
 
۲۳.     راز ب‍ك‍اء: م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زي‍ن‍ب‌(عليها السلام)از واق‍ع‍ه‌ ك‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. 
م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ري‌، ت‍ب‍ري‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، ۲۲۴ص. 
 
۲۴.     رسم دلدادگي: روايتي ادبي از اربعين حسيني از نگاه جابرابن عبدالله انصاري. 
عليرضا مرتضوي، تهران، ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد، ‏‫۱۳۹۰، ۴۰ص. 
 
۲۵.     رياض ‌العارفين في زيارة ‌الاربعين.
عادل علوي، قم، موسسه اسلامي تبليغ و ارشاد‏‫، ۱۴۳۱ق. ‬‏‫= ۱۳۸۹. ‬، ۱۵۰ص. 
 
۲۶.     زي‍ارت‌ ارب‍ع‍ي‍ن‌: آي‍ن‍ه‌ ع‍رف‍ان‌ و آي‍ت‌ اي‍م‍ان‌.
ب‍ا ت‍ب‍ي‍ان‍ي‌ از م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اح‍م‍دي‌ ف‍ق‍ي‍ه‌، ق‍م‌، دار ال‍ت‍ف‍س‍ي‍ر، ۱۴۲۳ق‌. / ۱۳۸۱؛ قم، آيات بينات‏‫، ۱۴۳۰ق، ۴۸ص. 
 
۲۷.     زيارة الاربعين: دراسة موضوعية في اثبات مشروعيت‌ها. 
كمال زهر، بيروت، امجاد، ۱۴۲۲ق.، ۷۰ص. 
 
۲۸.     زيارت در اربعين: فضيلت زيارت اربعين حسيني در كربلا. 
محمدعلي نوراني‌يگانه‌قمي، قم، اثر قلم‏‫، ۱۳۹۲، ۸۷ص. 
 
۲۹.     زي‍ن‍ب‌(عليها السلام)در ح‍س‍اس‌ ت‍ري‍ن‌ و درخ‍ش‍ان‍ت‍ري‍ن‌ دوران‌ زن‍دگ‍ي‌ خ‍ود ي‍ع‍ن‍ي‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. 
ب‍درال‍دي‍ن‌ ن‍ص‍ي‍ري‌، ب‍ه‌ك‍وش‍ش‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍رادي‌ ب‍روج‍ردي‌، ك‍اش‍ان‌، ح‍س‍ي‍ن‍ي‍ه‌ آي‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ ك‍اش‍ان‍ي‌، م‍ج‍م‍ع‌ م‍ت‍وس‍ل‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ آل‌ م‍ح‍م‍د (ص‌)، ۱۳۸۳، ۳۴۹ص. 
 
۳۰.     سرير اشك: ماتم‌نامه حسيني از محرم تا اربعين.
به كوشش محمد (عارف) موسوي‌نژاد، با مقدمه‌اي از صادق حسيني‌اشكوري، قم، مجمع ذخائر اسلامي‏‫، ۱۳۸۷‬‏‫=۱۴۳۰ ھ. ق، ۱۸۲ص. 
 
۳۱.     شرح زياة الاربعين للامام الحسين(عليها السلام)
السيد حسون البطاط، بيروت، الفيحاء؛ ۲۰۱۳م. 
 
۳۲.     شرح زيارت اربعين سالار شهيدان همراه با: زيارت عاشورا، دعاي توسل، دعاي عهد و دعاي فرج.
يد الله زماني گندماني، قم، چلچراغ، ۱۳۹۰، ۱۲۸ص. 
 
۳۳.     شعر اربعين. 
دفتر تحقيق و پژوهش بنياد شهيد انقلاب اسلامي، زير نظر نصرالله مرداني، ‌ تهران، ‌شاهد، ۱۳۷۷، ۱۶۴ص. 
 
۳۴.     ص‍ف‍ري‍ه‌ از روز ارب‍ع‍ي‍ن‌ ت‍ا آخ‍ر م‍اه‌ ص‍ف‍ر.
ع‍ل‍ي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ خ‍راس‍ان‍ي‌؛ م‍ص‍ح‍ح‌ ج‍واد ارت‍ش‍داد، م‍ش‍ه‍د، ج‍ع‍ف‍ري‌، ۱۴۰۶ق‌. = ۱۳۶۴، ۳ جلد. 
 
۳۵.     الفلسفة ‌زيارة ‌الاربعين ‌: يتناول هذا الكراس ‌العناوين‌ التالية: ۱- البعد‌العقائدي والفكر لزيارةالعتبات‌المقدسة. 
عدنان ساعدي، قم، بزم قلم‏‫، ۱۳۹۲، ۴۸ص. 
 
۳۶.     الكاظمية المقدسة و احياء ذكري اربعينية الامام الحسين(عليه السلام)لعامي ه۱۴۳۰ - ه۱۴۳۱.
كاظمين، العتبة الكاظمية المقدسة، ۱۴۳۱ق.، ۷۹ص. 
 
۳۷.     الگوهاي آسماني «فاطمه و اربعين حسيني»: مجموعه سخنراني‌هاي خطيب توانا حجت‌الاسلام و المسلمين حاج سيد محمدتقي حشمت‌الواعظين‌طباطبائي‌قمي.
علي تقديري، قطب‌الدين‌محمد رستگار، تهران، قطب‌الدين‌محمد رستگار‏‫، ۱۳۸۹، ۲۲۴ص. 
 
۳۸.     مجالس الاربعين في مصيبة راس الحسين(عليه السلام).
نورالله ذاكر قاضي عسگر، اصفهان، بي‌نا، ۱۳۸۳ق.، ۱۳۹ص. 
 
۳۹.     مجلة صدي الاربعين.
مجموعة مؤلفين، كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق. 
 
۴۰.     مجموعه مقالات در زمينه عاشورا، اربعين و نوروز.
محمدفاضل استرآبادي، قم، انتشارات شيعه‌شناسي‏‫، ۱۳۹۲. ‬
 
۴۱.     مرثيه‌نامه: اربعين و ورود به مدينه محرم و صفر ۱۳۸۸. 
مجيد عيوضي، تهران، آرام دل، صيام‏‫، ۱۳۸۸، ۴۸ص. 
 
۴۲.     مسير السبايا ويوم الاربعين ويليه اربعين الحسين في الادب القريض والشعبي. 
م‍ح‍م‍ود ال‍ش‍ري‍ف‍ي‌، قم، ال‍ش‍ري‍ف‌ ال‍رض‍ي‌، ۱۳۷۳، ۶۴ص.؛ قم، باقيات، مكتبه فدك‏‫، ۱۴۲۸ق.، ۱۷۶ص. 
 
۴۳.     مسيرة الاربعين الحسينية.
علي حسين الخباز، كربلاء المقدسة، العتبة العباسية المقدسة - قسم الشؤون الفكرية، ۲۰۱۲م. 
 
۴۴.     المسيرة المليونية في زيارة الاربعين.
عبد مناف عبد محمود الخفاجي، بابل، دار الصادق، ۲۰۱۴م.، ۱۲۳ص. 
 
۴۵.     ال‍م‍ش‍ي‌ ال‍ي‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ي‍ن‌(عليه السلام). 
م‍ح‍م‍ود ال‍غ‍ري‍ف‍ي‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ي‌، ق‍م‌، دارال‍ص‍دي‍ق‍ه‌ ال‍ش‍ه‍ي‍ده‌، س‍م‍اح‍ه‌ ال‍م‍رج‍ع‌ آي‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ي‌ ال‍م‍ي‍رزا ج‍واد ال‍ت‍ب‍ري‍زي‌، ۱۴۲۵ق‌.، ۳۲ص. 
 
۴۶.     مصائب الحسين(عليه السلام)يوم الاربعين.
 الملاية معصومة حبيب الجريدان، بي جا، بي نا.
 
۴۷.     م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زي‍ن‍ب‌(عليها السلام)، از واق‍ع‍ه‌ ك‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. 
م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ري‌، ت‍ب‍ري‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، ۱۷۰ص. 
 
۴۸.     من آداب زيارة الاربعين.
الشيخ مهدي تاج الدين، كربلاء المقدسة، مكتبة العلامة ابن فهد الحلي. ۲۰۱۳م. 
 
۴۹.     نخستين اربعين در كربلا.
آيه الله قاضي طباطبايى. مقدمه آيه الله جعفر سبحانى، تلخيص و نگارش مهدي شمس الدين، تهران، شوراي سياسيتگذاري ائمه جمعه، ۱۳۷۵، ۷۱ص. 
 
۵۰.     النور المبين في شرح زياره‌الاربعين. 
مهدي تاج‌الدين، قم، دارالانصار‏‫، ۱۴۲۶ق. ‬‏‫، ۲۴۸ص. 
 
۵۱.     ه‍م‍راه‌ ب‍ا آل‌ع‍ل‍ي‌(عليه السلام)(از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌).
ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ب‍ري‌ ه‍م‍دان‍ي، [ب‍راي‌] س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاري‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ي‌ س‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ي‍رال‍م‍وم‍ن‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‌ (ع‌)، ت‍ه‍ران‌، ام‍ي‍رك‍ب‍ي‍ر، ۱۳۷۹، ۱۴۵ص. 
 
۵۲.     يا اهل‌العالم: پياده‌روي ميليوني اربعين حسيني از دريچه دوربين.
عكس سيداحسان باقري، علي حياتي؛ گردآوري و بازنويسي متن محمد كرم‌زاده.، تهران، بيان معنوي‏‫، ۱۳۹۱، ۱۰۸ص. 
 
۵۳.     يوم الاربعين عند الحسين(عليه السلام).
عبدالرزاق الموسوي المقرم، نجف، مطبعة القضاء، ۱۳۷۷ق.، ۴۰ص.
 
ب- مقالات
۵۴.   «إحياء الإسلام بإحياء قضّية الوحدة».
حسن يحيي، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۹-۱۲. 

۵۵.  «إحياء أمر أهل البيت(عليها السلام)وتعظيم الشعائر الحسينية».
السيد أحمد الحسيني، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۱۵-۲۳. 

۵۶.  «اربعين».
دائرة المعارف تشيع، جلد ۱، ص ۸۴. 

۵۷. «اربعين امام حسين(عليه السلام)».
حسين ظفري‌نژاد، ماهنامه پرسمان، ش ۱۰۸، دي ۱۳۹۰، ص ۱۷-۱۸. 

۵۸.  «اربعين ابوالشهداء عليه آلاف التحية و الثناء».
نصرت الله نورياني، آيين اسلام، ش ۲۵۱، ۱۸ آذر ۱۳۲۸، ص ۱-۲. 

۵۹. «اربعين از ديدگاه رهبر».
ماهنامه سرباز، ش۲۰۸، دي ۱۳۹۲، ص ۲۴. 

۶۰. «اربعين امام حسين(عليه السلام):يك گزارش اجمالي.».
 رسول جعفريان، مقالات تاريخي، ص ۱۷۱-۱۷۸. 

۶۱. «اربعين تداوم قيام حسيني».
پيام انقلاب، ش ۹۶، آبان ۶۲، ص ۴-۷. 

۶۲.  «اربعين حسين بن علي (چهلمين روز پيكار سپاه حق با لشگر كفر و ننگ)».
دانشوران، ش ۳، تير ۱۳۴۳، ص ۷-۱۰. 

۶۳.  «اربعين حسيني و روز زيارتي حضرت اباعبدالله الحسين(عليه السلام)».
محمود سوري، گلبرگ معرفت، ش ۷۳، فروردين ۱۳۸۵، ص ۳۶-۴۰. 

۶۴. «اربعين حسيني».
سيدرضا طاهري، اشارات، ش ۱۴۹، زمستان ۱۳۹۱، ص ۴۹-۶۶. 

۶۵.  «اربعين حسيني».
طه تهامي، پيام زن، ش ۲۳۸، دي ۱۳۹۰، ص ۳۰-۳۵. 

۶۶.  «اربعين حسيني».
محمدابراهيم محمدي، فرهنگ كوثر، ش ۶۴، زمستان ۱۳۸۴، ص ۲۹-۳۵. 

۶۷.  «اربعين حسيني؛ درس‏‌ها و پيام‏‌ها».
پيام انقلاب، ش ۳۱، بهمن ۱۳۸۸، ص ۲. 

۶۸.  «اربعين سيد الشهدا(عليه السلام)».
نصرت‏الله نورياني، آيين اسلام، ش ۲۷۱، آذر ۱۳۲۸، ص ۱-۲. 

۶۹.  «اربعين نور: اربعين حسيني».
گلبرگ معرفت، ش ۶۱، فروردين ۱۳۸۴، ص ۴۹-۵۳. 

۷۰.  «اربعين و بازگشت كاروان حسيني به كربلا».
حسين تربتي، مبلغان، ش ۱۷۲، آذر و دي ۱۳۹۲، ص ۲۸-۳۵. 

۷۱.  «اربعين، بلوغ عاشورا».
محمدرضا سنگري، رشد معلم، ش ۱۰۲، تابستان ۱۳۷۳، ص ۴۴-۴۵. 

۷۲. «اربعين، تداوم عاشورا».
جواد محدثي، پيام زن، ش۲۰۳، بهمن ۱۳۸۷، ص ۱۴-۱۵. 

۷۳.  «اربعين، روزي كه سرهاي مجلسيان درباري فرو افتاد».
نشريه صف، ش ۲۵، دي ۱۳۶۰، ص ۱۰-۱۱. 

۷۴. «اربعين، نگاهي به نقش تاريخ ساز امام سجاد(عليه السلام)بعد از فاجعه كربلا».
نشريه جهاد، ش ۵۹، آذر ۱۳۶۲، ص ۳۲-۳۳. 

۷۵.  «اربعينية الامام الحسين(عليه السلام)في وجدان الاسلام».
عدنان عبدالنبي البلداوي، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۲۵-۳۲. 

۷۶. «اسرار اربعين در تاريخ خلقت».
ديدار آشنا، ش ۱۳۵، دي ۱۳۹۰، ص ۱۲-۱۴. 

۷۷. «اگر اربعين نبود عاشورا گم مي‌شد: مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين ارفع».
پاسدار اسلام، ش ۳۶۱، دي ۱۳۹۰، ص ۱۶-۱۹. 

۷۸.  «با اربعين حسيني».
دوماهنامه نيم رخ، ش ۲۶، فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۵ ص ۳۸-۳۹. 

۷۹. «با كاروان اربعين».
پگاه حوزه، ش ۳۱۸، دي ۱۳۹۰، ص ۳۶-۳۷. 

۸۰. «پژوهشي در اربعين حسيني(عليه السلام)».
محسن رنجبر، تاريخ در آيينه پژوهش، ش ۵، بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۷-۱۹۲. 

۸۱. «پيام آوران عاشورا (بمناسبت اربعين حسيني)».
نشريه جهاد، ش ۴۳، آذر ۱۳۶۱، ص ۱۸-۲۲. 

۸۲. «پيام اربعين در زيارت اربعين».
عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغان، ش ۱۲۴، دي و بهمن ۱۳۸۸، ص ۱۴-۲۵. 

۸۳.  «پيام اربعين در زيارت اربعين».
عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغان، ش ۱۲۴، بهمن ۱۳۸۸، ص ۱۴-۲۵. 

۸۴. «تاملي پيرامون اربعين».
احساني، آفاق مهر، ش ۴۸، دي - اسفند ۱۳۹۰، ص ۱۱۸-۱۱۹. 

۸۵.  «التأييد الإلهي لزيارة الاربعين».
الشيخ مكي فاضل، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۳۳-۴۲. 

۸۶.  «تحقيق درباره اولين اربعين».
سيدمحمدعلي قاضي طباطبائي، موعود، ش ۸، خرداد و تير ۱۳۷۷، ص ۲۴-۲۷. 

۸۷.  «تحقيقي درباره اربعين حسيني».
محمدتقي سبحاني نيا، تاريخ در آيينه پژوهش، ش ۶، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴۷-۱۸۲. 

۸۸. «تحليل مبناي تاريخي اربعين حسيني».
محمد فاضل، رواق انديشه، ش ۱، خرداد و تير ۱۳۸۰، ص ۵-۳۲. 

۸۹. «جلوه‌هاي حماسيه سياسي در زيارت اربعين».
علي حائري مجد، اشارات، ش ۱۵۳، زمستان ۱۳۹۲، ‌ص ۳۸-۳۹. 

۹۰. «چگونگي پيدايش و برپايي مراسم اربعين حسيني در زنگبار».
ياسر كنعاني، اخبار شيعيان، ش۶۳، بهمن ۱۳۸۹، ص ۳۶. 

۹۱. «در اربعين چه گذشت».
گلستان قرآن، ش ۶۳، ارديبهشت ۱۳۸۰، ص ۲۷. 

۹۲.  «درس اربعين».
معارف، ش ۱۰۰، آذر و دي ۱۳۹۲، ص ۲۲. 

۹۳.  «زيارة الأربعين من علامات المؤمن».
كاظم البهادلي، الفرات، ش ۱۱، صفر ۱۴۲۳ق. 

۹۴.  «زيـارة الأربعين هكذا تحدث عن‌ها المعصومون... و التزم الحسينيون».
تحقيق احمد الحسيني، شعائر، ش ۹، صفر ۱۴۳۲ق.، ص ۸-۱۲. 

۹۵. «زيارة الأربعين، نبض وحدة الأمّة والُستضعفين».
حسين كوراني، شعائر، ش ۴۶. ربيع الول ۱۴۳۵ق.، ص ۶-۷. 

۹۶. «زيارت: نهضت پياده روي اربعين».
جواد محدثي، پيام انقلاب، ش ۱۵۸، اسفند ۱۳۶۴، ص ۶۲-۶۵. 

۹۷. «سر قداست اربعين حسيني».
محمد فاضل‏ استرآبادي، اخبار شيعيان، ‌ش ۱۷، فروردين ۱۳۸۶، ص ۴۰-۴۱. 

۹۸. «سفر عشق: روايت از پياده روي اربعين از نجف تا كربلا».
سيد محمدجعفر محمودي، آفاق مهر، ش ۵۴، آذر و دي ۱۳۹۲ ص ۶-۱۳. 

۹۹. «سلام بر كسي كه زخم‌هايش التيام يافت».
رقيه نديري، اشارات، ش ۱۵۳، زمستان ۱۳۹۲، ‌ص ۲۴-۳۲. 

۱۰۰.  «سلام برتو كه وارث تمام انبيايي: نگاهي به زيارت مهم اربعين كه خواندنش يكي از نشانه‌هاي ايمان است».
فاطمه مرشدي، خيمه، شماره ۸۳، دي ۱۳۹۰ ص ۹۰-۹۱. 

۱۰۱. «شيعيان زنگبار و مراسم اربعين».
وقف ميراث جاويدان، ش ۳۹-۴۰، پاييز و زمستان ۱۳۸۱، ص ۹۱-۹۳. 

۱۰۲. «عاشورا در زيارت اربعين».
نصرالله شريفي، مجموعه عاشورا، ص ۲۰۱-۲۱۱. 

۱۰۳. «في اربعين الامام الحسين(عليه السلام)».
سلمان‌هادي آل‌طعمه، المنبر الحسيني، ش ۲۱-۲۲، ربيع الاول ۱۴۲۸ق.، ص ۲۳۸-۲۴۰. 

۱۰۴. «مراسم الاربعين في البحرين».
مجلة شعائر، ش ۴۵، صفر ۱۴۳۵ق. 

۱۰۵.  «مطاف دل‌ها (به مناسبت اربعين حسين)».
مهدي پيشوايي، درسهايي از مكتب اسلام، سال ۴۹، ش ۱۱، دي ۱۳۸۸، ص ۵-۸. 

۱۰۶. «معراج انسان‌ها در پياده روي اربعين».
عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغان، ش ۱۷۲، آذر و دي ۱۳۹۲، ص ۷۴-۸۲. 

۱۰۷. «نگاهي به آموزه‌هاي دعاي اربعين».
سيدرضا طاهري، اشارات، ش ۸، زمستان ۱۳۹۱، ص ۵۱-۶۲. 

۱۰۸. «نگاهي به زيارت اربعين سالار شهيدان (مبتني بر آثار و انديشه‌هاي حكيم الهي آيت الله جوادي آملي)».
حسين محمودي، اشارات، ش ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۴۷-۵۷. 

۱۰۹. «نگاهي به كتاب «تحقيق درباره روز اربعين حضرت سيد الشهدا(عليه السلام)»».
كيهان فرهنگي، ش ۸، آبان ۱۳۶۳، ص ۴۳. 

۱۱۰.  «نوح السبايا والصحابة يوم الاربعين».
السيد صالح الشهرستاني، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۱۴۷-۱۵۲. 

۱۱۱. «ويژگيهاي امام حسين(عليه السلام)در زيارت اربعين».
عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغان، ش ۱۴۸، بهمن ۱۳۹۰، ص ۱۱۴-۱۲۵. 
 
ج- پايان نامه
۱۱۲.  ارايه ساختار مناسب مستند ديني - آييني با مطالعه موردي اربعين حسيني در عراق.
حسن امامي، پايان نامه كار‌شناسي ارشد، به راهنمايي علي اصغر غلامرضايي و مشاوره محمود اربابي، دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۲.