العربیه| یکشنبه|01 ارديبهشت 1398|15 شعبان 1440
تعداد بازديد:694

مضامين زيارت اربعين / جواد محدثي

تاريخ انتشار:20/09/1393
نوشته جواد محدثي
فرهنگ زيارت، ‌شماره ۱۹-۲۰، تابستان و پاييز ۱۳۹۳، صص ۱۰۳-۱۱۴.
 
چكيده :زيارت اربعين كه يكي از پنج علامت مؤمن شمرده مي­شود، تجديد ميثاق با امام حسين (عليه السلام) و اهل بيت (عليهم السلام) است. هدف اين زيارت، نشان دادن دوستي و وفاداري به راه اين بزرگواران و اعلام آمادگي براي جان فشاني در اين راه، ابراز دشمني و برائت از قاتلان و دشمنان آنان، بيان مواضع و همبستگي با خط اهل بيت (عليهم السلام)، ابراز ايمان و تبعيت و تسليم در برابر آن حضرت، شناخت چهره­هاي حق و باطل و ترسيم سيماي امام حسين (عليه السلام) و ويژگي­هاي ايشان و فلسفه نهضت عاشوراست.
دقت و تدبر در متن و محتواي زيارت اربعين، زائران و محبان سيدالشهدا (عليه السلام) را از معارف ناب و مفاهيم بلند آن بهره­مند مي­كند. اين مقاله مضامين و محورهاي اصلي اين زيارت را در چهارده بند ترسيم كرده كه با ترسيم سيماي امام حسين (عليه السلام) آغاز مي­شود و با درخواست صلوات خدا و درودهاي پروردگار به آن حضرت و خاندان پاكش پايان مي­يابد.
واژگان كليدي: زيارت اربعين، امام حسين (عليه السلام)، اهل بيت (عليهم السلام)، معارف ناب، مفاهيم بلند.