العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:663

آثار منتسب به پيامبر خدا (ص) در ايران / احمد خامه يار

تاريخ انتشار:26/09/1393
نوشته احمد خامه يار
پيام بهارستان، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۱، صص ۶۸۸-۶۹۲. 

چكيده:آثار پيامبر (ص)، اصطلاحي است كه بر متعلقات از پيامبر اسلام (ص) و اشياي منتسب به ايشان اطلاق مي‌گردد. اين آثار عمدتا شامل تار ريش‌ها و موهايي است كه گفته‌اند از ايشان به جا مانده است؛ در درجه دوم، قدمگاه، ملبوسات و لوازم شخصي (نظير خرقه‌ها و صندل‌ها) و ساير اشياي منسوب به آن حضرت را شامل مي‌گردد. در برخي منابع تاريخي فارسي، تعبير «آثار رسول» (ص) براي دلالت بر تار موهاي رسول اكرم (ص)، كه در نقاطي از ايران وجود داشته، به كار رفته است.