العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:717

حج عامل شكوفايي فرهنگي، آگاهي سياسي و رشد اقتصادي /حافظ نجفي

تاريخ انتشار:30/11/1393
نوشته حافظ نجفي
ميقات حج، ‌شماره ۸۹، پاييز ۱۳۹۳، صص ۱۷۰-۱۸۰. 
 
 «حج» از تكاليف و واجبات ديني است و در صورت فراهم بودن شرايط، تنها يك بار در طول عمر، بر انسان واجب مي‌شود. به گفته روايات، حج از اركان اسلام است. 
امام باقر (عليه السلام) فرمود: 
 «بني الاسلام علي خمسة أشياء؛ علي الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» 
 «اسلام بر پنج پايه استوار است؛ نماز، زكات، روزه، حج و ولايت» 
اگر فردي يا جماعتي حج را از روي عمد ترك كنند، در واقع ركني از اركان دين را زير پا نهاده‌اند. انجام ندادن و ترك فريضه حج،‌گاه فردي است؛ يعني فرد مكلفي از فرمان الهي تمرد نموده، اين واجب الهي را ترك مي‌كند، و‌گاه جمعي؛ يعني مردم به طور عموم از انجام حج سرباز مي‌زنند. روشن است كه ترك حج مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته است؛ چه از سوي فرد خاص باشد و چه از جانب جمع و عموم مردم، در هر صورت خشم الهي شامل كساني است كه حج را ترك نمايند و به خداوند كفر عملي ورزند.