العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:765

فوايد حج و عمره / احمد بهشتي

تاريخ انتشار:31/01/1394
نوشته احمد بهشتي
درسهايي از مكتب اسلام، شماره 707، دي 1393
 
حج يعني كوچيدن از خودپرستي به سوي يكتاپرستي از ياد غيرخدا به سوي ياد خدا، از فردگرايي به سوي جمعيت يعني هر مسلماني همچون قطره اي به درياي امت بپيوندد و از تك روي بپرهيزد و با ياد خدا، مناف امت را فداي منافع فردي و فاميلي و حزبي و گروهي و قومي نكند. حج يعني پيوند ناگسستني دنيا و آخرت.