العربیه| چهارشنبه|02 اسفند 1396|05 جمادی الثانی 1439
تعداد بازديد:519

فوايد حج و عمره / احمد بهشتي

تاريخ انتشار:31/01/1394
نوشته احمد بهشتي
درسهايي از مكتب اسلام، شماره 707، دي 1393
 
حج يعني كوچيدن از خودپرستي به سوي يكتاپرستي از ياد غيرخدا به سوي ياد خدا، از فردگرايي به سوي جمعيت يعني هر مسلماني همچون قطره اي به درياي امت بپيوندد و از تك روي بپرهيزد و با ياد خدا، مناف امت را فداي منافع فردي و فاميلي و حزبي و گروهي و قومي نكند. حج يعني پيوند ناگسستني دنيا و آخرت.