العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:694

صد و حصر نايب در حج / سيدتقي واردي

تاريخ انتشار:01/04/1394
نوشته تقي واردي
ميقات حج، شماره 90، زمستان 1393، صص 28-42.
 
اگر نايب در حين انجام حج، مصدود (منع از عمل) و يا محصور (بيمار) شود و نتواند حجّ منوب عنه (شخصي كه حج از سوي او انجام مي شود) را به انجام رساند، در اين صورت اگر نيابت وي تبرّعي (به قصد احسان و بدون چشم داشت چيزي در قبال ) باشد، حكمش همانند شخصي است كه عمل حج خود را به صورت مباشر انجام مي دهد. ولي اگر به صورت استيجاري باشد؛ اولا بستگي به آن دارد كه نيابت وي مشروط و يا مقيد به همان سال باشد و يا اينكه مطلق بوده و مقيد و مشروط به زمان خاصي نيست و ثانياً مصدود و يا محصور شدن وي پيش از احرام است و يا بعد از احرام. بدين جهت چهار صورت مي­توان براي آن تصور نمود.