العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:766

تعليق و تعطيل حج از سوي حاكم اسلامي / رضا عندليبي و ديگران

تاريخ انتشار:07/05/1394
محسن ملك افضلي اردكاني و مهدي درگاهي و رضا عندليبي
حكومت اسلامي، شماره 73، پاييز 1393، صص 5-26.
 
به موجب روايات، وظيفه ايجاد فضاي مناسب براي انجام تكاليف ديني و عبادي، از جمله فريضه مهم حج، بر عهده حاكم اسلامي است. بر اين اساس، از طرفي بر ولي امر مسلمين واجب است، چنانچه مسلمانان حج را ترك كردند، گروهي را به حج بفرستد؛ هرچند كه از بيت المال در اين مقصود هزينه نمايد و فرقي نمي كند كه ترك حج به خاطر عدم امنيت راه يا ناامني حرم يا صدِ مسجدالحرام و يا به دليل عدم استطاعت مالي و يا امتناع افراد مستطيع از حكم الهي باشد. از طرف ديگر، بنا بر مفاد ادله اثبات ولايت فقيه، حاكم اسلامي بر تمام اموري كه حفظ اسلام و جامعه اسلامي منوط به آن است، ولايت دارد. لذا چنانچه مصلحتي مهمتر از مصلحت خالي نشدن خانه خدا از زائر اقتضاء كند، مي تواند به تعليق يا تعطيلي آن حكم كند. تقابل اين حكم با تكليف حاكم مبني بر اعزام مسلمانان به حج، تقابل حكم حكومتي با حكم اولي شرعي است.
كليدواژگان: حج، حكم حكومتي، حاكم اسلامي، تعطيل و تعليق حج، تزاحم مصالح