العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:731

حج و تمدن اسلامي / مصطفي جمالي

تاريخ انتشار:19/05/1394
نوشته مصطفي جمالي(دكتراي مدرسي الهيات و عضو هيئت علمي دفتر فرهنگستان علوم اسلامي) 
منبع: مجموعه مقالات حج و انقلاب اسلامي ايران (نشر مشعر، ۱۳۹۴)، صفحه ۲۳ تا ۵۴.
 
رسالت انقلاب اسلامي در عصر حاضر، تحقق تمدن اسلامي، با همه لوازم تمدني است، و پرواضح است كه اين تمدن، از يك‌سو ريشه در معارف اسلام ناب دارد و ازسوي ديگر، تمدني جامع و كارآمد است. بنابراين، براي مهندسي تمدن اسلامي بايد از تمام ظرفيت‌هاي معارف و آموزه‌هاي اسلامِ ناب بهره برد. حج، اين فريضه بزرگ الهي، ظرفيت بالايي در اين راستا دارد. اين مقاله با رويكردي تمدني، در پي ‌آن است كه ابتدا به جايگاه و كاركرد حج ابراهيمي در تحقق تمدن اسلامي بپردازد، سپس با بازخواني برخي مناسك عبادي حج، از ظرفيت‌هاي اين مناسك، در مهندسي تمدن اسلامي پرده بردارد.
واژه‌هاي كليدي: حج، تمدن اسلامي، نظام تمايلات.