العربیه| یکشنبه|01 ارديبهشت 1398|15 شعبان 1440
تعداد بازديد:771

بررسي رويكردهاي سياسي و معنوي امامت شيعه در زندگي امام كاظم عليه السلام / محمدسعيد نجاتي

تاريخ انتشار:27/07/1394
نوشته محمدسعيد نجاتي (عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت) 
منبع: فصلنامه علمي-پژوهشي تاريخ اسلام، سال 16، شماره 61، بهار 1394، صص 7-29
 
در اين مقاله، پس از ارائه تحليلي درباره پيوستگي تلاش پيگير سياسي امام كاظم عليه السلام ، با اهتمام به شئون معنوي امامت كه احياناً با امور فوق عادي بشري همراه است، انگاره تكامل تدريجي مذهب در دوره آن حضرت نقد شده است. بخش اوّل مقاله كه ويژه تبيين فعاليت‌هاي سياسي امام هفتم عليه السلام است، اين فعاليت‌ها را با روش تحليل تاريخي و به كمك يافته ­هاي رجالي و حديثي يك سياست تهاجمي ‌و تلاش جدي براي انقلاب و قيام عمومي ‌تحليل مي‌كند و بخش دوم، به اهتمام امام عليه السلام براي تبيين جايگاه معنوي امامت شيعه با تكيه بر منابعي كه متهم به غلو نيستند، اختصاص يافته است. بخش پاياني اين نوشتار نيز به‌هم­پيوستگي اين دو شأن را در نگاهي شيعي ترسيم مي‌كند و به استناد آن، تكامل تدريجي و يا حركت امامت از رهبري سياسي به رهبري معنوي و فرابشري را نفي مي‌نمايد.