العربیه| یکشنبه|01 ارديبهشت 1398|15 شعبان 1440
تعداد بازديد:944

كتاب‌شناسي اربعين / اباذر نصر اصفهاني

تاريخ انتشار:03/09/1394
 
كتاب‌شناسي اربعين
اباذر نصراصفهاني
 
مقدمه
اربعين امام حسين (عليه السلام) در فرهنگ شيعي جايگاه بسيار والا و ارزشمندي دارد چون يك بار ديگر خاطرات و حوادث روز عاشورا در اين روز زنده شده و به نوعي نقطه عطفي در تاريخ اسلام و تشيع گرديده است.
واژه اربعين مبناي فرهنگي نيز دارد يعني در فرهنگ اسلامي بر عدد ۴۰ بسيار تأكيد و سفارش شده و در مناسبت‌هاي مختلف بر آن تكيه شده، يكي از آن‌ها زيارت اربعين امام حسين (عليه السلام) است، و نيز استحباب اين زيارت از جمله مواردي است كه اهميت عدد چهل را در فرهنگ اسلامي و معارف شيعي مي‌رساند. دو مناسبت در اين روز وجود دارد، يكي آمدن جابر بن عبداللّه انصاري براي زيارت امام حسين (عليه السلام) از مدينه به كربلا در بيستم صفر سال ۶۱ هجري و بنابر مشهور، رسيدن اهل بيت (عليهم السلام) در اين روز به كربلا و ديگري تعليم حديثي از امام صادق (عليه السلام) به صفوان بن مهران جمال، براي زيارت امام حسين (عليه السلام) در روز اربعين است.
اين نوشتار گزارشي از تأليفات پژوهشگران درباره اين موضوع است. در اين مأخذ‌شناسي تلاش كرده‌ايم تمامي آثاري كه درباره اربعين و زيارت اربعين به صورت كتاب، مقاله (مقالات مجلات) و يا پايان نامه منتشر شده‌اند، معرفي شوند. البته اين گزارش تنها به ذكر اطلاعات مأخذ‌شناسي آثار بسنده كرده است.
 
الف- كتاب
۱.آه از غروب فراق: نجواي خاموش جابر با مولايش حسين (ع). سعيد مقدس، تهران، مكيال، ۱۳۸۱، ۶۴ص.
۲.اربعين. رسول جعفريان، تهيه شده در معاونت امور فرهنگي، مديريت آموزش، تهران، نشر مشعر‏‫، ۱۳۹۰، ۳۳ص.
۳.اربعين ۱۳۹۳. احمد مسجدجامعي، مدير اجرايي: زهرا گلشن؛ مدير هنري: آيدين قشلاقي، تهران: آوردگاه هنر و انديشه‏‫، ۱۳۹۴.، ۱۶۸ص، مصور رنگي.
۴.الارب‍ع‍ي‍ن‌ ال‍ح‍س‍ي‍ن‍ي‍ة‌. م‍ح‍م‍د اش‍راق‍ي‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ ارب‍اب‌، ت‍ه‍ران‌، سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه‏‫، ۱۳۷۹، ۳۵۰ص.
۵.ارب‍ع‍ي‍ن‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ال‍س‍لام‌. ح‍س‍ن‌ ن‍م‍ازي‌ ش‍اه‍رودي‌، ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍وران‌، ۱۳۷۸، ۱۶ص.
۶.ارب‍ع‍ي‍ن‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌: پ‍ژوه‍ش‍ي‌ در ب‍ازگ‍ش‍ت‌ اه‍ل‌ ب‍ي‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ از ش‍ام‌ ب‍ه‌ ك‍رب‍لا. م‍ح‍م‍دام‍ي‍ن‌ پ‍ورام‍ي‍ن‍ي‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‌، ق‍م‌، ح‍س‍ي‍ن‌ (ع‌)، ۱۳۸۲، ۱۲۴ص.
۷.ارب‍ع‍ي‍ن‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌. ت‍ه‍ي‍ه‌ و ت‍ن‍طي‍م‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ رض‍ا ت‍ق‍وي‌ دام‍غ‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، م‍رك‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر‏‫، ۱۳۶۸.
۸.اربعين در فرهنگ شيعه. محمد‌محسن حسيني‌طهراني، قم، عرش انديشه‏‫، ۱۴۲۶ق‏‫= ۱۳۸۴، ۱۱۷ص؛ قم، مكتب وحي‏‫، ۱۴۳۲ق‏‫= ۱۳۹۰، ۱۱۷ص.
۹.ارب‍ع‍ي‍ن‌ س‍ي‍د ش‍ه‍ي‍دان‌ ك‍رب‍لا. اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دي‌ه‍م‍دان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، گلزار كتاب‏‫، ۱۳۸۶، ۸۱ص.
۱۰. الاربعين في التراث الشيعي. محمد محسن حسيني طهراني، بيروت، دار المحجة البيضاء؛ تهران، مكتب وحي، ۱۴۳۱ق.، ۱۵۱ص.
۱۱.اربعين و چهل درس از كاروان آزادي‌آفرين كربلا. مرتضي مهدوي‌يگانه، تهران، جمهوري‏‫، ۱۳۸۷، ۱۲۳ص.
۱۲.اربعينيان: تجربيات مربوط به پياده‌روي اربعين. سيدمحمود هاشمي‌دهسرخي، مجري طرح: موسسه فرهنگي قرآن و عترت نداي كلام هادي، اصفهان، آشيانه برتر‏‫٬ ۱۳۹۳، ۹۶ص.
۱۳.اربعينية الامام الحسين عليه السلام في وجدان الاسلام. عدنان عبدالنبي البلداوي، بغداد، ۲۰۰۹م.، ۲۳ص.
۱۴. از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. حشمت‌الله قنبري‌همداني، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، شركت چاپ و نشر بين‌الملل‏‫، ۱۳۹۴، ۱۵۲ص.
۱۵.از عاشورا تا اربعين. محمد سرخوش، بوشهر، انتشارات بوشهر‏‫‏، ۱۳۸۸، ۱۳۱ص.
۱۶.از كربلا تا مدينه محرق القلوب. احمد بحريني دشتي اقتباس از كتاب محرق القلوب مهدي نراقى، قم، موسسه انتشارات عصر ظهور، ۱۳۸۴، ۳۵۲ص.
۱۷. از نجف تا كربلا، گام‌هايي با خدا. حميدرضا غياثوند و سيده‌فرشته وظيفه، تهران‏‫: نقطه سر خط‏‫، ۱۳۹۴، ۵۴ص.
۱۸.ب‍ا خ‍ان‍دان‌ وح‍ي‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ب‍ري‌ ه‍م‍دان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، ام‍ي‍رك‍ب‍ي‍ر، ۱۳۷۹، ۱۷۳ص.
۱۹.پياده آمده‌ام: عكس‌هايي از پياده‌روي اربعين حسيني. عكس سيداحسان باقري و علي حياتي؛ گردآوري و بازنويسي متن محمد كرم‌زاده و سيداحسان باقري، تهران، شركت انتشارات سوره مهر‏‫، ۱۳۹۳، ۱۷۹ص.
۲۰.پياده تا بهشت...: خاطرات پياده‌روي؛ از نجف تا كربلا، اربعين سال ۱۳۹۰؛ از نجف تا كربلا، اربعين سال ۱۳۹۱؛ از نعمانيه تا كربلا، اربعين سال ۱۳۹۲. سيدحميد مسعودنيا، قم: باقيات، ‏‫۱۳۹۳، ۱۷۵ص.
۲۱. ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ درب‍اره‌ اول‌ ارب‍ع‍ي‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ي‍دال‍ش‍ه‍داء (ع‌). ‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ق‍اض‍ي‌ طب‍اطب‍ائ‍ي‌، ق‍م‌، ب‍ن‍ي‍اد ع‍ل‍م‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ي‍د آي‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ي‌ طب‍اطب‍ائ‍ي‌، ۱۳۶۸، ۹۶۳ص؛ ت‍ه‍ران‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۳، ۴۸۸ص.
۲۲.       ثارالله خون حسين عليه‌السلام در رگ‌هاي اسلام به ضميمه تحقيقي درباره اربعين حسيني. حسين عندليب‌همداني، قم، مسجد مقدس جمكران‏‫، ‏‫۱۳۹۲، ۵۱۹ص.
۲۳. چله وصل. به كوشش ناصر صبا، تهران، شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر، ‏‫۱۳۹۴، ۱۶۷ص.
۲۴.چله وصل در اسرار اربعين. سيدعليرضا موسوي، اصفهان، انتشارات ذكري‌القلوب‏‫٬ ۱۳۹۳، ۱۱۰ص.
۲۵. چ‍ه‍ل‌ روز ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌. م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ن‍گ‍ري‌، ت‍ه‍ران‌، ك‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ري‌ ك‍ودك‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌‏‫، ۱۳۸۱، ۱۴۳ص.
۲۶. الخبر اليقين في رجوع السبايا لزيارة الاربعين: تاريخيا و فقهيا. حسن البدوي، بيروت، دار الولاء، م. - ۲۹۵ ص.
۲۷. خطوات المتقين في ثمار زيارة الاربعين. هادي الشيخ طه، كربلا، العتبة العباسية المقدسة، ۱۴۳۱ق.، ۳۰ص.
۲۸. درسنامه اربعين. مجيد جعفر‌پور، قم، بيت‌الاحزان‏‫، ۱۳۹۰، ۲۵۶ص.
۲۹.ديوان اربعين الامام‌الحسين (ع). ام‌سرور، قم، انتشارات حضرت عباس عليه‌السلام‏‫، ۱۴۳۲ ق. ‏‫= ۱۳۹۰، ۲۰۰ص.
۳۰.راز ب‍ك‍اء: م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زي‍ن‍ب‌ (ع‌) از واق‍ع‍ه‌ ك‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ري‌، ت‍ب‍ري‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، ۲۲۴ص.
۳۱.رسم دلدادگي: روايتي ادبي از اربعين حسيني از نگاه جابرابن عبدالله انصاري. عليرضا مرتضوي، تهران، ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد، ‏‫۱۳۹۰، ۴۰ص.
۳۲. ره توشه راهيان نور: متون علمي- آموزشي مبلغان ويژه اربعين حسيني ۱۴۳۷ ه‌. ق - ۱۳۹۴ ه‌. ش. تهيه و تدوين دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، معاونت فرهنگي و تبليغي، گروه تامين منابع؛ نويسندگان گروهي از پژوهشگران، قم: موسسه بوستان كتاب‏‫، ۱۳۹۴، ۲۰۴ص.
۳۳. رياض ‌العارفين في زيارة ‌الاربعين. عادل علوي، قم، موسسه اسلامي تبليغ و ارشاد‏‫، ۱۴۳۱ق. ‏‫= ۱۳۸۹. ، ۱۵۰ص.
۳۴. زي‍ارت‌ ارب‍ع‍ي‍ن‌: آي‍ن‍ه‌ ع‍رف‍ان‌ و آي‍ت‌ اي‍م‍ان‌. ب‍ا ت‍ب‍ي‍ان‍ي‌ از م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اح‍م‍دي‌ ف‍ق‍ي‍ه‌، ق‍م‌، دار ال‍ت‍ف‍س‍ي‍ر، ۱۴۲۳ق‌. / ۱۳۸۱؛ قم، آيات بينات‏‫، ۱۴۳۰ق، ۴۸ص.
۳۵. زيارة الاربعين: دراسة موضوعية في اثبات مشروعيت‌ها. كمال زهر، بيروت، امجاد، ۱۴۲۲ق.، ۷۰ص.
۳۶. زياره‌الاربعين دلالات و آفاق... محمدعبدالرضاهادي الساعدي، قم، باقيات‏‫، ۱۴۳۷ق.، ۲۸۰ص.
۳۷.زيارت در اربعين: فضيلت زيارت اربعين حسيني در كربلا. محمدعلي نوراني‌يگانه‌قمي، قم، اثر قلم‏‫، ۱۳۹۲، ۸۷ص.
۳۸. زي‍ن‍ب‌ (ع‌) در ح‍س‍اس‌ ت‍ري‍ن‌ و درخ‍ش‍ان‍ت‍ري‍ن‌ دوران‌ زن‍دگ‍ي‌ خ‍ود ي‍ع‍ن‍ي‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. ب‍درال‍دي‍ن‌ ن‍ص‍ي‍ري‌، ب‍ه‌ك‍وش‍ش‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍رادي‌ ب‍روج‍ردي‌، ك‍اش‍ان‌، ح‍س‍ي‍ن‍ي‍ه‌ آي‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ ك‍اش‍ان‍ي‌، م‍ج‍م‍ع‌ م‍ت‍وس‍ل‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ آل‌ م‍ح‍م‍د (ص‌)، ۱۳۸۳، ۳۴۹ص.
۳۹.ستون ۱۴۵۲. گردآورنده: كيوان امجديان، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي مقاومت بسيج، معاونت فرهنگي پرورشي، انتشارات فرآهنگ انديشه، ‏‫۱۳۹۴، ۱۵۷ص.
۴۰. سرير اشك: ماتم‌نامه حسيني از محرم تا اربعين. به كوشش محمد (عارف) موسوي‌نژاد، با مقدمه‌اي از صادق حسيني‌اشكوري، قم، مجمع ذخائر اسلامي‏‫، ۱۳۸۷‏‫=۱۴۳۰ ھ. ق، ۱۸۲ص.
۴۱.شرح زياة الاربعين للامام الحسين (عليه السلام). السيد حسون البطاط، بيروت، الفيحاء؛ ۲۰۱۳م.
۴۲.شرح زيارت اربعين سالار شهيدان همراه با: زيارت عاشورا، دعاي توسل، دعاي عهد و دعاي فرج. يد الله زماني گندماني، قم، چلچراغ، ۱۳۹۰، ۱۲۸ص.
۴۳.شعر اربعين. دفتر تحقيق و پژوهش بنياد شهيد انقلاب اسلامي، زير نظر نصرالله مرداني، ‌ تهران، ‌شاهد، ۱۳۷۷، ۱۶۴ص.
۴۴.ص‍ف‍ري‍ه‌ از روز ارب‍ع‍ي‍ن‌ ت‍ا آخ‍ر م‍اه‌ ص‍ف‍ر. ع‍ل‍ي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ خ‍راس‍ان‍ي‌؛ م‍ص‍ح‍ح‌ ج‍واد ارت‍ش‍داد، م‍ش‍ه‍د، ج‍ع‍ف‍ري‌، ۱۴۰۶ق‌. = ۱۳۶۴، ۳ جلد.
۴۵.فضل زيارة‌الامام‌الحسين عليه‌السلام يوم‌الاربعين. محمدعلي النورائي ‌يگانه‌الغروي‌القمي، قم، موسسه دارالتفسير‏‫، ۱۳۹۳، ۷۲ص.
۴۶. الفلسفة ‌زيارة ‌الاربعين ‌: يتناول هذا الكراس ‌العناوين‌ التالية: ۱- البعد‌العقائدي والفكر لزيارةالعتبات‌المقدسة. عدنان ساعدي، قم، بزم قلم‏‫، ۱۳۹۲، ۴۸ص.
۴۷. الكاظمية المقدسة و احياء ذكري اربعينية الامام الحسين عليه السلام لعامي ه۱۴۳۰ - ه۱۴۳۱. كاظمين، العتبة الكاظمية المقدسة، ۱۴۳۱ق.، ۷۹ص.
۴۸.الگوهاي آسماني «فاطمه و اربعين حسيني»: مجموعه سخنراني‌هاي خطيب توانا حجت‌الاسلام و المسلمين حاج سيد محمدتقي حشمت‌الواعظين‌طباطبائي‌قمي. علي تقديري، قطب‌الدين‌محمد رستگار، تهران، قطب‌الدين‌محمد رستگار‏‫، ۱۳۸۹، ۲۲۴ص.
۴۹. مجالس الاربعين في مصيبة راس الحسين (ع). نورالله ذاكر قاضي عسگر، اصفهان، بي‌نا، ۱۳۸۳ق.، ۱۳۹ص.
۵۰. مجلة صدي الاربعين. مجموعة مؤلفين، كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.
۵۱. مجموعه مقالات اربعين. جمعي از نويسندگان، به كوشش پژوهشكده حج و زيارت، تهران، نشر مشعر، ۱۳۹۴، ۵۲۰ص.
۵۲.مجموعه مقالات اربعين حسيني (ع). جمعي از نويسندگان، قم: مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي صلي الله عليه و آله، ۱۳۹۴، ۵ جلد.
۵۳. مجموعه مقالات در زمينه عاشورا، اربعين و نوروز. محمدفاضل استرآبادي، قم، انتشارات شيعه‌شناسي‏‫، ۱۳۹۲،
۵۴.مدنيت، عقلانيت، معنويت در بستر اربعين. مسعود معيني‌پور، به سفارش انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنري)، پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامي، تهران: شركت انتشارات سوره مهر‏‫، ۱۳۹۴، ۲۷۰ص.
۵۵. مرثيه‌نامه: اربعين و ورود به مدينه محرم و صفر ۱۳۸۸. مجيد عيوضي، تهران، آرام دل، صيام‏‫، ۱۳۸۸، ۴۸ص.
۵۶.  مسير السبايا ويوم الاربعين ويليه اربعين الحسين في الادب القريض والشعبي. م‍ح‍م‍ود ال‍ش‍ري‍ف‍ي‌، قم، ال‍ش‍ري‍ف‌ ال‍رض‍ي‌، ۱۳۷۳، ۶۴ص.؛ قم، باقيات، مكتبه فدك‏‫، ۱۴۲۸ق.، ۱۷۶ص.
۵۷. مسير عاشقي:: نجف تا كربلا اربعين ۹۲. مهدي تقوي‌ قاديكلائي، تهران، تيرگان، ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳، ۶۱ص.
۵۸.  مسيرة الاربعين الحسينية. علي حسين الخباز، كربلاء المقدسة، العتبة العباسية المقدسة - قسم الشؤون الفكرية، ۲۰۱۲م.
۵۹. المسيرة المليونية في زيارة الاربعين. عبد مناف عبد محمود الخفاجي، بابل، دار الصادق، ۲۰۱۴م.، ۱۲۳ص.
۶۰.ال‍م‍ش‍ي‌ ال‍ي‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ال‍س‍لام‌. م‍ح‍م‍ود ال‍غ‍ري‍ف‍ي‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ي‌، ق‍م‌، دارال‍ص‍دي‍ق‍ه‌ ال‍ش‍ه‍ي‍ده‌، س‍م‍اح‍ه‌ ال‍م‍رج‍ع‌ آي‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ي‌ ال‍م‍ي‍رزا ج‍واد ال‍ت‍ب‍ري‍زي‌، ۱۴۲۵ق‌.، ۳۲ص.
۶۱. مصائب الحسين (ع) يوم الاربعين. الملاية معصومة حبيب الجريدان، بي‌جا، بي‌نا.
۶۲.م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زي‍ن‍ب‌ (ع‌)، از واق‍ع‍ه‌ ك‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ري‌، ت‍ب‍ري‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، ۱۷۰ص.
۶۳. من آداب زيارة الاربعين. الشيخ مهدي تاج الدين، كربلاء المقدسة، مكتبة العلامة ابن فهد الحلي. ۲۰۱۳م.
۶۴.نخستين اربعين در كربلا. آيه الله قاضي طباطبايى. مقدمه آيه الله جعفر سبحانى، تلخيص و نگارش مهدي شمس الدين، تهران، شوراي سياسيتگذاري ائمه جمعه، ۱۳۷۵، ۷۱ص.
۶۵. النور المبين في شرح زياره‌الاربعين. مهدي تاج‌الدين، قم، دارالانصار‏‫، ۱۴۲۶ق. ‏‫، ۲۴۸ص.
۶۶.هشتاد هزار متر عشق: سفرنامه زيارت اربعين با پاي پياده.  مهدي نيلي‌پور، اصفهان، مرغ سليمان، ۱۳۹۳، ۸۴ص.
۶۷. ه‍م‍راه‌ ب‍ا آل‌ع‍ل‍ي‌ (ع‌) (از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌). ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ب‍ري‌ ه‍م‍دان‍ي، [ب‍راي‌] س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاري‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ي‌ س‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ي‍رال‍م‍وم‍ن‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‌ (ع‌)، ت‍ه‍ران‌، ام‍ي‍رك‍ب‍ي‍ر، ۱۳۷۹، ۱۴۵ص.
۶۸. همراه من با اربعين: ره توشه‌هاي معنوي سفر اربعين همراه با تجربه‌هاي مسير پياده‌روي. سيدمحمود هاشمي‌دهسرخي؛ مجري طرح موسسه فرهنگي قرآن و عترت «» نداي كلام هادي «»، اصفهان: آشيانه برتر‏‫، ۱۳۹۴، ۱۲۰ص.
۶۹.يا اهل‌العالم: پياده‌روي ميليوني اربعين حسيني از دريچه دوربين. عكس سيداحسان باقري، علي حياتي؛ گردآوري و بازنويسي متن محمد كرم‌زاده.، تهران، بيان معنوي‏‫، ۱۳۹۱، ۱۰۸ص.
۷۰. يك عاشورا، دو اربعين. خجسته طاهري‌نيا، بوشهر، بادمهر‏‫، ۱۳۹۴، ۱۵۱ص.
۷۱.يوم الاربعين عند الحسين عليه‌السلام. عبدالرزاق الموسوي المقرم، نجف، مطبعة القضاء، ۱۳۷۷ق.، ۴۰ص.
 
ب- مقالات
۷۲. «اتحاد مسلمانان پيام سياسي اربعين است». دو هفته نامه سروش، شماره ۱۶۰۷، شنبه بيست و دوم آذر ۱۳۹۳ ص ۶۴-۶۵.
۷۳. «إحياء الإسلام بإحياء قضّية الوحدة». حسن يحيي، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۹-۱۲.
۷۴.«إحياء أمر أهل البيت (ع) وتعظيم الشعائر الحسينية». السيد أحمد الحسيني، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۱۵-۲۳.
۷۵.«الأربعون في المأثور الإسلامي». الشيخ عبد الجبار الساعدي، ينابيع، ش ۱۰، محرم الحرام ـ صفر ۱۴۲۷ق.، ص ۱۸-۲۲.
۷۶.«اربعين». دائرة المعارف تشيع، جلد ۱، ص ۸۴.
۷۷.«اربعين امام حسين (ع)». حسين ظفري‌نژاد، ماهنامه پرسمان، ش ۱۰۸، دي ۱۳۹۰، ص ۱۷-۱۸.
۷۸.«اربعين ابوالشهداء عليه آلاف التحية و الثناء». نصرت الله نورياني، آيين اسلام، ش ۲۵۱، ۱۸ آذر ۱۳۲۸، ص ۱-۲.
۷۹.«اربعين از ديدگاه رهبر». ماهنامه سرباز، ش۲۰۸، دي ۱۳۹۲، ص ۲۴.
۸۰.«اربعين امام حسين عليه السلام». يك گزارش اجمالي. رسول جعفريان، مقالات تاريخي، ص ۱۷۱-۱۷۸.
۸۱.«اربعين تداوم قيام حسيني». پيام انقلاب، ش ۹۶، آبان ۶۲، ص ۴-۷.
۸۲. «اربعين حسين بن علي (چهلمين روز پيكار سپاه حق با لشگر كفر و ننگ)». دانشوران، ش ۳، تير ۱۳۴۳، ص ۷-۱۰.
۸۳. «اربعين حسيني و روز زيارتي حضرت اباعبدالله الحسين (ع)». محمود سوري، گلبرگ معرفت، ش ۷۳، فروردين ۱۳۸۵، ص ۳۶-۴۰.
۸۴.«اربعين حسيني». سيدرضا طاهري، اشارات، ش ۱۴۹، زمستان ۱۳۹۱، ص ۴۹-۶۶.
۸۵.«اربعين حسيني». طه تهامي، پيام زن، ش ۲۳۸، دي ۱۳۹۰، ص ۳۰-۳۵.
۸۶.«اربعين حسيني». محمدابراهيم محمدي، فرهنگ كوثر، ش ۶۴، زمستان ۱۳۸۴، ص ۲۹-۳۵.
۸۷. «اربعين حسيني تصويري از تاسوعا و عاشوراي حسيني». نيكي، ش ۱۵۶، شنبه يكم آذر ۱۳۹۳، ص ۲۸-۲۹.
۸۸.«اربعين حسيني؛ درس‏‌ها و پيام‏‌ها». پيام انقلاب، ش ۳۱، بهمن ۱۳۸۸، ص ۲.
۸۹.«اربعين حسيني: پياده روي از منظر روان‌شناسي اجتماعي». اشارات ايام، ش ۱۶۰، پاييز ۱۳۹۴، صص ۱۲۱-۱۲۲.
۹۰.«اربعين حسيني؛ شكوفه با شكوفه حماسه عاشورا». غلامرض گلي زواره، مبلغان، ش ۱۹۶، آبان و آذر ۱۳۹۴، صص ۱۰-۱۸.
۹۱.«اربعين سيد الشهدا (ع)». نصرت‏الله نورياني، آيين اسلام، ش ۲۷۱، آذر ۱۳۲۸، صص ۱-۲.
۹۲.«اربعين نور: اربعين حسيني». گلبرگ معرفت، ش ۶۱، فروردين ۱۳۸۴، ص ۴۹-۵۳.
۹۳.«اربعين و بازگشت كاروان حسيني به كربلا». حسين تربتي، مبلغان، ش ۱۷۲، آذر و دي ۱۳۹۲، ص ۲۸-۳۵.
۹۴.«اربعين، بلوغ عاشورا». محمدرضا سنگري، رشد معلم، ش ۱۰۲، تابستان ۱۳۷۳، ص ۴۴-۴۵.
۹۵.«اربعين، تداوم عاشورا». جواد محدثي، پيام زن، ش۲۰۳، بهمن ۱۳۸۷، ص ۱۴-۱۵.
۹۶. «اربعين، روزي كه سرهاي مجلسيان درباري فرو افتاد». نشريه صف، ش ۲۵، دي ۱۳۶۰، ص ۱۰-۱۱.
۹۷.«اربعين، ميعادگاه عاشقان دلسوخته». زائر، ش ۲۳۳، آذر ۱۳۹۳، ص ۸-۹.
۹۸. «اربعين، نگاهي به نقش تاريخ ساز امام سجاد (ع) بعد از فاجعه كربلا». نشريه جهاد، ش ۵۹، آذر ۱۳۶۲، ص ۳۲-۳۳.
۹۹.«اربعينية الامام الحسين (ع) في وجدان الاسلام». عدنان عبدالنبي البلداوي، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۲۵-۳۲.
۱۰۰.«اسرار اربعين در تاريخ خلقت». ديدار آشنا، ش ۱۳۵، دي ۱۳۹۰، ص ۱۲-۱۴.
۱۰۱. «اگر اربعين نبود عاشورا گم مي‌شد: مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين ارفع». پاسدار اسلام، ش ۳۶۱، دي ۱۳۹۰، ص ۱۶-۱۹.
۱۰۲.«با اربعين حسيني». دوماهنامه نيم رخ، ش ۲۶، فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۵ ص ۳۸-۳۹.
۱۰۳.«با كاروان اربعين». پگاه حوزه، ش ۳۱۸، دي ۱۳۹۰، ص ۳۶-۳۷.
۱۰۴.«پژوهشي در اربعين حسيني عليه السلام». محسن رنجبر، تاريخ در آيينه پژوهش، ش ۵، بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۷-۱۹۲.
۱۰۵.«پيام آوران عاشورا (بمناسبت اربعين حسيني)». نشريه جهاد، ش ۴۳، آذر ۱۳۶۱، ص ۱۸-۲۲.
۱۰۶.«پيام اربعين در زيارت اربعين». عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغان، ش ۱۲۴، دي و بهمن ۱۳۸۸، ص ۱۴-۲۵.
۱۰۷.«تاملي پيرامون اربعين». احساني، آفاق مهر، ش ۴۸، دي - اسفند ۱۳۹۰، ص ۱۱۸-۱۱۹.
۱۰۸. «التأييد الإلهي لزيارة الاربعين». الشيخ مكي فاضل، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۳۳-۴۲.
۱۰۹.تجديد الحزن في اربعين». رشيد السراي، جنة الحسين (ع)، ش ۵، محرم الحرام ۱۴۳۵ق.، ص ۶۲-۶۷.
۱۱۰.«تحقيق درباره اولين اربعين». سيدمحمدعلي قاضي طباطبائي، موعود، ش ۸، خرداد و تير ۱۳۷۷، ص ۲۴-۲۷.
۱۱۱.«تحقيقي درباره اربعين حسيني». محمدتقي سبحاني نيا، تاريخ در آيينه پژوهش، ش ۶، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴۷-۱۸۲.
۱۱۲.«تحليل مبناي تاريخي اربعين حسيني». محمد فاضل، رواق انديشه، ش ۱، خرداد و تير ۱۳۸۰، ص ۵-۳۲.
۱۱۳.«جلوه‌هاي حماسيه سياسي در زيارت اربعين». علي حائري مجد، اشارات، ش ۱۵۳، زمستان ۱۳۹۲، ‌ص ۳۸-۳۹.
۱۱۴.«چگونگي پيدايش و برپايي مراسم اربعين حسيني در زنگبار». ياسر كنعاني، اخبار شيعيان، ش۶۳، بهمن ۱۳۸۹، ص ۳۶.
۱۱۵.     «در اربعين چه گذشت». گلستان قرآن، ش ۶۳، ارديبهشت ۱۳۸۰، ص ۲۷.
۱۱۶. «درباره اربعين امام حسين (ع)». سيد مهدي مير مسيب، معارف، ش ۱۰۵، آبان و آذر ۱۳۹۳، ص ۲۰-۲۱.
۱۱۷.«درس اربعين». معارف، ش ۱۰۰، آذر و دي ۱۳۹۲، ص ۲۲.
۱۱۸. «زيارة الأربعين من علامات المؤمن». كاظم البهادلي، الفرات، ش ۱۱، صفر ۱۴۲۳ق.
۱۱۹. «زيـارة الأربعين هكذا تحدث عن‌ها المعصومون... و التزم الحسينيون». تحقيق احمد الحسيني، شعائر، ش ۹، صفر ۱۴۳۲ق.، ص ۸-۱۲.
۱۲۰. «زيارة الأربعين، نبض وحدة الأمّة والُستضعفين». حسين كوراني، شعائر، ش ۴۶. ربيع الول ۱۴۳۵ق.، ص ۶-۷.
۱۲۱. «زيارت: نهضت پياده روي اربعين». جواد محدثي، پيام انقلاب، ش ۱۵۸، اسفند ۱۳۶۴، ص ۶۲-۶۵.
۱۲۲. «سر قداست اربعين حسيني». محمد فاضل‏ استرآبادي، اخبار شيعيان، ‌ش ۱۷، فروردين ۱۳۸۶، ص ۴۰-۴۱.
۱۲۳. «سفر عشق: روايت از پياده روي اربعين از نجف تا كربلا». سيد محمدجعفر محمودي، آفاق مهر، ش ۵۴، آذر و دي ۱۳۹۲ ص ۶-۱۳.
۱۲۴.«سلام بر كسي كه زخم‌هايش التيام يافت». رقيه نديري، اشارات، ش ۱۵۳، زمستان ۱۳۹۲، ‌ص ۲۴-۳۲.
۱۲۵. «سلام برتو كه وارث تمام انبيايي: نگاهي به زيارت مهم اربعين كه خواندنش يكي از نشانه‌هاي ايمان است». فاطمه مرشدي، خيمه، شماره ۸۳، دي ۱۳۹۰ ص ۹۰-۹۱.
۱۲۶. «شيعيان زنگبار و مراسم اربعين». وقف ميراث جاويدان، ش ۳۹-۴۰، پاييز و زمستان ۱۳۸۱، ص ۹۱-۹۳.
۱۲۷. «عاشورا در زيارت اربعين». نصرالله شريفي، مجموعه عاشورا، ص ۲۰۱-۲۱۱.
۱۲۸. «في اربعين الامام الحسين (ع)». سلمان‌هادي آل‌طعمه، المنبر الحسيني، ش ۲۱-۲۲، ربيع الاول ۱۴۲۸ق.، ص ۲۳۸-۲۴۰.
۱۲۹.«الاربعون في البحرين: شعائر بدأ‌ها المؤمنون منذ واقعة كربلاء». شعائر، ش ۴۵، صفر ۱۴۳۵ق.، ص ۸-۱۲.
۱۳۰.«مطاف دل‌ها (به مناسبت اربعين حسين)». مهدي پيشوايي، درسهايي از مكتب اسلام، سال ۴۹، ش ۱۱، دي ۱۳۸۸، ص ۵-۸.
۱۳۱.  «معراج انسان‌ها در پياده روي اربعين». عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغان، ش ۱۷۲، آذر و دي ۱۳۹۲، ص ۷۴-۸۲.
۱۳۲.«نگاهي به آموزه‌هاي دعاي اربعين». سيدرضا طاهري، اشارات، ش ۸، زمستان ۱۳۹۱، ص ۵۱-۶۲.
۱۳۳.«نگاهي به زيارت اربعين سالار شهيدان (مبتني بر آثار و انديشه‌هاي حكيم الهي آيت الله جوادي آملي)». حسين محمودي، اشارات، ش ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۴۷-۵۷.
۱۳۴.«نگاهي به كتاب «تحقيق درباره روز اربعين حضرت سيد الشهدا (ع)»». كيهان فرهنگي، ش ۸، آبان ۱۳۶۳، ص ۴۳.
۱۳۵. «نوح السبايا والصحابة يوم الاربعين». السيد صالح الشهرستاني، صدي الاربعين (كربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ۱۴۳۴ق.)، ص ۱۴۷-۱۵۲.
۱۳۶.«ويژگيهاي امام حسين عليه السلام در زيارت اربعين». عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغان، ش ۱۴۸، بهمن ۱۳۹۰، ص ۱۱۴-۱۲۵.
 
ج- پايان نامه
۱۳۷. ارايه ساختار مناسب مستند ديني - آييني با مطالعه موردي اربعين حسيني در عراق. حسن امامي، پايان نامه كار‌شناسي ارشد، به راهنمايي علي اصغر غلامرضايي و مشاوره محمود اربابي، دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۲.
۱۳۸. بررسي سيماي امام حسين (ع) در زيارت اربعين. اشكان جوانمرد، پايان نامه كار‌شناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، ۱۳۹۳.