العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:779

جايگاه بارگاه­هاي امامزادگان در جهان اسلام / سيدمحمدرضا حسيني جلالي

تاريخ انتشار:06/10/1394
نوشته سيدمحمدرضا حسيني جلالي
منبع: فرهنگ زيارت، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 31 تا 36.
 
از آغاز اسلام، خاندان رسول خدا(ص) از سوي مسلمانان احترام و تكريم مي شدند. خداوند نيز در قرآن به مودّت، محبت و احترام آنان سفارش كرده و اجر و مزد رسالت پيامبر اكرم (ص)  را دوستي خاندان آن حضرت قرار داده است.
فرزندان رسول خدا(ص) كه خود پيامبر| نيز همواره به مهرباني با آنان سفارش مي كرد، براي پاسداري از دين اسلام و تبليغ آن به دورترين سرزمين ها مهاجرت كردند و گاه در اين راه به شهادت رسيدند. آرامگاه ها و مراقد اين بزرگواران كه از اروپا و آفريقا تا هند و چين پراكنده شده اند، شاهد اين مدعاست. اين آرامگاه ها و مراقد، همواره مورد احترام و تكريم مردم در سراسر سرزمين هاي اسلامي و از نشانه‌هاي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسلامي است؛ ولي گروه‌هاي منافق و فاسد، افزون بر تلاش در نابودي اين بارگاه‌ها و مقام‌ها، مي‌كوشند اعتقاد مسلمانان به ايشان را سست و آلوده كنند.
 اين نوشتار بر آن است ضمن تبيين جايگاه فرزندان رسول خدا (ص) و مراقد اين بزرگواران نزد مسلمانان، اهميت و جايگاه بارگاه‌‌هاي امامزادگان در جهان اسلام را از جهات گوناگون شرح دهد.