العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:665

سامراء در سفرنامه ها / علي احمدي

تاريخ انتشار:05/03/1395
نوشته علي احمدي
منبع: فرهنگ زيارت، شماره 24-25، پاييز و زمستان 1394, صص 257-278.
 
سامراء از شهرهاي زيارتي عراق است كه در قرن سوم هجري به دست معتصم عباسي ساخته شد و پايتخت عباسيان قرار گرفت. از آنجا كه مرقد امام دهم و يازدهم شيعيان (عليهم السلام) در اين شهر واقع شده و امام دوازدهم (عج) نيز در همين شهر به دنيا آمده و از نظرها غايب شده است، سامرا از ديرباز، مقصد سفرهاي زيارتي شيعيان و محبان اهل بيت (عليهم السلام) بوده است. افزون بر شيعيان، اهل سنت نيز براي زيارت به اين شهر سفر مي كردند. همچنين برخي مسافران اروپايي ايران كه از راه زمين سفر مي كردند، از اين شهر گذشته و برخي ويژگي هاي معماري اين شهر و آداب و رسوم مردم آن را نوشته اند. آنچه از اين شهر در سفرنامه ها آمده، دربردارنده مطالبي درباره مسير سامرا، توصيف شهر و فرهنگ ساكنان اهلا سنت آن، حرم مطهر امامين عسكريين (عليهما السلام) و سرداب و چاه غيبت، آداب زيارت و شرح ديدار با مراجع و بزرگان اين شهر است. برخي نيز به دشواري هاي و مشكلات اين سفر اشاره كرده اند.
اين مقاله، آِينهاي است از مشاهدات مسافراني كه مدتي در سامرا اقامت داشته يا از اين شهر گذشتهاند و آنچه را در سفرنامههاي آنان آمده را به صورت موضوعي در اختيار خوانندگان قرار مي دهد.
 
واژگان كليدي: سامرا، عراق، سفرنامه، امامين عسكريين (عليهما السلام)، پايتخت عباسيان.