العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:640

مسيرهاي آسيايي حج جلوه‌هاي تاريخي و جغرافيايي / ابراهيم احدي قورتولمش

تاريخ انتشار:19/05/1395
نوشته ابراهيم احدي قورتولمش
منبع: ميقات حج، شماره 94، زمستان 1394, صص 67-97.
 
ظهور اسلام در شرق و جنوب شرق آسيا، نقطه عطف بسيار روشني در تاريخ سياسي، فرهنگي و اقتصادي منطقه پديد آورد. تحولات رخ داده در اين منطقه، به وضوح در زندگي و فعاليت روزمرّه، به خصوص در مورد مسافرت و حمل و نقل زميني و دريايي اين مناطق انعكاس يافت، مسافرتي كه تحت تأثير شديد پيدايش و ظهور يك سفر جديد به نام «سفر حج» شناخته مي‌شد و درآن مناطق به عنوان مبدأ يا مقصد سفرها مورد توجه قرار مي‌گرفت. در دهه­هاي ابتدايي ورود اسلام و تشيع به مناطق شرق و جنوب شرق آسيا، اين مسير‌ها صرفاً جهت بازرگاني و تجارت مورد استفاده قرار مي‌گرفت، اما بعداً با توجه به شاخصة عامل انساني، به يكي از مهمترين مسيرهاي حج در تاريخ تبديل شدند. اين مقاله مي­كوشد  آنچه در خصوص اين موضوع موجود است را جمع آوري نموده و يك تصوير جامع از وضعيت تاريخي و جغرافيايي اين مسيرها، كه به­عنوان راههاي آسيايي حج شناخته مي‌شود، ارائه نمايد. اين تحقيق همچنين تلاش مي‌كند تا روابط اين مناطق با كشورهاي عربي در عصر قبل از اسلام و همچنين مسيرهاي زميني و دريايي حج كه مانند پرتويي به جلوه­هاي تمدني راههاي اين مناطق تابيده را مورد كاوش قرار دهد.
واژگان كليدي:حج، راهها، مالايي، چين، آسيا، هند، شيعيان.