العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:781

مشروعيت دعا نزد قبور اولياي الهي / غلامرضا رضايي

تاريخ انتشار:30/09/1395
نوشته غلامرضا رضايي
منبع: كلام اسلامي، شماره 95، پاييز 1394, صص 107-131.
 
نوشتار حاضر به مسأله دعا نزد قبور پرداخته و مشروعيت آن را به كمك اين ادله اثبات مي­كند: 1. بيان احاديثي از پيامبر اكرم(ص) كه در متون روايي معتبر اهل سنت نقل شده و مشروعيت دعا نزد قبور مسلمانان را به طور مطلق اثبات مي‌كند، 2. بيان مواردي از سيره و ديدگاه سلف در باره دعا نزد قبر پيامبر اكرم(ص)، 3. معرفي مكان­هايي ويژه كه براي عبادت مورد توجه قرار گرفته است، 4. آشكار نمودن تناقضات موجود در آثار ابن تيميه و وهابيان در مسئله جواز دعا نزد قبور، 5. اثبات ناصوابي برداشت­هاي وهابيت از احاديث، 6. اثبات ناكارآمدي قاعده سد ذرايع.
 
واژه‏ هاي كليدي:حديث، حديث، دعا، اوليا، قبور، صحابه، ابن تيميه، وهابيت.