العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:707

بررسي ابعاد علمي و فرهنگي مبارزات امام جواد عليه السلام / محمدسعيد نجاتي

تاريخ انتشار:19/01/1396
نوشته محمدسعيد نجاتي
منبع: مجموعه مقالات سيره و زمانه امام جواد (ع)، جلد 2، گردآورنده انجمن تاريخ پژوهان حوزه علميه قم، مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، 1395،  صص 70-105.
در اين مقاله به بررسي ابعاد علمي و فرهنگي مبارزات امام جواد (ع) به عنوان بعدي از مبارزات منفي آن حضرت در عصر مامون و معتصم عباسي مي‌پردازيم. پس از معرفي شرايط فرهنگي و سياسي آن دوران و جايگاه تشيع در عصر آن حضرت به تحليل مواردي چون: شركت در مجالس پرسش و پاسخ، مقابله با چالش مساله غيب، مقاله با تلاش براي آلوده شدن ، شكل دهي به كانون‌هاي شيعي، مبارزه با مذهب حكومت، تشويق به عزاداري و مرثيه سرايي، ترويج انديشه مهدويت، حمايت از قيام هاي ظلم ستيز..  به عنوان نمونه هاي اين رفتار مي‌پردازيم. برخي از اين موارد مانند مبارزات تبليغاتي امام، مقابله با كامجوئي‌هاي نامشروع ...تاكنون در اين چارچوب بررسي نشده و در مواردي ديگر مانند مناظرات امام، تلاش شده تا تحليلي جديد ارايه شود.
كلمات كليدي: امام جواد(ع)؛ ابعاد فرهنگي وعلمي مبارزه امام جواد؛ مامون  عباسي ؛ معتصم عباسي