موضوعات و اولویتهای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت در سال۱۳۹۴
 
 
 
 
رديف
موضوعات پيشنهادي
قالب
     1  
نقش تربيتي لباس احرام
مقاله
     2  
حج و تربيت جنسي. حج تربيت غرائز
مقاله
     3  
تربيت اخلاقي و معنوي در حج و زيارت
الف) از ديدگاه قرآن
ب) زيارت نامه ‌ها
ج) ادعيه
مقاله
     4  
رفتار با سالمندان و اقشار آسيب پذير در سفرهاي زيارتي
مقاله
     5  
با بسته‌هاي اخلاقي و معنوي امير الحاج
مقاله
     6  
با بسته‌هاي اخلاقي و رفتاري مدير کاروان
مقاله
     7  
بايسته‌هاي اخلاقي و معنوي بانوان در سفر‌هاي زيارتي 
مقاله
     8  
نقش حج و زيارت در خود شناسي.
مقاله
     9  
راه‌هاي حفظ دست آورد‌هاي زيارت
مقاله
    10  
احرام مظهر قطع تعلقات
مقاله
    11  
جايگاه کعبه و حرم ائمه (خصوصا حر م امام حسين(ع)) در استجابت دعا
مقاله
    12  
نقش حج در سنجش عبادات
مقاله
    13  
صبر روح حج و زيارت
مقاله
    14  
اخلاص ابتدا و انتهاي حج
مقاله
    15  
شيوه تعامل پيروان اهل بيت: با سايرمسلمانان در حج و زيارت
مقاله
    16  
جايگاه آب زمزم (، سابقه تاريخي، اهتمام معصومين به آن و...)
مقاله
    17  
مديريت زمان در سفر‌هاي زيارتي
مقاله
    18  
بايسته‌هاي اخلاقي و معنوي جوانان در سفر‌هاي زيارتي . (کاروانهاي دانشجويي و  دانش آموزي)
مقاله
    19  
تاثير معنوي  حج و عمره در رجال سياسي از زبان سفر نامه
مقاله
   20  
توصيه‌هاي اخلاقي معصومين درباره حج و زيارت
مقاله
   21  
جايگاه زيارت در صحاح سته
مقاله
   22  
آداب حج‌گزاري در مذهب مالکي
مقاله
   23  
آداب حج‌گزاري در مذهب حنفي
مقاله
   24  
آداب حج‌گزاري در مذهب حنبلي
مقاله
   25  
آداب حج‌گزاري در مذهب شافعي.
مقاله
   26  
حج و زيارت در ادب فارسي (با رويکرد اخلاقي)
مقاله
   27  
موانع قبولي حج و زيارت از ديدگاه قرآن و عترت
کتاب
   28  
دوستي اهل بيت: محور وحدت مسلمانان
کتاب
   29  
نقش حج و زيارت در فرهنگ سازي  اخلاق فردي و اجتماعي تجلي عرفان شيعه در دعاي عرفه.
کتاب
   30  
تربيت اخلاقي حج از ديدگاه امام خميني
کتاب
   31  
لبيک شعار حج و عمره(نماد لبيک به دعوت خداوند در طول زندگي)
مقاله
   32  
-جايگاه اهل بيت (ع) در نظام هستي از منظر زيارت نامه ها
کتاب
   33  
تقوا ثمره حج و زيارت  (شيوه ها، نشانه ها، عوامل بوجود آورنده در حج و زيارت)
کتاب
   34  
حج و راه يافتگان به سوي حقيقت
کتاب
   35  
آثار تربيتي عزاداري اهل بيت(ع)
 
   36    
آسيب شناسي حج و زيارت (مبارزه با خرافات و...در حج و زيارت)
        ريا و خودنمايي و شهرت طلبي
        غفلت‌ها
        دنيا طلبي
        شهوات و هواپرستي
        تبديل حج و زيارت به تفريح؛ آسيب‌ها و چالش‌ها
        اسراف و تبذير در امور حج؛ بايدها و نبايدها
مقاله
   37  
مؤلفه‌هاي زيارت صحيح
 
   38  
ابعاد تربيتي محرمات احرام
مقاله
   39  
رابطه معاد باوري و زيارت
مقاله
   40  
وظيفه شناسي در حج و زيارت و نقش آن در آرامش رواني کاروان‌ها
 
   41  
شناخت اسرار حج و زيارت و نقش آن در تحقق حج واقعي
 
   42  
فرصت آفريني حج از ديدگاه امام خميني (ره)
مقاله
   43  
تکريم و تعظيم شعائر حج  و زيارت (شيوه‌ها و اهداف ...)
مقاله
   44  
ياد خدا در حج و زيارت (مکه و مدينه و اماکن زيارتي).
مقاله
   45  
انس با قرآن در ايام و اماکن حج و زيارت (فضيلت تلاوت و حفظ و ...)
مقاله
   46  
خلوت گزيني و مناجات با خداوند در حج وزيارت  (مناجات و ادعيه و شب زنده داري در ايام و اماکن حج و زيارت...)
مقاله
   47  
نقش حج در آگاهي و بيداري فردي و اجتماعي (غفلت زدايي در ...)
مقاله
   48  
آداب حضوردر اماکن مقدس
مقاله
   49  
عرفات وادي معرفت و کمال
مقاله
   50  
عرضه دين و عقيده به محضر اهل بيت: از منظر روايات و زيارت نامه ها
مقاله
   51  
حج جلوه عبوديت... (پايان نامه)
کتاب
   52  
زيارت امام حسين(ع) در روايات)
مقاله
   53  
رمي جمرات؛ شيطان شناسي  و نماد طرد شيطان در عرصه‌هاي زندگي  (جلوه‌هاي مبارزه با هواهاي نفساني...)
کتاب
   54  
کرامات النبي (ص)
کتاب
   55  
فضايل النبي (ص)
کتاب
   56  
کارکرد‌هاي اخلاقي حج
کتاب
   57  
کرامات امامان مدفون در مدينه
کتاب
   58  
کرامات امامان مدفون در عراق
کتاب
   59  
معرفي اسوه‌هاي اخلاق (مدفون در عراق و سوريه)
کتاب
   60  
غيرت مندي و صيانت از ناموس در سفر‌هاي زيارتي.
کتاب
   61  
اخلاق حرفه اي  ويژه کارگزاران حج
کتاب
   62  
سيره عملي  اهل بيت (ع) در حج
کتاب
   63  
سيره عالمان رباني در حج
 
   64  
اسرار حج در نگاه عارفان
کتاب
   65  
اخلاق مناظره  با مخالفان در حج
کتاب
   66  
معارف اخلاقي عرفاني در زيارات ماثور  اهل بيت: به زبان فارسي، عربي و انگليسي براي معرفي اخلاق و عرفان اهل بيت: به حج گزاران کشورهاي ديگر
کتاب
   67  
معارف اخلاقي و عرفاني در صحيفه سجاديه به زبان عربي  و انگليسي براي معرفي اخلاق و عرفان اهل بيت: به حج گزاران کشورهاي ديگر
کتاب
   68  
بررسي عرفاني آيات حج
کتاب
   69  
بررسي عرفاني روايات حج
 
   70  
ابعاد عرفاني احرام
مقاله
   71  
ابعاد عرفاني طواف
مقاله
   72  
ابعاد عرفاني نماز طواف
مقاله
   73  
ابعاد عرفاني سعي و تقصير
مقاله
   74  
اسرار عرفاني اماکن مقدس حج (عرفات، مشعر، منا)
مقاله
 
 
 
 
 
 
حوزه حج و حجاز
     1  
 بررسي ابعاد و ويژگي هاي طرح توسعه حرم مکي
مقاله
     2  
بررسي مکان هاي منسوب به حجرالاسود در خارج ازحجاز ( احساء، کوفه وقم)
مقاله
     3  
 اماکن تخريب شده مکه در طول تاريخ
کتاب
     4  
 نگاهي روايي به خطبه رسول خدا در منا
کتاب
     5  
علويان مدفون در بقيع
کتاب
     6  
صحابه امامان اهل‌بيت: در يمن (جريان شناسي تغيير مذهب شيعي يمن به زيدي)
کتاب
     7  
اصحاب مدني ائمه(ع)
کتاب
     8  
مولفان شيعي حرمين شريفين
کتاب
     9  
موقوفات شيعي حرمين شريفين
کتاب
    10  
مخطوطات شيعيان حرمين شريفين
کتاب
    11  
فقهاي شيعي حرمين شريفين
کتاب
    12  
خطباء شيعي حرمين شريفين
کتاب
    13  
محدثين شيعي حرمين شريفين
کتاب
    14  
خدمات ايرانيان در توسعه حرمين شريفين تا انتهاي دوره قاجاريه
مقاله
    15  
تشيع امامي در حجاز از آغاز تا نيمه سده هفتم
کتاب
    16  
حج و حرمين از نگاه مستشرقان
کتاب
    17  
گاه شمار شيعي تاريخ مکه و مدينه
کتاب
    18  
بررسي اسامي شهدا حره
کتاب
     19  
خلفاء از ديدگاه اهل‌بيت: وصحابه مشترک
کتاب
    20  
معماري حرمين شريفين
کتاب
    21  
نگاره هاي تاريخ تمدن حرمين شريفين
کتاب
    22  
کتيبه هاي تاريخي حرمين در سفرنامه ها
کتاب
    23  
مکه و مدينه در هنگامه ظهور
کتاب
    24  
راه هاي حج ايرانيان در دوره عثماني و صفويه
کتاب
    25  
حج وحرمين شريفين در سنت و سيره امام صادق(ع)
کتاب
    26  
صاحب منصبان ايراني در حرمين شريفين در ادوار مختلف
کتاب
     27  
قرامطه وحجرالاسود
کتاب
    28  
امراي سادات حج در دوره آل بويه و نقش انان در پيوند علويان عراق و حرمين شريفين
کتاب
   29  
فرزندان بلا فصل ائمه: مدفون در مکه ومدينه
مقاله
    30  
علويان مدفون در قبرستان ابوطالب
مقاله
    31  
بررسي مکانهاي منسوب به اهل‌بيت: در حرمين شريفين
کتاب
    32  
وضعيت فرهنگي حرمين شريفين در دوره آل بويه
مقاله
    33  
کتابشناسي تاريخ مکه و مدينه
کتاب
    34  
ايرانيان مدفون در حرمين شريفين 0(قبرستانهاي مدينه و مکه)
کتاب
    35  
مناديان شيعي وحدت در حرمين شريفين
کتاب
 
 
 
حوزه عتبات عاليات
الف: عراق
     1  
موقوفات ايرانيان در عتبات عاليات
کتاب
     2  
قيام هاي علويان در عراق و نقش آنان در گسترش تشيع
کتاب
     3  
نقش علماي ايراني مقيم عراق در استقلال و مبارزه با استعمار انگليس
کتاب
     4  
مشاهير ايراني مدفون در وادي السلام
کتاب
     5  
سلسله وکالت و نقش وکلاي ائمه: در گسترش تشيع عراق
کتاب
     6  
مدفونين ايراني حرم عسکريين (ع)
مقاله
     7  
مزارات تخريب شده در عراق در طول تاريخ
کتاب
     8  
مزارات منسوب به فرزندان بلافصل ائمه (ع) در عراق، شام، مکه و مصر
کتاب
     9  
بررسي اسنادروايات پيشگويي درباره جعفرفرزند امام هادي(ع)
مقاله
     10  
تأثير فرامين و احکام پادشاهان ايراني در توسعه و عمران عتبات عاليات
کتاب
     11  
تاريخ طلا کاري حرم هاي اهل بيت: وانگيزه آن
مقاله
     12  
باز شناخت تاريخ حله ومزارات ان
کتاب
    13  
مشاهير خاندان ايراني در عراق
کتاب
    14  
هنر و معماري ايراني در عتبات عاليات
کتاب
    15  
مدفونان ايراني در حرمهاي اهل بيت: در عراق
کتاب
    16  
نقش بقاع متبرکه در تکوين و رشد فرهنگ وآداب مردم عراق
کتاب
    17  
عتبات عاليات در سفرنامه هاي خاور شناسان
کتاب
    18  
بازشناسي کتيبه هاي تاريخي عتبات عاليات
کتاب
   19  
مشاهير معماران عتبات عاليات دوره قاجار
مقاله
   20  
بررسي قدمگاه هاي منسوب به امام رضا(ع) در عراق
مقاله
 
 
 
ب: سوريه
 1      
آشنايي با قبرستان باب الصغير
 
 2      
زنان شيعه صاحب مرقد در سوريه
مقاله
 3      
مزارات انبياء در سوريه
 
 4       
صحابه مدفون در سوريه
مقاله
 
 
 
ج: عمومی
1   
مزارها و مقام هاي منسوب به حضرت مهدي (عج) در عراق، شام، ايران
مقاله
2   
تحليل و بررسي خاستگاه ايراني و زرتشتي تشيع
کتاب
3   
بررسي نقش اصحاب پيامبراکرم(ص) و راويان ائمه و تابعين در گسترش تشيع
کتاب
4   
پيوستگي دين و سياست در سيره ائمه شيعه
کتاب
 
 
 
 1   
 
احرام از محاذات ميقات (بررسي جواز احرام از محاذات عرضي مثل جده براي جحفه يا محاذات ارتفاعي مثل احرام در هواپيما بر بالاي جحفه)
مقاله
2   
احكام اجرت در حج و عمره (بررسي صحت اجاره در موارد انكشاف بطلان عمل، اجرت كفارات و قرباني) 
كتاب
3   
احكام استطاعت بانوان در حج و عمره
مقاله
4   
احكام رمي (بررسي زمان، مكان و روش رمي، خصوصيت سنگريزه و محدوده جمرات)
كتاب
5   
 
احكام زياده و نقصان و قطع طواف (بررسي زياده يا نقصان عمدي يا سهوي و حكم تكليفي و وضعي طواف قبلي و طواف جديد)
كتاب
6   
احكام زيارتگاههاي اديان و مذاهب ديگر (بررسي لزوم حفظ قداست زيارتگاه ها يا لزوم تخريب نمادهاي اديان ديگر)
مقاله
7   
احكام سجده در فقه مقارن
مقاله
8   
احكام سعي (بررسي زمان سعي، سعي در طبقات مختلف، در مسعاي جديد، زياده، شك و قطع سعي)
كتاب
9   
احكام شك در حج و عمره
كتاب
10   
احكام طهارت بانوان در حج و عمره
كتاب
11   
احكام طهارت در طواف
كتاب
12   
احكام عذر بانوان در حج و عمره
مقاله
13   
احكام عمره مجدد (از حيث احرام، فاصله زماني، از طرف خود يا ديگري، از طرف چند نفر)
مقاله
14   
احكام فقهي تربت امام حسين ع (خوردن، هتك حرمت، استحباب همراه داشتن و سجده بر آن)
مقاله
15   
 
احكام فقهي زيارت (بررسي واجبات زيارت، محرمات آن (غلو، خرافات، وهن و...)، مستحبات و مكروهات و مسائلي مثل حكم عريضه نويسي و.... و احكام مربوط به زيارتگاهها)
كتاب
16   
احكام فقهي كعبه (بررسي احكامي از قبيل قبله بودن، حرمت هتك احترام، وجوب بناءآن در صورت تخريب و حكم ترفيع آن و...)
كتاب
17   
احكام فقهي مكه و مدينه (بررسي احكام فقهي مختص به شهرهاي مكه و مدينه)
مقاله
18   
حکم لقطه در مکه
 
19   
احكام كفارات در حج و عمره (بررسي محرمات كفاره دار و زمان و مكان پرداخت اين كفارات)
كتاب
20   
احكام مبطون و مسلوس در حج و عمره (بررسي احكام طواف و نماز و كيفيت تحصيل طهارت و حكم مبتلا به خروج ريح)
كتاب
21   
احكام معذورين در حج و عمره
كتاب
22   
احكام نيابت در حج و عمره
كتاب
23   
احكام نيت در حج و عمره (بررسي لزوم تلفظ نيت و نيت ترك محرمات و حكم برگشتن از نيت)
مقاله
24   
اركان حج و عمره
كتاب
25   
اعتقاد به صحت عمل و اثر آن در حج و عمره
مقاله
26   
آيات الاحكام حج و عمره (بررسي هر آيه در حد يك موضوع مستقل و به صورت اجتهادي)
كتاب
27   
بررسي ابعاد صحت قرائت در نماز طواف
مقاله
28   
احكام حج كودك (بررسي صحت حج كودك (مميز و غير مميز)، لزوم ختان، حكم استطاعت، احرام و روش انجام حج توسط كودك)
كتاب
29   
بررسي احكام مسجدين (بررسي احكام اختصاصي مسجدالحرام و مسجدالنبي)
كتاب
30   
بررسي حكم تزاحم نماز جماعت با طواف واجب
مقاله
31   
بررسي سندي و دلالي روايت «لا تشد الرحال» از منظر فريقين
مقاله
32   
بررسي فقهي تعظيم شعائر در باب زيارات (بررسي مصاديق و احكام تعظيم شعائر و احكام و مسائل مربوط به عزاداري)
مقاله
33   
بررسي فقهي حلق و تقصير
كتاب
34   
بررسي فقهي زيارت از منظر مذاهب اسلامي (پاسخ به شبهات فقهي وهابيت)
كتاب
35   
بررسي فقهي صدّ و احصار(بررسي مصاديق صدّ و احصار و احكام آنها)
كتاب
36   
بررسي فقهي غسل احرام (بررسي مكان و زمان)
مقاله
37   
بررسي فقهي غسل زيارت (موارد، مكان و زمان)
كتاب
38   
بررسي فقهي وقوفين (بررسي حكم وقوفين از نظر مكاني و زماني)
كتاب
39   
موالات در احكام حج و عمره (بررسي شرطيت موالات بين طواف و نماز آن)
كتاب
40   
نقش حق الناس و غصب در حج و عمره
مقاله
41   
نقش خمس و زكات در حج و عمره
مقاله
42   
پوشش مردان در فقه مقارن (بررسي حكم اضطباع و مشروعيت آن)
مقاله
43   
تعيين جغرافياي حرم و احكام آن
كتاب
44   
حج و حقوق بين الملل (بررسي كاركردهاي حج در حقوق بين الملل)
كتاب
45   
حكم اخلال در اعمال حج و عمره (بررسي حكم وضعي و تكليفي)
مقاله
46   
حكم جمع بين دو نماز از منظر مذاهب اسلامي
مقاله
47   
حكم ديه در حرم و ماههاي حرام (بررسي حقوقي بيشتر شدن ديه در اين موارد)
مقاله
48   
حكم نماز پشت به قبر معصومين (حرمت يا كراهت يا جواز نماز پشت به قبر معصوم، حكم وضعي و تكليفي، بررسي نظريه شيخيه)
مقاله
49   
حكم نماز طواف به جماعت (مشروعيت جماعت خواندن نماز طواف مطلقا يا در صورت عذر)
مقاله
50   
روزه مسافر در مدينه منوره
مقاله
51   
زيارت امام حسين(ع) و مسائل فقهي آن (بررسي فضيلت زيارت حضرت، وجوب يا استحباب، موارد شدت استحباب، فضيلت پياده روي)
مقاله
52   
شرايط قرباني در فقه مقارن (بررسي شرايط حيوان قرباني و ذابح در حج، زمان و مكان ذبح و نيابت در آن)
كتاب
53   
شرطيت پوشش زنان در صحت طواف
مقاله
54   
شروط علمي و واقعي در حج و عمره (بررسي شروط ذكري و شروط واقعي كه نادانسته نيز شرطيت دارند)
كتاب
55   
صروره و احكام آن (بررسي احكام خاص كسي كه براي اولين بار به حج مشرف ميشود، چه حج استحبابي و چه حجة الاسلام و چه حج نذري)
مقاله
56   
قواعد فقهي در باب حج و عمره (بررسي قواعد فقهي مختص به باب حج و عمره مثل كل من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام و  امثال آن)
كتاب
57   
مباني فقهي توسعه اماكن مناسك (بررسي مباني فقهي امكان توسعه اماكن مناسك حج و عمره)
كتاب
58   
محاذات زن و مرد در مسجدالحرام
مقاله
59   
محرمات احرام در فقه مقارن (بررسي مصاديق محرمات احرام)
كتاب
60   
مسئوليت مدني در سرزمين وحي و حكم متخلفان (بررسي مسئوليت هاي حقوقي مدني در حرم يا مكه يا مسجد الحرام)
كتاب
61   
مسائل و مصاديق جديد استطاعت (بررسي شرطيت استطاعت علمي و هوشياري در وجوب حج)
كتاب
62   
موارد بطلان حج و عمره (بررسي موارد بطلان حج يا عمره يا قسمتي از آن و وجوب قضاء آن و روش قضاء)
كتاب
63   
موارد تبدل حج تمتع به افراد (بررسي موارد تبدل حج تمتع به حج افراد و وظيفه شخص در مورد حجة الاسلام)
كتاب
64   
مواقيت حج و عمره (بررسي موضوعي و حكمي مواقيت پنج گانه عمره و مكان احرام حج و ادني الحل)
كتاب
65   
موضوع شناسي سنت و بدعت در حج و زيارت از منظر مذاهب اسلامي (با نقد فقهي ديدگاه وهابيت)
كتاب
66   
نذر در حج و احكام آن (بررسي مصاديق و احكام نذر در حج از قبيل احكام حج نذري، احرام با نذر و...)
كتاب
67   
نقش احكام فقهي حج و عمره در مبارزه با خشونت و تبعيض
مقاله
68   
نقش تعيين نيمه شب شرعي در اعمال حج و عمره (بررسي روش تعيين نيمه شب و اثر آن بر وقوف در مشعر و منا)
مقاله
69   
نماز استداره اي در مسجدالحرام
مقاله
70   
واجبات احرام در فقه مقارن
كتاب
71   
استظلال و احکام مترتب بر آن
كتاب
72   
حکم طواف در طبقات مسجدالحرام
كتاب
73   
بررسي فقهي عمره کودک
كتاب
74   
حکم احرام از جده
مقاله
75   
بررسي فقهي نماز طواف خلف مقام و طبقات مسجدالحرام
كتاب
76   
بررسي فقهي اقتدا به اهل‌سنت در جماعتي که آيه سجده‌دار خوانده مي‌شود
مقاله
77   
حکم خمس سپرده‌هاي حج و عمره
كتاب
78   
بررسي فقهي، اعتبار حکم حاکم اهل‌سنت در ثبوت اول ماه نسبت به مناسک حج و عمره
كتاب
79   
بررسي فقهي تثليث قرباني در حج
كتاب
80   
بررسي فقهي حکم لباس دوخته در احرام
مقاله
81   
حکم فقهي خروج از مکه بين عمره تمتع و حج
مقاله
82   
تقيه مداراتي و آثار فقهي آن
كتاب
83   
احکام فقهي معذورين از ادامه مناسک
كتاب
84   
موارد وجوب کفاره در تروک احرام
كتاب
85   
احکام فقهي انجام قرباني و حلق و تقصير توسط غير شيعه
كتاب
86   
اجزاء حج صبي مميز از حجة الاسلام
كتاب
87   
مشروعيت عبادات صبي
كتاب
88   
لقطه حرم و احکام فقهي آن
مقاله
89   
وظيفه بانوان معذور درخصوص طواف و نماز در ضيق وقت
كتاب
90   
اخلال به ترتيب بين اعمال روز عيد و احکام فقهي آن
كتاب
91   
احکام فقهي معذورين در قرائت نماز طواف
مقاله
92   
وجوب و عدم وجوب عمره مفرده بر مستطيع
مقاله
93   
استظلال در مکه جديد و حکم فقهي آن
مقاله
94   
وقوفين و احکام فقهي آن
كتاب
95   
بيتوته در منا و حدود فقهي آن
كتاب
96   
موارد تقديم اعمال حج بر وقوفين
كتاب
97   
موضوع‌شناسي حدود حرم مکي
كتاب
98   
موضوع‌شناسي حدود قديم و جديد مکه مکرمه
كتاب
99   
موضوع‌شناسي مشاعر مقدسه، منا، مشعر، عرفات
كتاب
100   
موضوع‌شناسي مسعاي جديد
كتاب
101   
موضوع‌شناسي مواقيت و محاذات آنها و مفهوم محاذات
كتاب
102   
تعيين موقعيت مسلخ و ذبح بيرون منا
كتاب
103   
نقش اماکن در احکام فقهي و اعمال عبادي (بررسي مصاديق مثل فاصله مدينه تا ذي حْسْب و...)
كتاب
 
 
 
 
1
جایگاه عقل از منظر مسلمانان و وهابیان
خداوند متعال به انسان دو حجت عنایت کرده است، عقل که حجت باطنی است، و  پیامبران (وحی)  که حجت ظاهری‌اند. وجود این دو در رساندن انسان به کمال مطلوب مکمل یکدیگرند. آیا عقل میزان و معیار شریعت است و یا مصباح آن و یا تنها نقش مفتاح را برای شریعت ایفا می‌کند؟ این سؤالی است که سزاوار است از منظر مذاهب اسلامی و وهابیت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 
 پایان نامه
2
اهل بیت (ع) از منظر مسلمانان و وهابیان
از جمله مسائل مهم در باره اهل بیت (ع)، مقام عصمت، مقام خلافت، وجوب محبت، حجیت قول وفعل، و استحباب زیارت آنهاست. جا دارد هر یک از موارد یاد شده در فصلی مستقل و به شیوه تطبیقی از منظر مسلمانان و وهابیان مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت دیدگاه ها مشخص، و دیدگاه صحیح تبیین گردد.
ست که سزاوار است از منظر مذاهب اسلامی و وهابیت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 
 پایان نامه
3
بررسی و تحلیل شبهات وهابیت بر دلالت آیه تطهیر
بررسی این که اولا: آیا آیه شریفه دلالت بر عصمت اهل بیت (ع) می نماید یا نه، و اگر دلالت دارد گستره آن چقدر است؟ آیا عصمت از گناهان را اثبات می کند و یا عصمت از سهو، خطا و نیسان را نیز شامل می شود؟
و ثانیا: مصادیق اهل بیت در آیه چه کسانی‌اند؟ و ثالثا:  شبهاتی که در این مورد مطرح شده است، کدامند و پاسخ آنها چیست؟ از جمله مباحثی است که با جمع آوری نقطه نظرات و تحلیل آنها برگ زرین دیگری از حقانیت اهل بیت (ع) در معرض دید جامعه بشری قرار می گیرد.
 مقاله
4
اراده الهی از منظر فریقین و وهابیت 
متکلمین در این که خدای متعال مرید است و این که صفت اراده یکی از صفات كماليه خداوند متعال است، اتفاق نظر دارند. اما در بیان ماهیت اراده انظار مختلف است. زیرا قدر مسلم آن است که اراده خدای متعال با اراده در انسان یکسان نیست زیرا  اراده در انسان متوقف بر بعضی مقدمات و نتیجه یک سری فعل و انفعالات است، و این مستلزم نقص است، و حال آن که خدای متعال از هر نقص منزه است. حال در باره اراده الهی مباحث مختلفی مطرح است، این که : اراده طبق مسلكهاى مختلف چگونه تفسیر می شود؟، دلائل اثبات صفت اراده براى خداوند کدام است؟و بيان اينكه آيا اراده خدای متعال حادث است يا قديم؟ عين ذات است يا زائد بر ذات؟، مطلق است یا مقید، و در صورت مطلق بودن جایگاه  اراده و اختیار انسان چگونه است؟
 پایان نامه
5
نقد شبهات وهابیت بر اراده الهی از منظر تشییع
اگر چه همه متكلمين اسلامى در اينكه خداوند متعال مريد است اتفاق نظر دارند، اما در بيان ماهيت اراده خداوند اختلاف داشته و دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند. در این رساله ابتدا دیدگاه متکلمین شیعه تبیین، و سپس به شبهاتی که از طرف وهابیون مطرح شده است پاسخ داده می شود. فصل بندی رساله بر اساس شبهات مطرح شده است.
فصل اول: دیدگاه رسمی شیعه؛ فصل دوم: دیدگاه گروه ها‌ی منسوب به شیعه؛ فصل سوم: حادث یا قدیم بودن اراده؛ فصل چهارم: عمومیت یا محدویت اراده؛ فصل پنجم: رابطه اراده و امر و نهی الهی؛ فصل ششم: امکان تخلف اراده از مراد؛ فصل هفتم اراده الهی و اراده شیطان و کفار 
 پایان نامه
6
ایمان و جمع آن با فسق از منظر امامیه 
طرح شبهه: برخی از متکلمین امامیه از قبیل خواجه نصیر الدین طوسی گفته‌اند: منافاتی بین ایمان و فسق نیست بلکه جمع بین این دو ممکن است، با این که فسق خروج از اطاعت خدا است، حال خروج از اطاعت خدا چگونه با ایمان به او قابل جمع است؟ بیون مطرح شده است پاسخ داده می شود. فصل بندی رساله بر اساس شبهات مطرح شده است.
 مقاله علمی-پژوهشی
7
رابطه ایمان با لعن مرتکب کبیره از منظر امامیه
طرح شبهه: امامیه بر اساس مبنای خود نباید مؤمنیین را لعن نماید، زیرا از طرفی خدای متعال به استغفار برای مؤمنین امر فرموده است: « واستغفر لذنبک و للمؤمنین»،  ( محمد؛ 19)، و از طرفی بر اساس قواعد امامیه که می گوید امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، پس ایمان مانع لعن است، بنابراین لعن مؤمن جائز نیست اگرچه باغی و مرتکب کبیره باشد، زیرا به اتفاق شیعه و سنی مرتکب کبیره و باغی مؤمن است. و آیه: « و ان طائفتان من المؤمنیین اقتتلوا ...»، ( حجرات؛ 9) نیز دلیل بر این مطلب است. در این صورت لعن‌های شیعه چگونه توجیه می شود؟ 
 مقاله علمی-پژوهشی
8
ادله مشروعیت ایمان به ائمه (ع)، با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت
طرح بحث: امامیه ایمان داشتن به دوازده امام خود را در مسمای ایمان دخیل می‌داند- اشعری این عقیده را به جمهور امامیه نسبت داده است-  بلکه آن را عین ایمان می داند، و در منابع روایی امامیه نیز احادیثی برای اثبات این مطلب آمده است.
علامه حلی (ره) با تمسک به همین روایات گفته است: امامت دوازده امام یکی از ارکان ایمان است که به سبب آن انسان استحقاق بهشت را یافته و از غضب خدای رحمان در امان می ماند.( منهاج الکرامة ص 1).
محمد جواد عاملی صاحب (مفتاح الکرامة ج 2، ص 80) نیز گفته است: ایمان در نزد ما با اعتراف به امامت دوازده امام تحقق می‌یابد. و ...
1. این اعتقاد - که ایمان به دوازده امام (ع) از ارکان ایمان بلکه اصل ایمان است- از دلائل واضح بر بطلان مذهب امامیه است. زیرا آنان چیزی را که خدا اجازه نداده است و در قرآن و سنت نیامده را جزء دین شمرده اند.
2. باور شیعه به این که امامت مهم ترین مسأله ی دین است، به اعتقاد ابن تیمیه کفر است، زیرا بر اساس آموزه‌های بدیهی دین، ایمان به خدا و پیامبر مهم‌تر از مسأله‌‌ی امامت است.
 مقاله علمی-پژوهشی
9
اتهام مرجئی بودن امامیه و پاسخ آن
طرح بحث: اگر ایمان در نزد امامیه، اقرار به دوازده امام باشد - و نه لزوم عمل - بنابراین معرفت ائمه برای صدق ایمان و بهشتی شدن آنان کافی است، و این همان مذهب مرجئه است. 
تفاوت امامیه با مرجئه در این است که مرجئه می گفتند: ایمان همان معرفت به خداست، اما امامیه می گوید: ایمان معرفت یا محبت به ائمه است نه چیز بیشتر.
صاحب کافی بابی منعقد کرده است به نام: " ان الایمان لا یضر معه سیئة و الکفر لا ینفع معه حسنة "، و در آن شش روایت آورده است، از جمله روایت: " الایمان لا یضر معه عمل "  را از امام صادق (ع)  نقل کرده است.
منظور از ایمان به حسب اصطلاح امامیه محبت یا معرفت ائمه است.
ابن تیمیه گفته است: اکثر شیعه معتقدند محبت به علی (ع) حسنه‌ای است که با بودن آن هیچ سیئه‌ای به انسان ضرر نمی‌رساند.
 مقاله 
10
الزامات وهابیت بر قائلین به لزوم محبت اهل بیت (ع) 
گستره اثر بخشی محبت اهل بیت (ع)، (با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت)
طرح بحث: بر طبق ادله اربعه محبت نسبت به اهل بیت (ع) یکی از وظائف مهم همه مسلمانان بشمار می رود. و در پرتو این محبت برکات فراوانی نیز عائد انسان می شود. اما این که دائره اثر بخشی محبت به چه میزان است، در مکتب شیعه به خوبی تبیین شده است. ولی با این وجود وهابیت با برداشت های  نادرست از روایات محبت به خیال خود الزاماتی بر عهده شیعه نهاده است. از جمله آنها موارد زیر است:   
1) اعتقاد به لزوم امامت معصوم که بر اساس قاعده ی لطف آن را اثبات می کنند با این اعتقاد که محبت علی (ع) جبران کننده گناهان است در تناقض است.
امامیه در باره آثار محبت علی (ع) در منابع خود مانند بحار الانوار، تفسیر عیاشی وعلل الشرایع، ابواب مختلفی با عناوین ... با دهها روایت آورده اند.
صاحب کافی بابی منعقد کرده است به نام: " ان الایمان لا یضر معه سیئة و الکفر لا ینفع معه حسنة "، و در آن شش روایت آورده است، از جمله روایت: " الایمان لا یضر معه عمل "  را از امام صادق (ع)  نقل کرده است.
منظور از ایمان به حسب اصطلاح امامیه محبت یا معرفت ائمه است.
2) بنابراین که محبت علی (ع) کافی باشد، پس ایمان به خدا و پیامبر (ص) و جمیع عقائد و وظائف دینی ساقط است.
3) اگر روایات محبت علی (ع) صحیح باشد مستلزم این است که بگوئیم قرآن برای هدایت نازل نشده،  بلکه برای گمراهی مردم است، زیرا در قرآن در باره ی محبت علی (ع) تذکری داده نشده است.
4) روایات محبت علی (ع) مخالف با آیات قرآن است. مانندآیه: «من یعمل سوء یجز به» ( نساء 123)،  و آیه «و من یعمل مثقال ذرة شرا یره» ( زلزلة 8).
5) روایات محبت مخالف با اصول اعتقادی امامیه است، زیرا وقتی رافضی مرتکب کبیره شود و خداوند او را عقاب نکند، مستلزم ترک واجب از ناحیه ی خدای متعال است، در حالی که امامیه ترک واجب را قبیح می داند.
6) روایات محبت با سائر روایات ائمه در تناقض است. زیرا از (امام) علی (ع)، (امام) سجاد (ع) و سائر ائمه (ع) در روایات صحیح نقل شده است که  هنگام دعا حالت گریه و استعاذه از عذاب الهی داشتند. وقتی این بزرگواران این گونه باشند چگونه رواست دیگران به محبت آنان مغرور شده و از عمل دست بردارند.؟
7) لازمه قول امامیه که می گویند جز مبغض علی (ع) به جهنم نمی رود این است که امثال فرعون، هامان و قارون به جهنم نروند زیرا آنان نسبت به علی (ع) بغضی نداشتند، بلکه اصلا او را نمی شناختند. در حالی که این قول قطعا باطل است.
8) خوار شمردن شرائع و جرأت نمودن بر حدود الهی از آثار و پی آمد های منفی اعتقاد به اثر بخشی محبت علی (ع) است  که در جوامع شیعی وجود دارد. 
 پایان نامه
11
ثواب آخرت بر اساس ایمان نه اسلام 
طرح شبهه: امامیه می گوید ثواب در آخرت بر اساس اسلام نیست بلکه براساس ایمان است، و صاحب کافی بابی گشوده است به این عنوان: " أن الاسلام یحقن به الدم و أن الثواب علی الایمان".
 مقاله
12
ایمان به ملائکه در اندیشه امامیه با رویکرد پاسخ  به شبهات وهابیت 
طرح شبهه: با این که ایمان به ملائکه یکی از ارکان ایمان است، اما امامیه ملائکه را مخلوق از نور ائمه، خدمت گزاران و موالیان و تسبیح کنندگان ائمه، طواف کنندگان و گریه کنندگان بر قبور ائمه (ع) و حیات آنان مشروط بر خواست ائمه دانسته و احادیث فراوانی در این باره به ائمه نسبت می دهند، گویا آنان ملائکه ائمه هستند نه ملائکه خدا ی متعال. و این مخالف قرآن است زیرا از جبرئیل تعبیر به رسول کریم شده است
 مقاله
13
امامیه و ایمان به کتب آسمانی با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت
طرح شبهه: 1) شیعه می گوید چندین کتاب آسمانی پس از قرآن مجید بر ائمه نازل شده است، ( مانند مصحف و لوح حضرت فاطمه (س) و دوازده صحیفه آسمانی) و این در واقع ادعای نبوت برای امامان خود است.
قرآن، سنت و اجماع مخالف ادعای نزول کتاب آسمانی برائمه است، چون اگر چنین چیزی صحت داشت قرآن و سنت به آن خبر می داد.
روایاتی از ائمه موجود است که در تناقض با ادعای نزول کتاب آسمانی برائمه است. روایاتی که در کافی، بحارالانوار، علل الشرایع و مفتاح الکتب الاربعه آمده است.
شیعه با این ادعا نشان می دهد که مبتلا به افرادی است که وضع کتاب جعلی را به خدا و وضع احادیث جعلی را به رسول خدا نسبت می دهد.
2) شیعه معتقد است قبل از رحلت پیامبر (ص) کتابی براو نازل شد که خلیفه و امام بعد از او مشخص شده بود، حضرت (ص) آن کتاب را به علی (ع) و او به حسن (ع) و.... تا حضرت مهدی (عج) داد تا طبق آن به وظیفه خود عمل کنند.
3) شیعه ادعا می کند تمام کتاب‌های آسمانی پیشین نزد امامان است، و همه آن کتب در جفر و در یک پوست گوسفند است. 
4) شیعه مدعی است که تورات و انجیل تحریف نشده است، در حالی که نظر قرآن برخلاف آن است. 
 کتاب
14
شیعه و ایمان به پیامبران 
طرح شبهه: شیعه معتقد است همه پیامبران (ع) ولایت علی (ع) را پذیرفته‌اند، و برخی از آنان (مانند حضرت یونس) به خاطر این که ولایت حضرت علی را نپذیرفتند کیفر شدند. 
 مقاله
15
غلو نسبت به ائمه (امامان شیعه هم‌ردیف ملائکه مقرّب
طرح شبهه: علامه مجلسی (ره) بابی گشوده و در آن ائمه را مصداق اوصافی معرفی کرده است که خدای متعال آن اوصاف را به ملائکه مقرب خود نسبت داده است. " باب انهم علیهم السلام الصافون و المسبحون و صاحب المقام المعلوم و حملة عرش الرحمن و انهم السفرة الکرام البررة" ،( بحارالانوارج 24، ص 87) 
 مقاله
16
رابطه بداء و علم و اراده الهی
الف: رابطه بداء و علم و اراده:
بداء یکی از معتقدات امامیه است. در باره حقیقت بداء هر چند آثار فراوانی تدوین شده است، اما با توجه به این که وهابیت شبهاتی را در این باره پراکنده است و از طرفی آثار چندانی نیز در پاسخ  به آنها به چشم نمی خورد. از این روی به نظر رسید یکی از وظائف مهم در زمان کنونی نقد و بررسی این قبیل شبهات و پاسخ متقن به آنهاست.
یکی از شبهات این که اعتقاد به بداء، مستلزم  به چالش کشیده شدن صفات خدای متعال است. زیر شاخه های این شبهه موارد زیر است:
1) بداء مستلزم جهل وعلم جدید خداوند
عقیده به بداء مستلزم جهل و علم جدید برای خداوند سبحان  است. مانند قضيه ذبح حضرت اسماعيل(عليه السلام).
2) بداء و مشيّت ازلى الهی
چگونه مسأله بداء با مشیت و اراده ازلی خدای متعال قابل جمع است؟ 
ب: بداء و ضرورت علّی اشیاء 
 مقاله
17
بداء در قرآن و روایاتاز منظر امامیه و وهابیت 
طرح بحث: بداء یکی از معتقدات امامیه است. در باره حقیقت بداء هر چند آثار فراوانی تدوین شده است، اما با توجه به این که وهابیت شبهاتی را در این باره پراکنده است و از طرفی آثار چندانی نیز در پاسخ  به آنها به چشم نمی خورد. از این روی به نظر رسید یکی از وظائف مهم در زمان کنونی نقد و بررسی این قبیل شبهات و پاسخ متقن به آنهاست.
یکی از شبهات این که اولا: قرآن مخالف قول شیعه در مسأله بداء است. و آیه شریفه: «یمحو الله ما یشاء و ... » مقصود شیعه در قول به بداء را اثبات نمی کند.
ثانیا: شیعه واضع روایات منسوب به اهل بیت (ع) پیرامون بداء است. زیرا روایاتی در کتب امامیه است که ناقض قول بداء است، و ثالثا: تأویل شیخ طوسی و کاشف الغطاء برخلاف روایات شیعه در باره بداء است.
 مقاله
18
بداء و علم امام 
طرح بحث: بداء یکی از معتقدات امامیه است. در باره حقیقت بداء هر چند آثار فراوانی تدوین شده است، اما با توجه به این که وهابیت شبهاتی را در این باره پراکنده است و  از طرفی آثار چندانی نیز در پاسخ  به آنها به چشم نمی خورد. از این روی به نظر رسید یکی از وظائف مهم در زمان کنونی نقد و بررسی این قبیل شبهات و پاسخ متقن به آنهاست.
یکی از شبهات در این رابطه این است که مسأله بداء چگونه با علم امام قابل جمع است؟ و زیر شاخه های این شبهه این موارد است:
1) علمای شیعه به پیروان خود می گفتند چون احتمال بداء می رود،  ائمه (ع) خبرهای غیبی خود در باره آینده را برای شیعیان بیان نمی کنند.
2) علمای شیعه  مدعی اند ائمه خبرهای غیبی پیرامون آجال، ارزاق، بلایا و ... را برای شیعیان بیان می کردند، اما آن را مشروط به عدم بداء می نمودند. 
 مقاله
19
وهابیان و مسأله بداء 
طرح بحث: بداء یکی از معتقدات امامیه است. در باره حقیقت بداء هر چند آثار فراوانی تدوین شده است، اما با توجه به این که وهابیت شبهاتی را در این باره پراکنده است و از طرفی آثار چندانی نیز در پاسخ  به آنها به چشم نمی خورد. از این روی به نظر رسید یکی از وظائف مهم در زمان کنونی نقد و بررسی این قبیل شبهات و پاسخ متقن به آنهاست.
بخشی از شبهات و ادعاهای وهابیان در اینجا تحت چهار عنوان کلی که هر کدام دارای چند زیر شاخه است، بیان می شود:
الف: دیدگاه اهل سنت نسبت به بداء
1) روایات بداء در مرویات اهل سنت حمل بر مجاز شده است.
2) زیاد شدن عمر بخاطر صله رحم علی رغم ادعای شیعه از مصادیق بداء محسوب نشده است.
 3) عبدالقاهر بغدادی  بر شیعه به این جهت که نسخ را از قبیل بداء می داند، اعتراض کرده است
  4) واژه ی بداء در لغت عرب متضمن معنای باطل است، پس چگونه ممکن است جایگاه رفیع مورد ادعائی شیعه را داشته باشد؟
ب: انگیزه شیعه در گرایش به بداء
1)  اعتقاد به بداء برای توجیه پیشگوئی های خلاف واقع امامان شیعه است.
2) اعتقاد به بداء توجیه پیشگوئی های خلاف واقع علمای شیعه به وعده حکومت امام مهدی(ع) است.
3) مخالفت با اهل سنت انگیزه شیعه برای قول به بداء است.
ج: پی‌آمدها‌ی منفی اعتقاد به بداء
1) اعتقاد به بداء موجب ریزش پیروان مکتب شیعه شده است، مانند سلیمان جریر که خدعه علمای شیعه برایش روشن شد و لذا مذهب امامیه را کنار گذاشت.
2) اعتقاد به بداء موجب کفر است.
3) اعتقاد به بداء موجب تکذیب بسیاری از آیات قرآن است از قبیل: ....
4) عقیده به بداء سبب غلو شیعه در باره امامان خود شده است.
5) شیعه با پذیرفتن بداء، مبتلاء به تناقض، اختلاف و دروغ  گردیده است.
د: اختلاف نظر علمای شیعه در مسأله بداء
خواجه نصیر الدین طوسی (ره) شیعه را از قول به بداء تبرئه کرده، و روایت در باره بداء را خبر واحد دانسته است.
ابن بابویه قمی (ره) در صدد توجیه احادیث بداء برآمده است، اما در این توجیه دچار اضطراب و سردرگمی شده است.
شیخ طوسی و محمد حسین کاشف الغطا از تعریفی که مشهور از بداء کرده اند عذر خواهی نموده‌اند و از طرفی تأویل آنان از بداء برخلاف روایات شیعه در این  باره است. 
 پایان نامه
20
تأویل صفات خبری در اندیشه وهابیت
صفات خبریه خدای متعال به آن دسته از صفات الهی اطلاق می‌شود که مستندی جز نقل ندارند. اما از آنجا که این گونه صفات معنای حقیقی آنها کمال وجودی برای ذات محسوب نمی‌شود و علاوه برآن معنای حقیقی این گونه صفات ملازم با جسمانیت است، سلف و خلف بر تأویل صفات یاد شده اتفاق نظر دارند، اما برخی ظاهرگرایان از جمله وهابیت از سویی خود را ملتزم به معنای ظاهری صفات خبریه دانسته و از سویی سایر مسلمانان را آماج اتهامات ناروا و شبهات نادرست قرار داده‌اند. از جمله شبهات آنان این است که قول به تأویل موجب پی‌آمدها‌ی منفی فراوانی است، از این قبیل:
1) تأویل کننده آیات، کافر و از دین خارج است.
تأویل بردن آیه « کل شی ء هالک الا وجهه»  به "... کل شی ء هالک الا دینه  ..."   تعطیل صفات و موجب کفر است.
 طبرسی (ره) به جهت این که  حدیث:" ... کل شی ء هالک الا دینه  ..."  را به  امیر المؤمنین (ع)  نسبت داده جاهل، زندیق و .... است.
2) تأویل افتراء بر خدای متعال است.
 3) تأویل متهم نمودن شارع مقدس در کتمان حق و عدم خیرخواهی او است.
4) تأویل تحریف قرآن است.
5) لازمه قول به تأویل این است که خدای متعال کتابی فرستاده باشد که ظاهر الفاظ آن دعوت کننده به تشبیه و تجسیم و گمراهی است. 
6) کفر و الحاد شیعه از مؤوله معتزله شدیدتر است، چون شیعه با تأویل آیات صفات به جنگ با کتاب خدا رفته است.
7) قول به تأویل در تناقض با ایمان به رسول اکرم (ص) و احادیث اوست.
8) تأویل مخالفت با اجماع اهل علم است.
9) تأویل مخالف سیره سلف است.
10) لازمه درست بودن تأویل نسبت جهل یا کتمان دادن به سلف است،  در حالی که سلف خیر القرون و افضل امت اند.
11) قائلین به تأویل دچار تناقض‌گوئی و نداشتن ضابطه‌اند.
12) تأویل ریشه فساد دین و دنیا وکلید هر شر و فتنه ای است.
13) تأویل ریشه هر بدعتی در اسلام است.
14) تأویل ریشه در یهود یت و نصرانیت دارد.
15) احادیث اهل بیت (ع) مخالف تأویل است.
صفات خبریه خدای متعال به آن دسته از صفات الهی اطلاق می‌شود که مستندی جز نقل ندارند. اما از آنجا که این گونه صفات معنای حقیقی آنها کمال وجودی برای ذات محسوب نمی‌شود و علاوه برآن معنای حقیقی این گونه صفات ملازم با جسمانیت است، سلف و خلف بر تأویل صفات یاد شده اتفاق نظر دارند، اما برخی ظاهرگرایان از جمله وهابیت از سویی خود را ملتزم به معنای ظاهری صفات خبریه دانسته و از سویی سایر مسلمانان را آماج اتهامات ناروا و شبهات نادرست قرار داده‌اند.
از جمله شبهات وهابیان در مسأله تأویل،  دلائلی است که به خیال خود در بطلان آن مطرح کرده اند، از قبیل این که:
1) علت بطلان تأویل این است که یقینی و جزمی نیست.
2) علت بطلان تأویل این است که: اگر خطاب از موضوع‏له خود خارج‏شود لغو و بیهوده است.
3)  امری ظنی و بی ارزش است
4) قرآن کتابی جامع است و از عقل بی نیاز است.
5) چون عقل خطاپذیر و غیر قابل اعتماد است تأویل باطل است.
6) تبیین آیات قرآن برعهده ی پیامبر است، و نه دیگران.
7) درخواست فهم تأویل آیه از مخاطب، تکلیف بما لایطاق است، زیرا تأویل حمل آیه برخلاف ظاهر است و این درخواست با کلام الهی که می فرماید:  قرآن با عبارات و بیان آسان و قابل فهم نازل شده است در تناقض است.
8) الفاظ تنها راه برای بیان مافی الضمیر است، و حال آن که تأویل حمل کلام بر خلاف مدلول لفظ است، پس لازمه ی قول به تأویل این است که کلام لغو و بیهوده باشد و مقصود متکلم تأمین  نشود. 
9) فائده ی خطاب افهام است وافهام متوقف بر حسن بیان متکلم و تمکن سامع در فهم است، در حالی که با تأویل هر دو رکن مفقود است.
10) اصحاب تأویل مستندی جز الهام، دروغ و بی پروائی ندارند. 
 پایان نامه
21
اتهامات وهابیت نسبت به قرآن و سنت در مسأله تجسیم ، اتهامات وهابیت نسبت به اهل بیت (ع) و صحابه در مساله تجسیم 
گـروهى از مسلمانان خدا را داراى جسمى همانند انسان، كه داراى دست و پا، صورت و مانند آن است، پـنـداشـتـه و او را داراى صـفـات انـسـانـى مـى دانـنـد كـه حـتـى قابل دیدن، لمس شدن، و رؤیت است. آنان خدا را داراى مكان و جهت دانسته و معتقدند در معرض حالات متفاوت است.
این گروه از اهل اسلام که عصر حاضر در چهره وهابیت خود را نشان داده‌اند قرآن، سنت، اهل بیت (ع) و صحابه را با اتهامات واهی مورد اهانت قرار می‌دهند، در اینجا به برخی از اتهامات آنان اشاره می شود:
1) در قرآن و سنت پیرامون جسم بودن خدای متعال نفیا و اثباتا اصلا سخنی به میان نیامده است.
2) هیچ یک از صحابه و تابعین پیرامون جسم بودن یا نبودن خدای متعال سخنی نگفته اند . 3. اهل بیت ( ع) و تجسیم
3) اهل بیت پیامبر (ع) در زمینه جسمیت خدای متعال نفیا و اثباتا سخنی نگفته اند.
صاحب کافی بابی منعقد کرده است به عنوان: " نهی از توصیف خدای متعال به اوصافی که خود نفرموده است"، و دوازده حدیث در آن باب آوره است.
گـروهى از مسلمانان خدا را داراى جسمى همانند انسان، كه داراى دست و پا، صورت و مانند آن است، پـنـداشـتـه و او را داراى صـفـات انـسـانـى مـى دانـنـد كـه حـتـى قابل دیدن، لمس شدن، و رؤیت است. آنان خدا را داراى مكان و جهت دانسته و معتقدند در معرض حالات متفاوت است.
این گروه از اهل اسلام که عصر حاضر در چهره وهابیت خود را نشان داده‌اند اتهاماتی واهی متوجه اهل بیت (ع) نموده‌اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:
1) روایاتی از اهل بیت (ع) در منابع شیعه آمده است که حد وسط بین غلو متقدمین شیعه در اثبات صفات و تشبیه و غلو متأخرین شیعه در تعطیل صفات است.
2) وجود روایات تجسیم و تعطیل در منابع شیعه نشان می دهد که این روایات متأثر از مراحل مختلف معتقدات شیعه بوده اند.مرحله ای که شیعه اهل تجسیم بود وسپس در قرن سوم با تأثیر پذیری از معتزله به تعطیل گرایش یافت.
3) منهج فکری غلو (تجسیم) در اثبات صفات عارض بر دیدگاه حق یعنی اثبات  خالی از غلو (جریان تنزیه) که علماء از اهل بیت مروج آن بودند گردید، و این دو جریان در شیعه با هم به نزاع پرداخت. در روایات شیعه به این نزاع اشاره شده است.
4) در کتاب اختصاص مفید (ره) آمده است: " ... فسمعنا مثل صریر الزجل، فقیل یارسول الله ما هذا؟ قال: ان الله یناجی علیا رضی الله عنه"، عبارت "مثل صریر الزجل"  تجسیم و تمثیل صریح است
5) نزد شیعه روایاتی است که نزول الهی به آسمان دنیا را اثبات می کند. این روایات را مجلسی در بحارالانوار از کتاب توحید صدوق نقل کرده است. اگر چه ناشر و محقق کتاب کلمه  (امر)  به آن اضافه کرده است که معنا را تغییر داده است، اما توجه نکرده که ادامه حدیث اضافه بودن آن را برملا می کند. این روایات در تفسیر قمی - که اصل تفاسیر شیعه هست –  نیز موجود است.
6) در اصول کافی آمده است که ابراهیم بن محمد خزاز و محمد بن حسین به امام رضا (ع) عرض کردند که  هشام بن سالم و صاحب الطاق و میثمی قائل به جسم بودن خدای متعال هستند، حضرت از این سخن متعجب شد و به سجده افتاد و .... 
 پایان نامه
22
شیعه و مسأله تجسیم با رویکرد پاسخ به ادعای وهابیت 
گـروهى از مسلمانان خدا را داراى جسمى همانند انسان، كه داراى دست و پا، صورت و مانند آن است، پـنـداشـتـه و او را داراى صـفـات انـسـانـى مـى دانـنـد كـه حـتـى قابل دیدن، لمس شدن، و رؤیت است. آنان خدا را داراى مكان و جهت دانسته و معتقدند در معرض حالات متفاوت است.
این گروه از اهل اسلام که عصر حاضر در چهره وهابیت خود را نشان داده‌اند اتهاماتی واهی به شیعه نسبت داده‌اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:
1) اولین کسانی که در باره جسم بودن خدا سخن گفتند گروهی از رافضه بودند.
 روافض اولین کسانی بودند که بدعت تجسیم را رواج دادند.
در طوائف مختلف مسلمین شنیع تر از شیعه در قول به تمثیل و ....  یافت نمی شود.
شیعه بر خدای متعال جسمیت را اطلاق کرده و او را دارای ابعاد ثلاثه می داند.
گروهی دیگر از روافض می پندارند خدای متعال به صورت انسان است.
در اصول کافی آمده است که در سال 255 ق شیعیان در یک سرگردانی و حیرت عجیب فرو رفته و غرق در اختلاف در مسأله تجسیم بودند و لذا به امام حسن عسکری نامه نوشتند و ....
خود شیعیان مانند نوبختی نیز اهل تجسیم بودن گروه هائی از روافض را اعتراف کرده اند.
2) گرایش بزرگان شیعه به تجسیم
هشام بن حکم و اصحاب او معتقد بودند خدای متعال جسم داشته، و دارای طول و عرض و عمق است. او اول کسی بود در اسلام که معتقد به جسمیت خدا شد. سخنانی در غلو تجسیم  او نقل شده است که با شنیدن آن پوست بدن مؤمنین مقشعر می شود.
هشام بن سالم و اصحاب او می پندارند خدای متعال به صورت انسان بوده و او نوری درخشنده و ساطع است. و مانند انسان، دارای حواس پنج گانه است. و هفت وجب به وجب دست خود  است.
اکثر متقدمین امامیه از قبیل هشام بن حکم، هشام بن سالم، یونس بن عبدالرحمن قمی، زرارة بن اعین، أبی مالک حضرمی، ابو جعفر احول و علی بن میثم مجسمه بودند.
نسبت تجسیم هشام و پیروان او از ناحیه اصحاب فرق و مذاهب - با وجود اختلاف دیدگاهشان - به حد استفاضه رسیده است، لذا نمی شود گفت که این نسبت ها دروغ است.
بزرگان امامیه از این شخصیت های مذکور دفاع کرده و به توجیه سخنان آنان پرداخته اند.
این که علامه حلی (ره) جسم بودن خدای متعال را نفی کرده است، اگر منظورش نفی آن چیزی است که روز قیامت مشاهده می شود و یا هنگام دعا با دست به او اشاره می شود، دلیلی بر نفی آن نیست.
3) اولین کسی که مجسمه بودن رافضه را مطرح کرد ابن تیمیه بود.
قبل از ابن تیمیه، اشعری در مقالات الاسلامیین تجسیم متقدمین رافضه را متذکر شده بود، الا این که گفته بود قومی از متأخرین آنان به تعطیل عدول کردند
4) ائمه اهل سنت از اطلاق لفظ جسم بر خدا نفیا و اثباتا اجتناب می کردند.
این که علامه حلی به اهل سنت نسبت تجسیم داده است از هیچیک از معروفین اهل سنت چنین اعتقادی نقل نشده است، نه از پیشوایان آنان و نه از اهل حدیث و نه از اصحاب رأی. 
 پایان نامه
23
تعطیل صفات در کلام اهل بیت (ع)
واژه تعطیل اصطلاحی است که در کلام، فلسفه و عرفان اسلامی کاربرد دارد. تعطیل در لغت از دست دادن کار، زیور و زینت، و یا فروگذاشتن و متوقف کردن کار است، و در اصطلاح علم کلام به ‌طور عام در مقابل اسلام و توحید، و‌ به ‌طور خاص در مقابل تشبیه به کار رفته است. و منظور از آن تعطیل نمودن ذات خداوند سبحان از صفات ذاتیه است.
نقش اهل بیت پیامبر (ع) در پاسداری از اصل بنیادین توحید اسماء و صفات، و پرهیز دادن مسلمانان ازگرایشات مختلف در این زمینه برمحققان عرصه دین پژوهی پوشیده نیست. با این وجود وهابیت بخاطر درک نادرست از روایات اهل بیت نسبت‌های ناروا و ضد و نقیضی مطرح کرده اند، ادعا‌هائی نظیر این موارد:
1) معرفی خدا با صفات سلبی
مجموعه ای از روایات شیعه خدا را با صفات سلبی معرفی کرده است در حالی که این گونه معرفی مستلزم نفی صفات حق تعالی است.
ابن بابویه بیش از 70 روایت آورده است که می گوید: " انه تعالی لا یوصف بزمان و لا مکان و لا کیفیة، و لا حرکة و...".( توحید صدوق، ص 57).
2) استفاضه روایات در اثبات صفات
روایات از امیر المؤمنین علی (ع) و ائمه اهل البیت (ع) بر اثبات صفات خدای متعال در حد مستفیض است.
3) روایات حد وسط بین غلو در اثبات و نفی صفات
روایاتی از اهل بیت (ع) در منابع شیعه آمده است که حد وسط بین غلو متقدمین شیعه در اثبات صفات و غلو متأخرین شیعه در تعطیل صفات است.
4) توقف در توصیف خدای متعال
صاحب کافی بابی منعقد کرده است به عنوان: " نهی از توصیف خدای متعال به اوصافی که خود نفرموده است"، و دوازده حدیث در آن باب آوره است.
شیعه از ائمه خود روایت کرده اند: أن الخالق لا یوصف الا بما وصف به نفسه ".
5) روایاتی در نفی صفات
از امیر المؤمنین علی (ع) نقل شده است: " کمال الاخلاص نفی الصفات عنه" . 
 مقاله
24
حمل صفات سلبی بر خداوند و پیآمد‌های آن در اندیشه وهابیت
متکلمان صفات خدای متعال را به یک اعتبار به دو قسم ثبوتی و سلبی تقسیم می کنند. اگر صفتی مثبت جمالی در موصوف باشد، و به واقعیتی در ذات اشاره نماید، این صفت، ذاتیه ثبوتیه است، اما اگر نفی کننده نقص و حاجتی از خدای سبحان باشد، صفت سلبیه است. مثلا علم و قدرت از صفات ثبوتیه و نفی جسمیت و تحیز از صفات سلبیه است. 
اطلاق صفات ثبوتی (جمال) برخدای متعال تشبیه و نفی صفات سلبی( جلال) تنزیه است. و توحید تام در صفات خدا همان جمع بین تشبیه و تنزیه است.
اما وهابیت صفات سلبیه خدای متعال را انکار کرده، اعتقاد به آن را مستلزم پی‌آمدهایی غیر واقعی پنداشته است. در اینجا به برخی از ادعاهای آنان در این زمینه اشاره می شود:
1) توصیف به صفات سلبی منهج کفار است
توصیف خدای متعال به صفات سلبیه منهج کفار، مشرکین، اهل کتاب، صابئین، فلاسفه، جهمیه، باطنیه و امثال آنان است.زیرا آنها نیز خدای متعال را به صفات سلبیه به نحو تفصیل توصیف می کردند به گونه ای که برای ذات حق جز وجود مطلق خالی از حقیقت چیزی باقی نمی‌ماند.
2) توصیف به صفات سلبی مستلزم  نفی ذات حق
توصیف خدای متعال به صفات سلبیه مستلزم تعطیل صفات است و تعطیل صفات مستلزم نفی وجود حق است.
نفی صفات خدای متعال مستلزم نفی ذات حق است. و آیات 180- 182 صافات ( سبحان ربک رب العزة عما یصفون...) مثبت این استلزام است.
3) توصیف به صفات سلبی مستلزم تمثیل کامل
توصیف خدای متعال به صفات سلبیه – به گفته ابن تیمیه - مستلزم قول به تمثیل کامل است. زیرا توصیف ذات حق به صفات سلبیه به معنای متصف کردن او به ممتنعات، معدومات و جمادات است.
4. توصیف به صفات سلبی حتی برای بشر عادی سزاوار نیست
مدحی که با صفات سلبیه باشد حتی برای بشر نسبت به یکدیگر نیز معمول و سزاوار نیست پس چگونه است نسبت به رب العالمین؟! 
5. منهج پیامبران (ع) اثبات مفصل و نفی مجمل
خدای متعال پیامبرانش را در مسأله صفات – به گفته ی ابن تیمییه - به اثبات مفصل و نفی مجمل فرستاده است. آیات نفی مجمل مثل « لیس کمثله شیء» ( شوری 11) و «و لم یکن له کفوا احد» (اخلاص 4)، در حالی که آیات اثبات فراوان است، مانند آیات آخر سوره حشر و .... 
 مقاله
25
شیعه و تعطیل صفات
متکلمان صفات خدای متعال را به یک اعتبار به دو قسم ثبوتی و سلبی تقسیم می کنند. اگر صفتی مثبت جمالی در موصوف باشد، و به واقعیتی در ذات اشاره نماید، این صفت، ذاتیه ثبوتیه است، اما اگر نفی کننده نقص و حاجتی از خدای سبحان باشد، صفت سلبیه است. مثلا علم و قدرت از صفات ثبوتیه و نفی جسمیت و تحیز از صفات سلبیه است. 
اطلاق صفات ثبوتی (جمال) برخدای متعال تشبیه و نفی صفات سلبی( جلال) تنزیه است. و توحید تام در صفات خدا همان جمع بین تشبیه و تنزیه است.
علمای امامیه به پیروی از منهج اهل بیت (ع) به شیعیان پیوسته به توحید تام پدعوت کرده‌اند، با این وجود اما وهابیت بزرگان شیعه را به اتهاماتی ناروا متهم می نمایند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:
1) گرایش به تعطیل از قرن سوم
شیعه اگر چه در ابتداء در اثبات صفات اهل غلو و افراط بود، اما از اواخر قرن سوم به تعطیل صفات گرایش یافت.
2) پیشگامی بزرگان در تعطیل صفات
شیخ مفید(ره)، سید مرتضی (ره) و ابو جعفرطوسی(ره) پیشگامان درقول به تعطیل اند. 
3) پیروی از معتزله در تعطیل
شیعه در گرایش به تعطیل پیرو معتزله بوده، و بسیاری از کتب که در این زمینه و در زمینه تفسیر آیات اسماء و صفات نوشته است منقول از معتزله است.
علامه حلی(ره) تصریح کرده است که عقیده شیعه در مسأله أسماء و صفات  شبیه مذهب معتزله است.
4) تشابه با فلاسفه در تعطیل صفات
طباطبائی در مجالس الموحدین ص (21) گفته است که اعتقاد شیعه در قول به تعطیل صفات، شبیه قول فلاسفه است.
5) پیروی از منهج عقلی محض در تعطیل صفات
6) عدم پایبندی بر مبنای خود – عدم دخالت عقل- در بحث صفات
شیعه- به گفته ابن تیمیه - مدعی است که اساس معتقداتش در باب توحید ذات و صفات بر عدم دخالت عقل بنا شده است، در حالی که شیخ مفید در کتاب النکت و علامه حلی در نهج المسترشدین و دیگر متکلمان در سائر کتب کلامی در بحث صفات الهی از شیوه ی عقلی محض وارد شده اند، و این یکی از راه های احتجاج با شیعه است.
7) تناقض گوئی در بحث صفات
این که شیعه در بحث صفات گاهی به عقل متوسل می شود و گاهی به نقل، گاهی اعتزالی می شود و گاهی اخباری به خاطر مقلدگری آنان است، و در تقلید هم زمینه ی تناقض گوئی وسیع است.
8) مخالفت با قرآن و عترت در بحث صفات
شیعه در اعتقاد به تعطیل صفات با قرآن، عترت و عقل  مخالفت کرده است. شیعه حتی روایات ائمه خود را  نیز در مسأله صفات قبول ندارد.
9) تحریف قرآن برای اثبات تعطیل
شیعه برای تأئید مذهب تعطیل اقدام به تحریف قرآن کرده است. آنان آیه: «  ...یأتیهم الله فی ظل ...» (21 بقره ) را  به " یأتیهم الله بالملائکة ..." ( توحید ابن بابویه، و بحارالانوار و البرهان)، و آیه : « کل شیء هالک الا وجهه» را به " ..الا دینه"، (احتجاج) تحریف کرده اند.
10) جعل روایات برای اثبات تعطیل
شیعه برای اثبات تعطیل و نفی صفات، روایات جعلی فراوانی به اهل بیت (ع) نسبت می دهد، و تنها تفاوت بین معتزله و شیعه در قول به تعطیل صفات، از همین جهت است که شیعه علاوه بر طریق عقلی به روایات جعلی نیز تمسک می کند.
نمونه هائی از احادیث جعلی شیعه در باب صفات عبارت است از: " وکمال التوحید نفی الصفات عنه"، " و حمد الله نفی الصفات عنه "، " و لا نفی ( للتشبیه) مع اثبات الصفات" ( توحید ابن بابویه
11) وصف خدای متعال به صفات سلب
بزرگان امامیه براساس منهج انحرافی توصیف خدای متعال به صفات سلبی - که در روایات جعلی آمده است- طی طریق کرده اند. مانند ابن مطهر در نهج المسترشدین ص 47- 45، طباطبائی در مجالس الموحدین، ص 21، و صاحب قلائد الخرائد فی اصول العقائد، ص50.
12) مستلزم تجسیم دانستن اثبات صفات
شیعه معتقد است اثبات صفات مستلزم تجسیم، تشبیه و ترکیب است.
13) گرایش به منهج نقل در بحث صفات
بعضی از علماء معاصر شیعه مانند زنجانی در کتاب عقائد الامامیة الاثنی عشریة ص 28 مدعی اند که تنها شیوه ی بحث و گفتگو در باره ی صفات تمسک به احادیث است.
 پایان نامه
26
رؤیت خدا از منظر شیعه و وهابیت
دیدگاه جسم انگاری پنهان نگرش مکاتبی چون اشاعره و ماتریدیه است که هر چند تجسیم و تشبیه صریح را نفی کرده و صفات خبریه را به گونه ای تفسیر نموده اند که موهم تشبیه نباشد، اما ملتزم به دیدگاه‌هایی شده اند که در نهایت به تجسیم انجامیده است. زیرا این که انسان به رؤیت بار تعالی قائل شود، حال خواه رؤیت در دنیا و یا در آخرت، قطعا نتیجه ای جز جسم گرائی ندارد.
وهابیت در راستای جانب داری از رؤیت خدای متعال ادعاهای واهی به شیعه نسبت داده است. در اینجا به برخی از اتهامات آنان اشاره می شود:
1) صحابه و تابعین قائل به رؤیت
صحابه، تابعین و پیشوایان دین رؤیت خدای متعال را ثابت می دانستند.
2) اتفاق اهل سنت بر جواز رؤیت و متواتر بودن روایت
اهل سنت به اتفاق معتقد به رؤیت خدای متعال در قیامت بوده، و احادیث پیرامون رؤیت را متواتر می داند.
3) شیعه و رؤیت الهی
1. 3. اختلاف قدماء و متأخرین در بحث رؤیت
قدماء شیعه قائل به رؤیت خدای متعال بودند اما متأخرین شیعه امکان رؤیت خدای متعال را نفی می کنند.
2. 3. پیروی از معتزله در نفی رؤیت
شیعه در قول به نفی رؤیت از معتزله پیروی می کند.
3. 3. مرتد انگاری معتقدین به رؤیت
صاحب کشف الغطاء گفته است: اگر کسی بعضی از صفات مانند رؤیت را به خدای متعال نسبت دهد به ارتداد او حکم می شود.
 پایان نامه
27
رؤیت از منظر قرآن و اهل بیت (ع) با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت 
دیدگاه جسم انگاری پنهان نگرش مکاتبی چون اشاعره و ماتریدیه است که هر چند تجسیم و تشبیه صریح را نفی کرده و صفات خبریه را به گونه ای تفسیر نموده اند که موهم تشبیه نباشد، اما ملتزم به دیدگاه‌هایی شده اند که در نهایت به تجسیم انجامیده است. زیرا این که انسان به رؤیت بار تعالی قائل شود، حال خواه رؤیت در دنیا و یا در آخرت، قطعا نتیجه ای جز جسم گرائی ندارد.
وهابیت در راستای جانب داری از رؤیت خدای متعال ادعاهای واهی به قرآن و اهل بیت (ع) نسبت داده است. در اینجا به برخی از اتهامات آنان اشاره می شود:
1) قرآن مثبت رؤیت خدای متعال است.
2) اهل بیت ( ع) و مسأله رؤیت
1. 2. اهل بیت (ع) مثبت رؤیت
قول به نفی رؤیت خروج از مذهب اهل بیت (ع) است، زیرا در بعضی از روایات مانند روایتی که ابن بابویه از ابی عبدالله (ع) نقل کرده است، به رؤیت خدای متعال در روز قیامت اعتراف شده است.( توحید صدوق، ص 117)
2. 2. وجود روایات نافی رؤیت.
شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمة  بابی گشوده است با این عنوان: " أن الله سبحانه لا تراه عین ...".
3. 2. جعلی بودن روایات نفی رؤیت
احادیث جعلی فراوانی در کتاب توحید ابن بابویه و بحارالانوار مجلسی آمده است که رؤیت را نفی می کند.
4. 2. دلیل مستفاد از روایت نفی رؤیت مستلزم نفی وجود حق
دلیلی که امامیه برای نفی رؤیت به أبی عبدالله جعفر الصادق (ع) نسبت می دهد – " ان الابصار لا تدرک الا ما له لون و کیفیة، و الله خالق الأکوان و الکیفیة "- مستلزم نفی وجود حق است، زیرا چیزی که کیفیت نداشته باشد، وجود هم ندارد. از این روی وقتی از بعضی از سلف در باره ی استواء سؤال شد، پاسخ داد: " الاستواء معلوم و الکیف مجهول"، اما نگفت لا کیفیة له.
5. 2. تناقض روایات نفی رؤیت
 حدیثی که ابن بابویه نقل کرده است: " ان الابصار لا تدرک الا ما له لون و کیفیة، و الله خالق الأکوان و الکیفیة "، با روایتی که در کافی از ابی عبدالله آمده است: " ... ولکن لابد من اثبات أن له کیفیة لا یستحقها غیره ..." در تناقض است.
 پایان نامه
28
امامیه و مسأله علم الهی با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت 
یکی از صفات و اسمای الهی صفت علم باریتعالی است، در کیفیت علم خدای متعال بین اندیشمندان مسلمان اختلاف نظر فراوان است، وهابیت  نسبت به اعتقاد شیعه در مسأله علم الهی شبهاتی را مطرح کرده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
1) متناقض بودن وجوب تکلیف با علم به عدم امتثال
امامیه معتقد است تکلیف بندگان بر خدای متعال واجب است، ولی این اعتقاد با علم مطلق خدای متعال در تناقض است. زیرا اگر خداوند به عواقب امور آگاه است، و علم دارد که فلان شخص امتثال امر نخواهد کرد چگونه عقل حکم می کند که او را مکلف نموده در هلاکت قرار دهد. موسوعة الرأی الآخر، ج 3، ص 1139.
2) لغویت وجوب تکلیف با علم به عدم امتثال
وقتی خدای متعال علم دارد که فلان شخص امتثال امر نخواهد کرد امر و نهی او لغو است.
3) برخی از امامیه منکر علم الهی به جزئیات قبل از خلقت
برخی از امامیه متقدم مانند پیروان مؤمن الطاق و امامیه متأخر مانند فاضل مقداد منکر علم الهی به جزئیات قبل از خلقت آنها هستند.
4) قرآن و عترت مخالف حدوث علم به جزئیات
اعتقاد به حادث بودن علم الهی  به جزئیات مخالف قرآن و عترت است.
5) بیان کشف حال بودن آیه 142 آل عمران، نه علم حقیقی
تمسک امامیه به آیه 142 آل عمران:  «و یعلم الصابرین » باطل است چون مراد علم حقیقی نیست، بلکه منظور کشف حال در خارج است.
 پایان نامه
29
کلام الهی از منظر شیعه با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت 
مسلمانان به پيروي از قرآن و سنت متفق‌اند كه يكي از صفات خداوندمتکلم بودن او است و اما اين كه حقيقت کلام الهی چيست و آيا کلام خداوندحادث است ياقدیماختلاف دارند.
برخی از فرقه ها و مذاهب اسلامی مانند حنابله و حشویه معتقدند كلام خدا همان اصوات و حروف است كه در ازل ثابت بوده و قائم به ذات پروردگار است. اما شیعه معتقد استکلام الهیاصوات و حروف نیست بلکه فعل و مخلوق خداوند است.
وهابیت در راستای دفاع از عقیده حشویه اتهامات ناروایی را به شیعه منتسب کرده است که در اینجا به مواردی از آن اشاره می شود.
1) شیعه منکر کلام الهی
شیعه صفت کلام خدای متعال را انکار می کند. آنان می پندارند خدای سبحان کلام را در بعضی از مخلوقات ایجاد می کند، مثلا هنگام گفتگوی با حضرت موسی (ع) کلام را در درخت ایجاد کرد.
2) مخالف بودن قول شیعه با روایات اهل بیت (ع)
روایاتی که شیعه از اهل بیت (ع) نقل کرده مخالف قول شیعیان در انکار کلام خدای متعال است. در تفسیر عیاشی، رجال کشی، توحید ابن بابویه، و بحارالانوار مجلسی این روایات آمده است
هیچ یک از ائمه اهل بیت (ع) معتقد به مخلوق بودن قرآن نیستند، لکن امامیه در عموم اصول اعتقادی با اهل بیت (ع) به مخالفت بر خاسته اند. 
3)  تأویل روایات اهل بیت ( ع) توسط ابن بابویه (ره) و بطلان آن           
ابن بابویه قمی روایاتی که می گوید کلام الهی و قرآن غیر مخلوق است را تأویل برده است. او می گوید منظور این است که کلام خدا غیر مکذوب است.
تأویل بردن ابن بابویه غیر مخلوق را به غیر مکذوب باطل است، زیرا این روایات در پاسخ معتزله است که قائل به مخلوق بودن قرآن و کلام الهی بودند، اما هیچ یک از مسلمانان قرآن را مکذوب نخوانده است، تا این روایات در صدد پاسخ به آنان باشد.
4) حمل برتقیه شدن روایات توسط ابن بابویه (ره)
در کتاب تفسیر صراط مستقیم آیت الله بروجردی از ابن بابویه آورده است که روایات غیر مخلوق بودن قرآن حمل بر تقیه است.           
5) پیروی شیعه از معتزله در مخلوق بودن کلام الهی
شیعه در قول به مخلوق بودن کلام الهی و قرآن از معتزله پیروی کرده است. زیرا عبدالجبار معتزلی در شرح اصول خمسه تصریح کرده است که قرآن مخلوق و محدث است.
6) اختلاف قدماء و متأخرین در مخلوق و غیر مخلوق بودن قرآن  
روایاتی که در منابع شیعه آمده و تصریح دارد که قرآن غیر مخلوق است – به قول ابن تیمیه - بیان کننده مذهب قدماء شیعه است زیرا قول به مخلوق بودن قرآن را متأخرین شیعه مطرح کرده اند
7) مخالف بودن قول شیعه با نص قرآن در رابطه با تکلّم حضرت موسی (ع)
این که شیعه می گوید خدای متعال در گفتگوی با موسی (ع) کلام را در درخت ایجاد کرد، مخالف با نص قرآن کریم است که فرمود: « و کلم الله تکلیما » ( نساء 164)، زیرا تأکید شدن " کلم" به " تکلیما" هرگونه تأویلی را که شیعه  بیان می کند نفی می نماید.  لذا ابن تیمه گفته است غیر واحدی معتقدند: تأکید شدن  فعل بوسیله مصدر نافی مجاز است.            
اگر ادعای شیعه درست باشد که خداوند از طریق ایجاد کلام در درخت با موسی (ع)  گفتگو کرد، بنابراین گفتگوی خدای متعال فضیلتی ویژه  برای موسی (ع) شمرده نمی شود. زیرا دریافت وحی از ملائکه افضل از دریافت از طریق درخت است. در حالی که آیه 164 نساء در صدد بیان ویژگی اختصاصی برای موسی (ع) در این زمینه است. علاوه براین ادعای  خلق کلام در درخت 
قول شیعه – ایجاد کلام در درخت در گفتگوی با موسی (ع)- مستلزم این است که درخت گفته باشد: « انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی» نه خدای متعال، و این واضح البطلان است.
8) تناقض گوئی شیعه در ردّ تکلم موسی (ع) و اثبات تکلم امامان خود
در رد جهمیه - نفی کننده صفات وقائلین به مخلوق بودن قرآن-  تابعین و تابع تابعین و مشاهیر ائمه اهل سنت فراوان سخن گفته اند، اما نکته ای که در نقد شیعه می توان اضافه کرد این است که شیعه از طرفی فضیلت مناجات و منادا و گفتگوی مستقیم را برای موسی (ع) نفی می کند، اما همین فضیلت را برای امامان خود اثبات می کند.
در باره مناجات و گفتگوی مستقیم خدای متعال با علی (ع) در بحارالانوار مجلسی، اختصاص مفید، بصائر الدرجات صفار روایاتی آمده است، در حالی که شیعه این فضیلت را از موسی (ع) نفی می کند.
9) متأثر بودن جعد بن درهم - اولین قائل به مخلوق بودن کلام - از یهود، صابئین و فلاسفه
اولین کسی که قول به مخلوق بودن قرآن را در امت اسلام مطرح کرد جعد بن درهم بود، سپس جهم بن صفوان این قول را از او اخذ کرد. جعد بن درهم این قول را از ابان بن سمعان و او از طالوت بن أخت لبید بن اعصم یهودی دریافت کرده بود. طالوت معتقد به مخلوق بودن تورات بود. از این جا نقش یهود در نفوذ این قول در بین مسلمانان روشن می شود.
جعد بن درهم از حران بود. در حران بقایای صابئین و فلاسفه ی مخالف ابراهیم (ع) موجود بودند. جعد به تبع  آنان تکلیم موسی (ع) و خلت ابراهیم (ع) را منکر بود. برای همین مسلمانان او را کشتند.
10) پی آمد های انکار کلام الهی            
1. 10. کافر بودن منکر کلام
کسانی کلام خدای متعال را انکار می کنند به فتوای ابن تیمیه کافر بوده و باید توبه داده شوند، و اگر نپذیرفتند باید کشته شوند.           
2. 10. بدعت گزار بودن منکر کلام
ابن تیمیه معتقد است کسانی کلام خدای متعال را انکار می کنند از شریرترین بدعت گزاران بوده و حتی بسیاری از ائمه ی اهل سنت آنان را از 73 فرقه نیز خارج دانسته اند. 
 پایان نامه
30
رابطه انکار ولایت با شرک  
 مقاله
31
رابطه انکار ولایت با شرک  
در تفسیر و تأویل برخی از آیات ناهی از شرک مانند: نحل/36- اعراف/30- نساء/48- بقره/165- کهف/110- و... روایاتی آمده است که شرک در این آیات را به انکار ولایت اهل بیت تفسیر و تأویل کرده اند، همین امر موجب توهم برخی شده است که شیعه برای ائمه مقام الوهیت قائل است ؛ لازم است برای دفع این توهم و شبهات، با تحلیل این آیات و روایات معنای صحیح آنها تبیین گردد.
 کتاب یا پایان نامه
32
عصمت ائمه و تفاون در رفتار آنان
برخی اختلاف ائمه در موضوعات مشابه را دلیل بر عدم عصمت ائمه، عدم امامت آنها، عامل تحیر در بین شیعیان و ایجاد افتراق در بین آنها و... می دانند، که لازم است این مساله مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. (قفاری، اصول مذهب الشیعة، ج2،ص797-799) ست برای دفع این توهم و شبهات، با تحلیل این آیات و روایات معنای صحیح آنها تبیین گردد.
 کتاب یا پایان نامه
33بررسی و نقد موت اختیاری ائمه  مقاله
34نقد شبهات حدیث« من مات و لم یعرف امام زمانه ...»  مقاله 
35فلسفه نص بر امام در عین علم به عدم تبعیت مردم از آنان  مقاله
36نقد شبهات حدیث « انا مدینه العلم و علی بابها» مقاله
37نقد شبهات فضیلت امام علی(ع) با تاکید بر لیله المبیت  مقاله
38آیات و روایات رستگاری شیعیان با رویکرد نقد شبهات وهابیت: آیه سقایة الحاج (توبه/19) و افضلیت امام علی /آیه نجوی(مجادله/12) و افضلیت امام علی مقاله
39حقیقت عبادت از منظر مسلمانان و وهابیت مقاله علمی- پژوهشی
40وهابیون و ادعای محبت به اهل بیت؟ کتاب
41نقد شبهات وهابیت پیرامون ولایت تکوینی اولیاء مقاله علمی-پژوهشی
42برخورد دوگانه وهابیت با شرک و مصادیق آن مقاله
43تناقضات وهابيون در ادعاي ملازمه بين توحيد ربوبي وعبادي مقاله علمی-پژوهشی
44نقد دیدگاه وهابیت درباره شرک عصر جاهلیت  پایان نامه سطح سه
45بررسی تاثیرگذاری اموات در زندگی انسانها مقاله علمی-پژوهشی یا رساله سطح سه
46مرز غلو و تعظیم انبیا واولیا مقاله
47نقد شبهات وهابیت بر ولایت تشریعی ائمه(ع) رساله علمی
48هل الايمان بالائمه من اركان الايمان؟ مقاله علمی-پژوهشی
49بررسی نواقض اسلام از نظر وهابيت و اهل سنت کتاب
50ضرورت و چگونگی برائت از مشرکین در سیره معصومین(ع) کتاب
51تعارض مبانی وهابیت با مظاهر تمدن مقاله علمی-پژوهشی یا رساله
52حیطه اطاعت پذیری از حاکم در دیدگاه وهابیت و تعارض آن با توحید مقاله علمی-پژوهشی
53فرآیند تقابل وهابیت با شیعه ا توحید کتاب
54رابطه لعن صحابه و تکفیر  کتاب یا مقاله
55بررسی شبهه برتری ولایت بر توحید در اندیشه وهابیت کتاب
56مطاعن وهابيت به پيامبر واولياء دين  
57نقش وسائط در امور معنوي 
58اعتقاد عالمان بزرگ اهل سنت در باره شيعه کتاب
59الخصائص الربوبي   مقاله علمی-پژوهشی
60آيا خواندن غير خدا عبادت است؟  مقاله علمی-پژوهشی
61ادعاي عدم كفايت شهادتين براي مسلمان بودن  مقاله
62منزلت وحقوق اهل بیت(ع) از دیدگاه کتاب و سنّت و وهابيت کتاب
63اتهام پرستش اولياء وهابيت مقاله علمی-پژوهشی
64نقد روش وهابيت در نقل و نقد ديدگاه مخالفان 
65اصطلاحنامه تقريب 
66تبیین معنای واقع نشدن اخبار امامان  مقاله
67اندیشه مهدویت مقاله
68اندیشه مهدویت شیعه  کتاب
69فلسفه مهدویت  مقاله
70فلسفه مهدویت شیعه  مقاله
71آسیب‌های اندیشه مهدویت  کتاب
72دلیل قرآنی مهدویت  پایان نامه
73دلیل قرآنی مهدویت شیعه  مقاله
74دلیل روایی مهدویت  پایان نامه
75دلیل روایی مهدویت شیعه  مقاله
76شخص خاص بودن امام مهدی (عج) مقاله
77مهدویت شیعه  کتاب
78نام امام مهدی (عج) کتاب
79حرمت بردن نام امام مهدی (عج) مقاله
80لقب امام مهدی (عج) مقاله
81کنیه امام مهدی (عج) مقاله
82خاندان امام مهدی (عج) کتاب
83اوصاف ظاهری امام مهدی (عج) مقاله
84فضائل و مقامات امام مهدی (عج) کتاب
85اثبات وجود و امامت امام مهدی (عج) کتاب
86 برهان لطف برای اثبات وجود امام مهدی (عج) پایان نامه
87برهان نظام احسن برای اثبات وجود امام مهدی (عج) مقاله
88دلیل نقلی اثبات وجود امام مهدی  (عج) پایان نامه
89اثبات تاریخی وجود امام مهدی (عج) پایان نامه
90اثبات ولادت امام مهدی (عج) پایان نامه
91چگونگی رشد امام (عج) مقاله
92حج انقلاب معنوي  پایان نامه یا کتاب
93ابعاد و فلسفه جهاني حج  پایان نامه یا کتاب
94تعظيم شعائر از نظر اهل سنت و شيعه  پایان نامه یا کتاب
95وجوب تعظيم و اطاعت نبی ، معيارها و شاخص ها  پایان نامه یا کتاب
96نقش وسائط در امور معنوي پایان نامه یا کتاب
97معرفت ومعارف حج در كلمات معصومين  پایان نامه یا کتاب
98رابطه باور و معرفت توحيدي با حج  پایان نامه یا کتاب
99آموزه های کلامی در زیارت جامعه کبیره  پایان نامه یا کتاب
100آموزه های محوری کلامی در صحیفه سجادیه  پایان نامه یا کتاب
101اختلاف و اشتراک شیعه و سنی در امامت  کتاب
102افضلیت امیرالمؤمنین(ع) در منابع اهل سنّت پایان نامه یا کتاب
103امامت امامان اثنی عشر(ع) از منابع اهل سنّت پایان نامه یا کتاب
 
 
* برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن 37740800-025 با گروه مربوطه تماس بگیرید یا به بخش ارتباط با پژوهشکده در همین سایت مراجعه فرمایید.(اینجا)